Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Aile Danışmanlığı Eğitimi
Aile Danışmanlığı Eğitimi - Ankara
     07/12/2019 - 26/04/2020
     474 Saat
     Cumartesi ve Pazar
     09:30 - 17:10
     Ankara
     3.780 TL
Eğitim Amacı
Aile Danışmanlığı Nedir? Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası (Family Law Act) çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile, soyut bir kavram ancak kendi başına bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar. Aile Danışmanlığının İşlevi Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir. Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi – işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler. Aile Danışmanlığının Amacı Nedir? Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınıkadirrlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır.
Kimler Katılabilir

Program; Aile Danışmanlığı Sertifika programında aşağıda belirtilen alanlarda en az 4 yıllık üniversite eğitimi almış ve halen devam etmekte olanlar katılabilir ve sertifika programını başarı ile tamamlayanlar “Aile Danışmanı” olurlar.

  • Psikoloji
  • Sosyoloji
  • Tıp
  • PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
  • Çocuk Gelişimi
  • Hemşirelik
  • Ve bu bölümlerde devam etmekte olanlar.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra kilinik psikoloji ve aile danışmanlığı alanlarının birinde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile tıp fakültelerinni çocuk psikiyatrisi ve psikiyatri alanında ihtisas yapmış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

Kontenjan
Minimum: 25 Maksimum : 35
Son Başvuru Tarihi
03/12/2019
Eğitim İçeriği

Eğitim; 300 saat teorik, 114 saat uygulama, 60 saat süpervizyon olmak üzere toplam 474 saatte tamamlanmaktadır.
 

AİLE OLMA
1. KARŞI CİNSLE ARKADAŞLIK İLİŞKİSİ
1.1. Evlilik Öncesi Arkadaşlık
1.2. Evlilik Öncesi Arkadaşlığın Eş Seçimine Etkisi
1.3. Evlilik Öncesi Arkadaşlık İlkeleri ve Önemi
1.4. Evlilik Öncesi Arkadaşlıkta Gözlem ve Tartışma Konuları
UYGULAMA FAALİYETİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
 ÖĞRENME FAALİYETİ–2
2. EVLİLİKTE EŞ SEÇME
2.1. Eş Seçme Kuramları
2.2. Ülkemizdeki Eş Seçimi Yaklaşımları
2.2.1. Geleneksel Eş Seçme Yaklaşımı
2.2.2. Tanışıp Anlaşarak Evlenme Yaklaşımı
2.3. Eş Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar
2.3.1. Sosyoekonomik Farklılıklar2.3.2. Eğitim Düzeyindeki Farklılıklar
2.3.3. Din Farklılıkları
2.3.4. Ulusal Farklılıklar
2.3.5. Yaş Farklılıkları
 2.3.6. Akraba Evlilikleri
2.4. Eş Seçiminde İstenmeyen Kişilik Özellikleri
 2.4.1. Aşırı Bağımlı Kişiler
 2.4.2. Kararsızlar
2.4.3. Evlilikten Korkanlar
2.4.4. Paylaşma Duygusundan Yoksun Kişiler
2.4.5. Aşırı Üstünlük İsteği Olanlar
2.4.6. İşini Her Şeyden Üstün Tutan Kişiler
2.4.7. Diğer Kişiler
2.5. Evliliği Geciktiren Kişilik Özellikleri
 2.5.1. Aşırı Çaba Gösteren Aceleci Tipler
2.5.2. Sürekli Reddeden Tipler
2.5.3. Evliliğin Mesleki Başarısına Engel Olacağına İnananlar
2.5.4. Ailelerinin Evlilikle İlgili Olumsuz Tutumuyla Karşılaşanlar
2.5.5. Evlilik Hakkında Olumsuz Görüşe Sahip Olan Kişiler
2.5.6. Ekonomik Sorumluluğu Fazla Olan Kişiler
2.5.7. Yüksek Eğitim ve Ekonomik Düzeyde Olanakları Olanlar
2.5.8. Sağlıkla İlgili Sorunları Olan Kişiler
 2.5.9. Belirli Meslek Mensuplarını Seçmek İsteyen Kişiler
2.5.10. Yaşı İlerlemiş Kişiler
 2.5.11. Geçmişin Etkisinden Kurtulamayan Kişiler
2.5.12. Gerçekçi Olmayan Görüşleri Benimseyen Kişiler
2.5.13. Suçluluk Duygusuna Kapılan Kişiler
2.6. Evlilik Zamanının Saptanması
2.6.1. Kronolojik Olgunluk
2.6.2. Fiziksel Olgunluk
2.6.3. Ekonomik Olgunluk
2.6.4. Törel Olgunluk
2.6.5. Sosyal Olgunluk
 2.6.6. Duygusal Olgunluk
2.6.7. Askerlik Durumu
UYGULAMA FAALİYETİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME FAALİYETİ
3. EVLİLİK DÖNEMLERİ
3.1. Nişanlılık
3.1.1. Nişanlılık Döneminin İşlevleri
 3.1.2. Nişanlılık Süresi
 3.2. Evlenme Töreni ve Balayı
 3.2.1. Evlenmenin Yasal Yönü
3.2.2. Evlenme Töreninin Planlanması
3.2.3. Balayı
3.3. Evlilikte Uyum ve Dayanışma
3.3.1. Evlilikte Uyum
3.3.2. Evlilikteki İhtiyaçların Uyuma Etkisi
3.3.3. Evlilikte Uyumsuzluk Nedenleri
3.3.4. Evlilikte Dayanışmayı Destekleyen Faktörler
 3.3.5. Evlilikte Dayanışmayı Engelleyen Faktörler
3.4. Evlilikte Sorun Yaratan Konular
3.4.1. Otorite Sorunu
3.4.2. Ekonomik Sorunlar
3.4.3. Cinsel Sorunlar
3.4.4. Akraba Sorunları
 3.4.5. Sorumluluk ve İş Bölümü Sorunları
3.4.6. Sorunların Çözümü
 3.5. Evlilikte Bunalım
 3.5.1. Evlilikte Bunalıma Neden Olan Durumlar
3.5.2. Evliliğin Çözülme Nedenleri
3.5.3. Boşanma
1. AİLE YAPISI
 1.1. Ailenin Tanımı ve Önemi
1.2. Aile Tipleri
1.2.1. Büyüklüklerine Göre
1.2.2. Yerleşim Yerlerine Göre
1.2.3. Parçalanmış Aile
 1.3. Ailenin Yaşam Dönemleri
 1.3.1. Yetişkinlik Döngüsü
 1.3.2. Evlilik Döngüsü
1.3.3. Küçük Çocuklu Aile Döngüsü
1.3.4.Çocuğu Ergenlik Döneminde Aile Döngüsü
 1.3.5.Çocuğu Evden Ayrılan Aile Döngüsü
 1.3.6. Yaşlılık ve Emeklilik Döngüsü
 1.4. Ailenin Fonksiyonları
 1.4.1. Biyolojik Fonksiyonlar
1.4.2. Ekonomik Fonksiyonlar
1.4.3. Sosyal Fonksiyonlar
UYGULAMA FAALİYETİ
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
 2.AİLE İLİŞKİLERİ
2.1. Aile Bireylerinin Görevleri Ve Sorumlulukları
2.1.1. Anne-Babanın Görev ve Sorumlulukları
2.1.2. Çocukların Görev ve Sorumlulukları
2.1.3. Büyükannelerin ve Dedelerin Görevleri
2.2. Aile Bireylerinin Birbirleriyle İlişkisi
 2.2.1. Eşler Arası İlişkiler
2.2.2.Anne-Baba Çocuk İlişkisi
 2.2.3. Kardeş İlişkileri
2.2.4. Aile Büyükleriyle İlişkiler
2.2.5.Üvey Anne-Baba Çocuk İlişkisi
2.2.6. Yaşlı ile İlişkiler
 2.3. Ailenin Çevresi İle İlişkileri
 2.3.1. Akrabalık İlişkileri
 2.3.2. Komşuluk İlişkileri
2.3.3. Arkadaşlar ile İlişkiler
 2.4. Ailede İletişim
GELİŞİM ALANLARI
 1. GELİŞİM İLKELERİ VE GELİŞİM DÖNEMLERİ
1.1. Gelişim ile İlgili Temel Kavramlar
1.1.1. Büyüme
1.1.2. Gelişim
1.1.3. Olgunlaşma
 1.1.4. Öğrenme
1.1.5. Hazır Bulunuşluk
1.1.6. Eğitim
1.1.7. Gelişim İlkeleri
 1.3. Gelişim Dönemleri
 1.3.1. Bebeklik Dönemi
1.3.2. İlk Çocukluk (Oyun) Dönemi
1.3.3. İkinci Çocukluk (İlkokul) Dönemi
1.3.4. Ergenlik Dönemi
1.4. Gelişime Etki Eden Faktörler
1.4.1. Biyolojik Faktörler
1.4.2. Çevre
 UYGULAMA FAALİYETİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 ÖĞRENME FAALİYETİ
2. GELİŞİM ALANLARI
2.1. Fiziksel Gelişim
 2.2. Psikomotor Gelişim
2.3. Bilişsel (Zihinsel) Gelişim ve Dil Gelişimi
2.4. Kişilik Gelişimi
2.5. Duygusal Gelişim
 2.6. Sosyal Gelişim
 2.7. Ahlak Gelişimi
 2.8. Cinsel Gelişim
GENÇLİK DÖNEMİ
1 ÖĞRENME FAALİYETİ–
3 1. ERGENLİK DÖNEMİ
 1.1. Tanımı
1.2. Ergenlik Süreci
1.2.1. Ön Ergenlik
 1.2.2. Orta Ergenlik
1.2.3. Gençlik
1.3. Ergenlik Sürecini Etkileyen Faktörler
 1.3.1. Hormonlar
1.3.2. İklim ve Coğrafi Koşullar
 1.3.3. Kalıtım
 1.3.4. Cinsiyet
1.3.5. Beslenme
1.3.6. Kronik Hastalıklar
 1.3.7. Gebeliğe İlişkin Faktörler
UYGULAMA FAALİYETİ
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 ÖĞRENME FAALİYETİ–2
 2. ERGENLİK ÇAĞI GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
2.1. Ergenlikte Fiziksel Gelişim
 2.2. Ergenlikte Bilişsel Gelişim
 2.3. Ergenlikte Duygusal Gelişim
2.4. Ergenlikte Sosyal Gelişim
2.5. Ergenlikte Ahlâk Gelişimi
 2.6. Ergenlikte Cinsel Gelişim
 2.7. Ergenlik Dönemindeki Kimlik Gelişimi
2.8. Ergenlik Döneminin Başlıca Sorunları
UYUM PROBLEMLERİ
1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1
 1. ÇOCUKLARDA UYUM ve UYUMSUZLUK
 1.1. Davranış ve Uyum Problemleri ile İlgili Temel Kavramlar
1.1.1. Uyum-Uyumsuzluk
1.1.2. Sosyal Açıdan Uyum
 1.1.3. Biyolojik Açıdan Uyum
 1.1.4. Uyumsuz Çocuk
 1.2. Uyumsuzluk Nedenleri
1.2.1. Kalıtım
1.2.2. Bedensel Nedenler
1.2.3. Temel İhtiyaçların Doyurulmaması
 1.2.4. Çevre ve Sosyo-Ekonomik Nedenler
1.2.5. Yanlış Eğitim
 1.3. Uyumsuz Çocukların Özellikleri
 1.4. Uyumsuz Çocuklara Yaklaşım
 UYGULAMA FAALİYETİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME FAALİYETİ
 2. DAVRANIŞ VE UYUM PROBLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
2.1. Duygusal Gelişim İle İlgili Problemler
 2.1.1. Kaygı
