Mini MBA

Mini MBA
Eğitim Süresi
84 Saat
Eğitim Günleri
Hafta içi
Hafta sonu
Eğitim Saatleri
10:00 ~ 17:00
Eğitim Yeri
Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
Eğitim Ücreti (TL)
3000
Eğitimin Amacı

Mini MBA programımız ile işletmelerin temel yönetimin alanları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen profesyoneller ve yöneticilere, işletmelerinin alt yapılarını güçlendirebilecekleri yönetsel beceri ve liderlik alanında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak.

Kimler Katılabilir

Yönetim profesyoneli olmak isteyen herkes katılabilir.
İSTEK Vakfı Okulları öğrencilerine ve çalışanlarına, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine, çalışanlarına ve mezunlarına, İSTEKKART sahiplerine %10 indirim yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi
Kontenjan
Min:7 Max:20
 1. HAFTA

PAZARLAMA YÖNETİMİ

 • Pazarlamanın Fonksiyonları
 • Ürün
 • Fiyatlandırma
 • Dağıtım
 • Tutundurma
 • Halkla İlişkiler
 1. HAFTA

FİNANSAL YÖNETİM

 • Finansal Analiz
 • Finansal Planlama ve Kontrol
 • Fonların Sağlanması ve Finansman Kaynakları
 • Kar Dağıtım Kanallar
 1. HAFTA

PROJE YÖNETİMİ

 • Temel Kavramlar – Giriş
 • Proje, Portföy, Operasyon Arasındaki İlişki
 • Organizasyon Tipine Göre Proje Yönetim Yaklaşımları
 • Proje Yönetiminde Yönetilecek Kısıtlar
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Proje Yaşam Döngüsü
 • Bütünleşik Proje Yönetimi
 • Kapsam Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Paydaş Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Tedarik Yönetimi o İletişim Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Uygulama-Proje Ekipleriyle Örnek Projeler ve Bazı Uygulamalarda MS Project Üzerinden
 • Proje Başlatma Dokümanı Hazırlanması
 • Proje Başlatma Dokümanı Hazırlanması
 • Zaman Yönetimi Uygulamaları: Kaynak Atama, Zaman Çizelgesi Oluşturma ve Kritik Yol Analizleri
 • Maliyet Yönetimi Uygulamaları: Kazanılmış Değer Hesaplamaları
 1. HAFTA

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları
 • Planlama ve İş Analizi
 • Başvuru Sağlama
 • Seçme ve Yerleştirme
 • Oryantasyon ve Eğitim
 • Performans Değerlendirme ve Ücret
 • İş ve İşçi Güvenliği

ÜRETİM YÖNETİMİ

 • Temel Kavramlar
 • Süreç Yönetimi
 • Üretim Stratejileri
 • Üretim Sistemleri
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü
 1. HAFTA

LİDERLİK & ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

 • Liderlik Yaklaşımlar
 • Örgüt (Organizasyon) Olmak
 1. Örgüt ve Örgüt Kültürü
 2. Örgütsel Davranışlar
 • Örgüt Ve Lider

  LİDERLİK & YÖNETİMSEL YETKİNLİKLER

 • Lider mi? Yönetici mi?
 • Lider ve Yönetici Özellikleri
 1. HAFTA

MAKRO-EKONOMİ VE ŞİRKET YÖNETİMİNE ETKİLERİ

 • Temel Makro Ekonomik Kavramlar
 • Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler ve Güncel Türkiye Ekonomisi

  KARAR ANALİZİ VE KARAR VERME

 • Yönetim bilimi ve Modellemeye Giriş
 • Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Programlama Uygulamaları
 • Karar Teorisi
 • Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri
 • Proje Yönetimi
 1. HAFTA

GİRİŞİMCİLİK

 • Girişimcilik özelliklerinin sınanması
 • İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı
 • İşletme kavramı
 • İşletme fonksiyonları
 • Türleri
 • Kuruluş şekilleri
 • Mali ve hukuki sorumluluklar
 • İş planı kavramı ve öğeleri
 • Pazar araştırma
 • Pazarlama planı
 • Üretim planı
 • Yönetim planı
 • Finansal plan
 • İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları