Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri
     23/09/2018 - 30/09/2018
     2 Gün / 16 Saat
     Pazar
     09:00 - 17:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     400 TL
Eğitim Amacı
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında; derslerin ve elektronik öğretim materyallerinin yüklenmesi, düzenlenmesi ve yönetilmesini sağlayan Öğrenme Yönetim Sistemlerinin, derslerde etkin olarak yönetilebilmesi ve kullanılabilmesini sağlamaktır.
Kimler Katılabilir

• Devlet okulları ve özel okullarda çalışan öğretmenler, yöneticiler • Üniversitelerde görev alan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırmacılar • Uzaktan Eğitim ve Çevrimiçi Öğrenme alanlarına ilgi duyanlar • Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri • Formasyon dersleri alan öğretmen adayları • Öğretim tasarımcıları

Kontenjan
Minimum : 5 Maksimum : 15
Son Başvuru Tarihi
07/09/2018
Eğitim İçeriği

Eğitimin amacı; öğrenme yönetim sistemlerinin etkili bir şekilde kullanılabilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, öğretim materyallerinin çevrimiçi ortamlarda tasarlanması ve dağıtılması, içeriklerin düzenlenmesi, çeşitli görevlerin oluşturulması ve öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen etkileşimleri en üst düzeye çıkaracak araçların kullanılabilmesine olanak verilecektir. Bu amaçla, pedagojik açıdan anlamlı bir sıraya sahip eğitim içeriği, katılımcıların uygulamaya dayalı örnekler üzerinden yaparak-yaşayarak Öğrenme Yönetim Sistemlerini kullanımlarını sağlanacaktır. Eğitim içeri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 1. Gün Etkili bir çevrimiçi ders geliştirme I) Öğrenme ve Yönetim sistemlerinin olumlu yönleri II) Kurulum gereksinimleri ve adımları III) Öğretim yöntemleri ve etkinlikler IV) Çevrimiçi dersler ile ilişkili eğitsel kuramlar V) Ders kaynaklarının eklenmesi Öğretim Materyalleri I) Materyallerin seçilmesi ve düzenlenmesi II) Rehberlik etmek ve motivasyonu arttırmak için kullanılan öğeler III) Çevrimiçi tartışma oluşturma ve katılımı sağlama IV) Forum oluşturma ve öğrenci katkılarının takip edilmesi İşbirliğine dayalı etkinlikler I) Anlık mesajlaşmanın kullanımı II) Çalışma gruplarının oluşturulması ve kullanımı III) Ödevlerin ve çalışma kağıtlarının değerlendirilmesi IV) Misafir konuşmacıların çevrimiçi ortama dahil edilmesi V) Yabancı dil alıştırmaları 2. Gün Değerlendirme I) Öğrenme hedefleri ve Değerlendirme II) Değerlendirme türleri III) Sınavların oluşturulması ve dağıtılması IV) Dönüt-düzeltme sağlama V) Öz-değerlendirme görevleri oluşturma Derslerin düzenlenmesi I) Ders içeriklerinin seçilmesi ve sıralanması II) Derslerdeki öğrenci gelişiminin takibi ve puanlanması III) Ders akışlarının düzenlenmesi ve kontrolü IV) Flash card kullanımı Öğrenci merkezli çözümler I) Wiki oluşturma ve öğrenci katılımı II) Sözlük oluşturma ve yönetimi III) Anket ve ölçekleri geliştirme ve yönetme IV) Bloglar, bağlantılar ve müfredat paylaşımı V) Portfolyolar ve Proje Tabanlı Öğrenme Eğitim 2 hafta boyunca, Pazar günleri toplam 16 saat olarak gerçekleştirilecektir.