Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Adli Eczacılık Eğitimi
Adli Eczacılık Eğitimi
     21/09/2019 - 26/09/2019
     6 Gün / 60 Saat
     Hafta içi - Hafta sonu
     08:00 - 18:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     1.200 TL
Eğitim Amacı
Bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte mesleklerin verdikleri hizmetler toplumsal gereksinimlere göre değişim ve dönüşüme uğramış, hizmet alanları çeşitlenmiştir. Eczacılık mesleği de günümüzde, geleneksel eczacılık hizmetlerinin yanında yeni hizmet alanlarında danışmanlık ve uzman bilirkişilik rolünü üstlenmeye başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere Mısır ve Hindistan’a kadar olan birçok ülkede kriminal araştırmalarda adli bilimlerin özel konularında lisansüstü ya da sertifikalı eğitimi olan kişilerin görüşlerine başvurulmaktadır. Adli Bilimlerin ilgi alanları içinde yer alan madde bağımlılığıyla mücadele, reçete suistimalleri, ilaç etkileşimleri ve tüketici güvenliği, hasta hakları, kimyasal/biyolojik silahlardan korunma, madde etkisinde suç, tecavüz ve şiddet, gıda zehirlenmeleri, doping analizleri, kan alkol düzeylerinin fizyolojik etkileri, mesleki malpraktis, yasa dışı ilaç kullanımı ve satışı, postmortem ilaç metabolizması, risk yönetimi ve risk analizleri gibi oldukça geniş bir yelpazede yer alan konularda eczacıların mesleki bilgi ve deneyimine olan gereksinim gittikçe artmaktadır. Bu kursun amacı; artan ihtiyaç nedeniyle, eczacılık mesleği ve tıbbi bitkisel ürün, alkol, ilaç ya da kozmetik kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeler, hukuki sorunların önlenmesi ve çözümü için eczacıların verdikleri hizmetin niteliğini artırmak, onlara mesleki danışmanlık ve bilirkişilik hizmetiyle ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Kimler Katılabilir

Serbest eczane eczacıları, hastane ve tüm kamu eczacıları, eczacılık fakültesi öğrencileri, eczacılık fakültesi öğretim üyeleri
 
Yeditepe Üniversitesi öğrencileri için indirimli ücret : KDV Dahil 1.000 TL
 

Kontenjan
Minimum : 20 Maksimum : 30
Son Başvuru Tarihi
10/09/2019
Eğitim İçeriği

ADLİ BİLİMLERE GİRİŞ
Yaralar
KBRN  (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer silahlar)
Olay yeri inceleme
Ölüm ve Ölüm Sonrası Değişiklikler        
Mobbing  
Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucular
Bilirkişilik ve Çapraz Sorgu      
İnsan Hakları ve Hasta Hakları
ADLİ ECZACILIK ve ADLİ ECZACI 
Adli Eczacılığın tarihçesi 
Dünyada ve Türkiye’de Adli Eczacılık
Adli Eczacı kimdir?
Adli Eczacının ilgi alanları, görev ve sorumlulukları
Adli Eczacının etkinliklerinden örnekler
Adli Eczacılık açısından olay yerinden örnek toplamanın esasları
Olay yerinden analize gönderilecek analiz tüplerinin ve kurumun seçimi
Adli toksikolojide analiz ve analiz sonuçlarının yorumlanması
Biyolojik örneklerde antemortem / postmortem değişiklikler ve adli eczacılık açısından önemi
Risk analizleri ve risk değerlendirme
Adli Eczacılıkta Kullanılan Enstrümental ve Kimyasal Analizler
Adli Eczacılıkta Fitofarmakovijilans
Adli Eczacılıkta Farmakovijilans
İlaç etkileşimlerinin tespit yöntemi
İlaç zehirlenmesi mi? İlaç alerjisi mi?
Biyolojik materyal ve nefeste alkol ölçümü, promil hesabı
Alkolün kan düzeyine göre davranış üzerine etkileri
BİTKİLERLE ZEHİRLENMELER
Zehirlenmeye sebep olan bitkisel materyaller
Yabani bitkilerle ve makrofunguslarla olan  zehirlenmeler
            Kültür bitkileri ve makrofunguslarla olan zehirlenmeler
            Süs bitkileri ile olan zehirlenmeler
            Sağlık için kullanılan bitkilerle olan zehirlenmeler
Zehirlenme Materyalleri Ve Değerlendirilmesi
            Bitkisel zehirlenmeye sebep olan materyal örnekleri (Mantar,bonzai,...)
            Materyalin  makroskopik ve mikroskobik inceleme  yöntemleri
            İnceleme sistem ve raporları
Eczane eczacıları bitki zehirlenmelerinde neler yapmalı ?
Eczane, hastane, adli tıpta vb yerlerde çalışan eczacılara bitkilerle zehirlenme bilgilerinin yararları
BİTKİSEL İLAÇLARDA RİSK YÖNETİMİ
ADLİ ECZACILIK AÇISINDAN MAJİSTRAL REÇETELER
Majistral hatalar ve suistimaller
KOZMETİKLERDE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRİLMESİ
SAHTE İLAÇLAR
Sahte ilaç tarihçesi
DSÖ sahte ilaç tanımı
Sahte ilaç sorununun boyutu
İlacın seyahati
Sahte ilaç üretimini engelleme ve tespit yöntemleri
Dünyada ve Türkiye’de  sahte ilaç
ECZACILIKTA SORUMLULUĞUN HUKUKİ BOYUTU
Borçlar Hukuku Bakımından Eczacılık
İdare Hukuku Bakımından Eczacılık
Ceza Hukuku Bakımından Eczacılk
Ticaret Hukuku Bakımından Eczacılık
İş Hukuku Bakımından Eczacılık
ECZACILIKTA MALPRAKTİS NEDİR?
Serbest Eczane Eczacıları Bakımından  Malpraktis
Eczanede Satışı Yapılan Ürünler Bakımından Değerlendirme
Reçeteli İlaçların Verilmesi
BTC İlaçların Verilmesi
OTC grubu İlaçların Verilmesi
Parafarmösötiklerin Verilmesi
Bilgilendirilmiş Aracı Doktrini Bakımından Değerlendirilme
Eczanenin Hukuksal Durumu Bakımından Malpraktis
Adli Eczacılık Bakımından Malpraktis
Kamu Görevi Yerine Getirilirken  Malpraktis
Kamu Hastanesi Eczacıları  Bakımından Malpraktis
Özel Hastane Eczacıları Bakımından Malpraktis
Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Malpraktis 
BİLİRKİŞİ OLARAK ECZACI
SERBEST ECZANELERDE DİSİPLİN SUÇLARINA DEONTOLOJİK, ETİK VE HUKUKİ BAKIŞ