Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
YÜGETAT Fitoterapi Uygulama Eğitimi
     25/10/2019 - 17/05/2020
     280 Saat
     Her ay bir defa Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri
     09:30 - 17:00
     Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi
     7.560 TL
Eğitim Amacı
T.C Sağlık Bakanlığı'nın 1. 663 Sayılı KHK 2. 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği” 3. 27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” gereğince hekimlere "Fitoterapi Uygulama Eğitimi" sertifikası sağlamak amaçlanmaktadır.
Kimler Katılabilir

Doktorlar
 
***Eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı Yeditepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi imzalı uygulama yetki sertifikası verilecektir.
 
***Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde çalışan hekimlerimize %25 indirim yapılacaktır. 

Kontenjan
Min: 12 Max: 30
Son Başvuru Tarihi
18/10/2019
Eğitim İçeriği

Modül – 1 Fitoterapiye Giriş

 

Hafta 1.

25-27 EKİM 2019

Gün 1: E. Yeşilada

 1. Bitkilerin bilimsel olarak tanımlanması: (2)
 1. Botanik biliminde tanımlar, sınıflandırma, adlandırılma
 2. Botanik nomenklatürün Fitoterapi’de önemi
 3. Bitki teşhisinin temel prensipleri ve uygulamaları
 4. Önemli Tıbbi Bitkiler (5)

Gün: 2: E. Yeşilada

 1. Önemli Tıbbi Bitkiler (8)

Gün: 3: E. Yeşilada

 1. Önemli Tıbbi Bitkiler (6)
 2. Bitki kültürü ve toplama süreçleri (2)
 1. Bitki kültürünün önemi.
 2. Bitki toplanma süreçlerinin biyolojik aktiviteye etkisi.

 

Hafta 2.

8-10 KASIM 2019

Gün 1: H. Kırmızıbekmez

 1. Bitkisel kökenli etken madde grupları ve etkileri / etki mekanizmaları (8):

Bitkisel kaynaklı primer metabolitler (karbonhidratlar, aminoasitler, lipitler vb.)

Sekonder metabolitler (biyosentez yolaklarına göre; terpenler, fenolik bileşikler vb.) ve etkileri/etki mekanizmaları.

Gün 2: H. Kırmızıbekmez

 1. Bitkisel ürünlerde standardizasyon ve kalite kontrolü (3)
 1. Bitkisel ürünlerde standardizasyonun önemi.
 2. Kalite kontrol yöntemleri (klasik teşhis reaksiyonları, kromatografi teknikleri vd.).
 1. Besin / Bitkisel ilaç – İlaç / Tıbbi ürün etkileşimleri (3)

Gün 3: H. Altan

 1. Tıbbi bitki metabolitleri ve bitkisel ilaçların metabolizması (3)

1-Tıbbi bitki metabolitleri.

2- Bitki metabolitlerinin ve bitkisel ilaçların metabolizması (ADME)

 1. Bitkisel kökenli ilaç molekülleri (5)

Kullanımda olan bitkisel kökenli ilaç molekülleri.

Bitkisel kökenli farmasötik ürünlerin tasarımı ve gelişimi aşamaları

 

Hafta 3.

13-15 ARALIK 2019

Gün: 1: E. Sezik

 1. Literatür tarama teknikleri: (2)

Konu ile ilgili literatürlerin taranması ve bilgilerin değerlendirilmesi.

 1. Fitoterapinin tarihçesi ve temel başvuru kaynakları (2)

Monograflar  (ESCOP, WHO, FFD Monografları vd.) ve farmakopeler (Avrupa Farmakopesi, Türk Farmakopesi vd.)

 1. Fitoterapi uygulamalarında yer alan bitkiler ve droglar hakkında farmakope ve diğer monografların değerlendirilmesi (4):
 1. Temel başvuru kaynaklarının içeriklerinde yer alan bitkisel kaynaklar hakkında bilgiler.
 2. Avrupa Farmakopesinde bitkisel drog ve preparat standartları

Gün 2: E. Yeşilada

 1. İlaç araştırma ve geliştirme aşamaları (1) 

İlacın geliştirilmesi sürecindeki aşamalar ve bitkilerin bu aşamada rolü.

 1. Fitoterapinin tanımı ve gelişimi (5)

Fitoterapide tanımlar ve terminoloji: bitkisel drog, bitkisel ilaç, fitofarmasötik, fitoterapötik, geleneksel bitkisel tıbbi ürün, bitkisel çay, besin desteği, nutrasötik vb. tanımlar.

Dünyada ve Türkiye’de fitoterapinin yeri ve uygulamaları

 1. Rasyonel fitoterapide dikkat edilecek hususlar (2)

Gün 3: E. Yeşilada

 1. Bitkisel ürünlerde Risk Yönetimi (6)

Bitkisel ürünlerde advers/yan etki ve toksik etkilerin değerlendirilmesi

Alerjen bitkiler

Zehirli Bitkiler: Zehirli ve zararlı bitkilerin özellikleri.

 1. Tıbbi bitkilerin kötüye kullanımı ve suiistimali (2)

 

Hafta 4.

10-12 OCAK 2019

Gün 1-2: E. Sezik

 1. Bitkilerin morfolojik ve anatomik özellikleri (6+8=14)
 1. Bitkilerin temel morfolojik özellikleri ve uygulamalar
 2. Bitkilerin temel anatomik özellikleri.
 3. Bitkisel drogların anatomik yapısının incelenmesi. 

Gün 3: H. Altan

 1. Bitkisel drog hazırlanmasında temel prensipler ve süreçleri (3)
 1. Drog hazırlama yöntemleri
 2. Ekstraksiyon yöntemleri
 1. Fitoterapötik ürünler hakkında Genel Bilgiler (2)
 1. Türkiye eczanelerinde bulunan bitkisel preparatlar
 2. Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan bitkisel preparatlar

 

Hafta 5.

24-26 OCAK 2020

Gün: 1: E. Yeşilada

 1. Tıbbi çaylar ve hazırlama teknikleri (4+2):

1-Tıbbi çayların formülasyonu.

2- Usulüne uygun olarak tıbbi çayların hazırlanması.

Gün: 2: E. Güzelmeriç

 1. Besin destekleri, işlevsel gıdalar, vitaminler ve mineraller (4)

Sınıflandırma ve genel özellikleri. 

 1. Nutrasötikler (4)

Tanımlar, piyasada mevcut nutrasötik formülasyonları.

Gün 3: E. Celep

 1. Hasta hakları ve etik (2)
 2. Bitkisel ürünlerin ruhsatlandırılması (4)

1-Bitkisel ürünlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin mevzuatlar.

2- Bitkisel ürünlerin mevzuata uygun ruhsatlandırılma süreci.

3-Bitkisel ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nda onaylanma aşamasında geçirdiği basamaklar

 1. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Mevzuatı: (2)

Alandaki temel mevzuatın yüklediği haklar ve sorumluluklar.

 

Hafta 6.

7-9 ŞUBAT 2020

Gün 1: H. Kırmızıbekmez

 1. Sabit Yağ bitkileri (2)

Sabit yağ bitkileri ve temel özellikleri

 1. Uçucu yağ bitkileri (4)
 1. Uçucu yağlar tanım ve özellikleri.
 2. Uçucu yağların kimyasal yapıları.
 3. Uçucu yağların etkisi.
 4. Uçucu yağ bitkileri ve temel özellikleri

Gün 2: E. Yeşilada

 1. Aromaterapi ve uygulama alanları (7)
 1. Aromaterapide temel kavramlar.
 2. Aromaterapi uygulamalarına ait bilimsel kanıtlar.

Gün 3: E. Yeşilada

 1. Bitkisel ilaçların kökeni: Etnofarmakognozi (3)
 1. Etnobotanik kavramını, tanımlar ve önemi.
 2. Etnobotanik bilgilerin kayıt altına alınması.
 1. Türkiye’de geleneksel halk hekimliğinde kullanılan bitkiler (5)
 1. Türkiye’de geleneksel halk hekimliğinde kullanılan bitkiler.
 2. Türkiye’de geleneksel halk hekimliğinde kullanılan bitkilerin etkileri (Etnofarmakoloji).

 

 

Bitkisel ürün üreticilerini ziyaret 

 1. Bitkisel ürün formülasyon süreçlerini sayar.
 2. Bitkisel ürün üretimini anlatır.
 3. GMP ve GLP kavramlarını açıklar.

 

4

 

4

 

MODÜL 2 - Endikasyonlara göre fitoterapi uygulamaları

Bu modülde belirtilen endikasyon grubunda yararlanılabilecek bitkiler ve etkinliğini destekleyen bilimsel kanıtlar incelenecektir (56).

 

Hafta 7

13-15 MART 2020

Gün 1: H. Kırmızıbekmez

 1. Kadın hastalıklarında fitoterapi (3)
 2. Ürolojide fitoterapi (2)
 3. Geriatride fitoterapi (3)

Gün 2: H. Kırmızıbekmez

 1. Nörodejeneratif hastalıklarda fitoterapi (3)
 2. Psikiyatride fitoterapi (3)

Gün 3: E. Yeşilada

 1. Solunum yolları hastalıklarında fitoterapi (3)
 2. Göz hastalıklarında fitoterapi (1)
 3. Çocuk hastalıklarında fitoterapi (1)
 4. Onkolojide fitoterapi (3)

 

Hafta 8

10-12 NİSAN 2020

Gün 1: E. Celep

 1. Fitoterapi’de laboratuvar Teknikleri (6)
 2. Serbest radikaller, bitkisel antioksidanlar (2)

1-Serbest radikallerin vücutta etkileri.

2- Bitkisel antioksidanların özellikleri ve etki şekilleri

Gün 2: E. Celep

 1. Gastroenterolojide fitoterapi (7)

Gün 3: E. Celep

 1. Endokrinoloji ve metabolik hastalıklarda fitoterapi (5)
 2. Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarında fitoterapi (3)

 

Hafta 9

15-17 MAYIS 2020

Gün 1: E. Güzelmeriç

 1. İmmünomodülatör etkili fitoterapötikler (3)
 2. Kas ve İskelet Sistemi hastalıklarda fitoterapi (3)
 3. Spor hekimliğinde fitoterapi (2)

Gün 2: E. Güzelmeriç

 1. Dermatolojik hastalıklarda fitoterapi (5)
 2. Kozmetik amaçla kullanılan bitkiler (2)

 

Hafta 10

13-14 HAZİRAN 2020

Gün: 1: E. Yeşilada

Değerlendirmeler ve Tartışma

Gün: 2:

Sınav

 

 

MODÜL 3- Klinik Uygulamalar

Proje/Pratik

Uygulama

Merkezlerinde veya

Ünitelerde Uygulama 

 1. Fitoterapötik ilaçları içeren reçete düzenler.
 2. Bu alanda hasta tedavi / destek tedavi ve takibinin pratik uygulamasını yapar.
 3. Tıbbi bitkiler, bitkisel ilaçlar, bitkisel gıdalar, gıda destekleri, ilaçlar ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini açıklar.

80

     

 

HAZİRAN 2020: Ekskürsiyon (Bitki inceleme gezisi): Bitkiler doğal yayılış ve kültür alanlarında tanıtılır. (8)

 

Ders saatleri (45 dak./8 saat)

1/2. ders: 09.30-11.00

3/4. ders: 11.15-12.30

5/6. ders: 13.30-15.00

7/8. ders: 15.15-17.00