 2.1.2. Öfke
2.1.3. Saldırganlık
 2.1.4. Kıskançlık
2.1.5. Korku
2.1.6. İnatçılık
2.2. Alışkanlık ve Eğitim ile İlgili Problemler
 2.2.1. Tikler (Seyirce)
2.2.2. Tırnak Yeme
 2.2.3. Altını Islatma
 2.2.4. Parmak Emme
 2.2.5. Yalancılık
2.3. Sosyal Uyum İle İlgili Problemler
2.3.1. Sosyal Duygusal İletişimde Uyum Güçlüğü
2.3.2. Dikkat Dağınıklığı
 2.3.3. Okul Başarısındaki Problemler
2.3.4. Arkadaş İlişkilerinde Problemler
2.3.5. Suça Yönelme ve Aşırı Risk Alma
 2.3.6. İçe Dönüklük
 2.3.7. Sosyal İlişkilerde Zayıflık veya Aşırılık
2.3.8. Cinsel Problemler ve Diğerleri
 ÖĞRENME FAALİYETİ–1
1. YAŞLI BİREYLERDE SOSYAL UYUM
 1.1. Yaşlı Bireylerin Sosyal Uyum Problemleri
 1.2. Yaşlı Bireylerde Sosyal Uyumu Etkileyen Faktörleri
1.2.1. Eğitim
1.2.2. Gelir Düzeyi
1.2.3. Sağlık Durumu
1.2.4. Meslek
 1.2.5. Sosyal Katılım
1.2.6. Yaşlılığa Karşı Tutum
1.2.7. Sosyal Statü Kaybı
 UYGULAMA FAALİYETİ
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME FAALİYETİ
2. YAŞLI BİREYLERDE DUYGUSAL UYUM
 2.1. Yaşlı Bireylerin Duygusal Uyum Problemlerinin Nedenleri
 2.2. Yaşlı Bireylerde Görülebilen Duygusal Problemler
2.2.1. Uyku Bozuklukları
 2.2.2. Öğrenme ve Hatırlama Güçlüğü
 2.2.3. Depresyon
 2.2.4. Bunaltı (Ankisyete)
 2.2.5. Performans Kaybı
 2.2.6. Kişilik Değişikliği ve Alınganlık
 2.2.7. Demans (Bunama)
 2.2.8. Diğerleri
ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU
1 ÖĞRENME FAALİYETİ
1. ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇOCUK YASALARI
 1.1. Çocuk Hakları Sözleşmesi
1.1.1. Çocuk Hakları Sözleşmesine Taraf Devletler
 1.1.2. Çocuk Hakları Sözleşmesinde Yer Alan Maddeler
1.1. Uluslararası Sözleşmeler
1.2. Ülkemizdeki Yasalar
UYGULAMA FAALİYETİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME FAALİYETİ
2. AİLE HUKUKU
 2.1. Söz, Nişan, Hediye ve Hediye İadesi
 2.2. Evlenme
 2.3. Boşanma, Nafaka, Velayet
 2.4. Evlat Edinme
 2.5. Miras
 2.6. Kişilik Hakları Hukuku
2.6.1. Genel Hususlar
2.6.2. Kişiliğin Korunması
 2.6.3. Kişiliğin Başlangıcı ve Sonu
 2.6.4. Kişisel Durum Sicili
2.7. Ailenin Korunmasına Dair Kanun
ÇOCUK İSTİSMAR VE İHMALİ
 1 ÖĞRENME FAALİYETİ
 1. İHMALE VE İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLAR
1.1. İhmal ve İstismar
1.2. Çocukları İhmal ve İstismar Eden Ebeveyn Özellikleri
1.3. İhmal ve İstismar Çeşitleri
1.3.1. İhmal Çeşitleri
1.3.2. İstismar Çeşitleri
1.4. İhmal ve İstismar ile İlgili Yasal Düzenlemeler
 UYGULAMA FAALİYETİ
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 ÖĞRENME FAALİYETİ–2
2. FİZİKSEL İHMAL VE İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLAR
2.1. Fiziksel İhmal ve İstismarın Belirtileri ve Sonuçları
2.1.1. Fiziksel İstismarın Belirtileri
