Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Eğitimde Oyunlaştırma (Gamification)
Eğitimde Oyunlaştırma ( Gamification in Education)
     09/02/2019 - 10/02/2019
     2 Gün / 16 Saat
     Cumartesi - Pazar
     09:00 - 17:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     900 TL
Eğitim Amacı
Bu eğitimin amacı; öğrencilere eğlenceli, etkili ve kalıcı öğrenme deneyimleri yaşatabilmek amacı ile eğitsel oyunları tasarlayabilmek ve uygulayabilmektir.
Kimler Katılabilir

Hedef Kitle • Devlet okulları ve özel okullarda çalışan öğretmenler, yöneticiler • Üniversitelerde görev alan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırmacılar • Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri • Formasyon dersleri alan öğretmen adayları • Eğitsel oyunlara ilgi duyanlar • Öğretim tasarımcıları

Kontenjan
Minimum : 5 / Maksimum : 15
Son Başvuru Tarihi
01/02/2019
Eğitim İçeriği

Günümüzde; özellikle dijital oyunlara yönelik bir talep bulunmakta ve birçok öğrenci tablet, telefon ve bilgisayar gibi aygıtlarda zaman harcamaktadırlar. Bu talep aynı zamanda eğitimcilerin de dikkatini çekmekte, derslerini daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek amacıyla oyunlaştırmayı kullanmaya yöneltmektedir. Bu eğitim de amacı; eğitimcilerin, derslerindeki kazanımlara yönelik oyunlaştırma etkinliklerini geliştirebilmesini sağlamak ve öğrenci motivasyonu, derse karşı tutumu, bilgilerin kalıcılığı gibi unsurları arttırarak başarılarını yükseltmektir. 1. Oyunlaştırma Nedir? I) Oyun ve Oyunlaştırma II) Oyunlaştırmanın tarihçesi ve gelişimi III) Gelecekteki öğrenme ortamları için önemi 2. Oyunun Öğeleri I) Hedefler ve kurallar II) Çatışma, rekabet ve iş birliği III) Dönüt ve Ödüllendirme 3. İlişkili Öğretim Kuramları I) İçsel motivasyon II) Özerk Benlik Kuramı III) Sosyal Öğrenme Kuramı 4. Oyunlaştırmanın Etkileri I) Problem çözme II) Üst-düzey becerilerin kazandırılması III) Öğrenenlerin etkin katılımı 5. Problem Çözme Süreci I) Acemiler ile uzmanlar arasındaki farklar II) Acemileri, uzmana dönüştürebilme III) Problem çözme sürecinin oyunlaştırılabilmesi 6. Oyunlaştırma Tasarım Süreci I) ADDIE Modeli II) Tasarım unsurları III) Prototip oluşturma 7. Oyunlaştırma Araçları ve Teknolojileri I) Arttırılmış gerçeklik uygulamaları II) Eğitsel dijital oyunlar III) Dijital oyunlaştırma araçları 8. Öğretimi Oyunlaştırma Uygulaması I) Hedef ve kazanıma yönelik oyun tasarlama II) Planlama ve geliştirme III) Uygulama ve değerlendirme Eğitim 2 hafta boyunca, Pazar günleri toplam 16 saat olarak planlanmıştır. İstek Vakfı çalışanlarına, Yeditepe Üniversitesi çalışanlarına ve öğrencilerine %10 indirim yapılacaktır.