Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Sem Yeditepe     09/03/2019
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
Sem Yeditepe     10:00 - 17:00
Sem Yeditepe     2.500 TL
Bir sosyal medya hesabının yönetimi için gerek duyulan içerikleri tasarlamak ile eğitimimiz başlamaktadır. Tasarlanan görselin amaca uygun olması için gerekli strateji yönetimi ile hedef kitle analizi anlatılmaktadır.
Sem Yeditepe     05/03/2019
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
Sem Yeditepe     10:00 - 13:00
Sem Yeditepe     3.000 TL
Başarılı bir yönetim için pazarlama ve marka yönetiminin birbiri ile etkileşim halindeki olması ve her iki alanda da belli seviyede bilgiye sahip olunmasını gerektirmektedir.
Sem Yeditepe     02/02/2019
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
Sem Yeditepe     10:00 - 16:00
Sem Yeditepe     2.000 TL
Marka vekilliği sınavına girecek adaylara sınavın kapsamında bulunan konularda bilgi sunmayı amaçlamakta.
Sem Yeditepe     18/01/2019
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi - Hukuk Binası 112 No.lu Derslik
Sem Yeditepe     08:30 - 17:45
Sem Yeditepe     300 TL
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesindeki ve çevresindeki ilgili öğrenci ve akademik personele, klinik araştırmalar alanında evrensel kabul gören doğru uygulamalar hakkında en güncel bilgileri sağlamak.
Sem Yeditepe     09/02/2019
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
Sem Yeditepe     10:00 - 15:00
Sem Yeditepe     1.000 TL
Kahvenin ekilmesinden başlayan ve fincana kadar olan tüm hikayesindeki değişkenleri ayrı ayrı inceleyip uzman bir barista olmak için tüm süreci uygulamaları olarak öğreneceğiz.