 2.1.2. Fiziksel İstismarın (Şiddet) Sonuçları
2.2. Fiziksel İhmal ve İstismarın Çeşitleri
 UYGULAMA FAALİYETİ
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 ÖĞRENME FAALİYETİ–3
 3. CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLAR
 3.1. Cinsel İstismarın Belirtileri ve Sonuçları
 3.1.1. Cinsel İstismarın Belirtileri
 3.1.2. Cinsel İstismarın Sonuçları
 3.2. Cinsel İstismar Çeşitleri
 3.2.1. Taciz
 3.2.2. Tecavüz
 3.2.3. Ensest İlişki
UYGULAMA FAALİYETİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 ÖĞRENME FAALİYETİ
 4. DUYGUSAL VE PSİKOLOJİK İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLAR
4. 1. Duygusal ve Psikolojik İstismarın Belirtileri ve Sonuçları
 4.1.1. Duygusal ve Psikolojik İstismarın Belirtileri
4.1.2. Duygusal ve Psikolojik İstismarın Sonuçları
 4.2. Duygusal ve Psikolojik İstismar Çeşitleri
 4.2.1. Reddetme
 4.2.2. Aşağılama
4.2.3. Suça Yöneltme
4.2.4. İzole etme (Tek Başına Bırakma
4.2.5. Yıldırma
4.2.6. Duygusal Tepki Vermeyi Reddetme
 4.2.7. Kendi Çıkarını Kullanma
4.2.8. Vaktinden Önce Yetişkin Rolü Verme
SOSYAL VAK’A VERİLERİ             
ÖĞRENME FAALİYETİ
  1. BİREYİ TANIMA
 1.1. Bireyi Tanımanın Amacı
 1.2 Bireyi Tanımanın Temel İlkeleri
1.3. Bireyin Tanınması Gereken Yönleri
1.3.1. Sağlık
1.3.2. Yetenek
1.3.3. İlgiler
1.3.4. Akademik Başarı
1.3.5. Kişilik
 1.3.6. Benlik
 1.3.7. Çevre
 UYGULAMA FAALİYETİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME FAALİYETİ
 2. VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
 2.1. Tanımı
2.2. Verinin Taşıması Gereken Özellikler
 2.3. Veri Toplama Yöntemleri
 2.3.1. Anket
 2.3.2. Deney
 2.3.3. Gözlem
 2.3.4. Görüşme
 2.3.5. Tarama Yöntemi
2.3.6. Saha Notları
2.3.7. Vak’a incelemesi
 2.3.8. Envanter
2.3.9. Problem Tarama Testleri
2.3.10. Otobiyografi
 2.3.11. Psikodrama
 2.1.12. Oyun
 2.1.13. Arzu Listeleri
2.1.14. Değerlendirme Ölçeği
 2.1.15. Bireyi Tanımada Kullanılan Testler
 2.4. Veri Toplanacak Konular
 2.4.1. Ad, soy ad, doğum yeri ve doğum tarihi
 2.4.2. Anne babanın sağ, ölü, öz üvey oluşu
 2.4.3. Sorunun Kısaca Tanımı
2.4.4. Tıbbi ve Psikolojik Muayene
 2.4.5. Geçirdiği Hastalıklar ve Ameliyatlar
2.4.6. Başarı Durumu, Disiplin Vakaları
 2.4.7. Aile Tarihçesi
2.4.8. Sosyal İlişkileri
2.4.9. Geleceğe Yönelik Beklenti ve Planları
 2.4.10. Duygusal Gelişimi
2.4.11. İncelemeyi yapan kişi, kurum ve tarih
 2.5. Verilerin Kaydedilmesi
 UYGULAMA FAALİYETİ
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 ÖĞRENME FAALİYETİ3
 3. VERİLERİN RAPOR EDİLMESİ
3.1. Veri Raporunun Yazılmasında Temel İlkeler
3.1.1. Bilimsel İlkeler
 3.1.2. İçerik ile ilgili ilkeler
 3.2. Sonuçların Rapor Edilmesi
 3.2.1. Tablo Kullanımı
 3.2.2. Diyagramlar (Grafikler)
 3.2.3. Sonuçların Yazılması
 3.2.4. Yazılan Raporun İlgili Birime Ulaştırılması
TÜM ALANLAR
MESLEK ETİĞİ
ÖĞRENME FAALİYETİ
1.ETİK KAVRAMI
 1.1. Etik Tanımı
 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci
 1.3. Etik Kuralları
1.4.Etik Sistemleri
1.4.1.Amaçlanan Sonuç Etiği
1.4.2. Kural Etiği
1.4.3.Toplumsal Sözleşme Etiği
 1.4.4. Kişisel Etik
1.4.5. Sosyal Yaşam Etiği
 1. 5. Etik Toplum İlişkisi
1.6.Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları
 1.7.Etik Sorgulama
 1.8.Toplumsal Yozlaşma
 1.8.1. Ekonomik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler
 1.8.2. Siyasal Yapıdan Kaynaklanan Nedenler
1.8.3. Bürokratik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler
 1.8.4. Toplumsal Yapıdan Kaynaklanan Nedenler
1.8.5. Tarihsel Nedenler
 UYGULAMA FAALİYETİ
 ÖLÇME DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
 2. MESLEKİ ETİK
 2.1. Mesleki Etik Kavramı
2.2.Mesleki Etik İlkeler
2.2.1.Doğruluk
2.2.2.Yasallık
2.2.3.Yeterlik
 2.2.4. Güvenirlik
 2.2.5. Mesleğe Bağlılık
2.3. İş Hayatında Etik Ve Etik Dışı Konular
 2.3.1. İş Hayatında Etik İlkeler
2.3.2. Yönetimde etik dışı davranışlar;
2.4.Mesleki Yozlaşma
 2.5. İş Etiğinde Uygun Davranışların Sonuçları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME FAALİYETİ
 3.İŞ YERİNDE ETİK ORTAM SAĞLAMAK
3.1.Farklı Mesleklerde Etik İlkeler
 3.2.Çalışanların Etik Profilleri
 3.3.Etik Liderlik
 3.4.İş Yerinde İş Etiğine Uygun Ortamda Çalışmak
3.4.1.İş Ahlakına Uygun Koşulların İşe ve İş Yerine Etkisi
3.4.2. İş Ahlakına Uygun Koşulların Çalışanlara Etkisi
 UYGULAMA FAALİYETİ
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 ÖĞRENME FAALİYETİ
 1. ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
1.1. Bilim ve Bilimsel Bilgi
1.2. Bilimsel Araştırmanın Amaç ve Çeşitleri
1.3. Araştırmanın Planlanması
1.4. Araştırma Yöntemleri
 1.4.1. Deneysel Araştırma Yöntemleri
 1.4.2. Alan Araştırmaları
 1.4.3. Tanıtıcı Araştırmalar
 1.4.4. İstatistik Araştırmaları
 1.5. Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri
 1.6. Anket Formlarının Hazırlanması.
 1.7. Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi
UYGULAMA FAALİYETİ
ÖĞRENME FAALİYETİ
 RAPOR YAZMA
 2.1. Araştırmanın Kısımları
 2.2. Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları
 2.3. Metin Aktarımları
 2.4. Tablo Şekil ve Grafikler
2.5. Etkili Yazma ve Yazım Kuralları
2.6. Noktalama İşaretleri
2.7. Bitişik Yazılması Gereken Kelimeler
UYGULAMA FAALİYETİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 
Bu eğitim İlişki Terapileri Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir.
İletişim: 0312 220 21 17