Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Araç Kiralama Şirketleri İçin Temel Finans Yönetimi
     22/09/2018 - 23/09/2018
     2 Gün / 14 Saat
     Cumartesi ve Pazar
     10:00 - 17:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     800 TL
Eğitim Amacı
Araç kiralama şirketlerinin araç portföylerinin genişletilmesi için ihtiyaç duydukları finansmana nasıl ve hangi yöntemler ile erişebilecekleri hakkında bilgilendirme yapmak, fizibilite çalışmaları hazırlanması konusunda aktarımlarda bulunmak; özellikle bazı karlılık ile alacak tahsilatı konusunda nasıl bir takip yapılacağına ilişkin iş akışı ve süreç geliştirilmesi hakkında farkındalık sağlamak.
Kimler Katılabilir

Araç kiralama ve otomotiv şirketleri;

 • Finans ve Mali İşler yöneticileri
 • Finans, Mali İşler ve Muhasebe alanında çalışan yönetici adayı uzmanlar,
 • Satış yöneticileri,
 • Satış destek birimlerinde görevli yönetici ve uzmanlar,
 • Görevi gereği bankalar ile sürekli ilişki halinde olan çalışanlar.
Kontenjan
Minimum : 5 / Maksimum : 20
Son Başvuru Tarihi
14/09/2018
Eğitim İçeriği
 • Araç kiralama şirketleri tarafından ihtiyaç duyulan kredi türleri
 • Araç kiralama şirketleri ve bankalar arasında uzun süreli ilişki yönetimi nasıl olmalıdır?
 • Hangi araç nasıl finanse edilmelidir?
 • Araç kiralamasıdan elde edilen getiri ile finansal maliyetin eşleşmesi nasıl sağlanır?
 • Finansal maliyetleri azaltıcı politikalar nelerdir? ( POS maliyetleri, faiz oranları pazarlıkları)
 • Araç bazı karlılık nasıl hesaplanır? Nasıl takip edilir?
 • Gelecek yıllara yaygın uzun vadeli fizibilite modellemeleri yapılması
 • Senaryo bazlı fizibilite çalışmaları
 • Araç kiralama şirketlerinde risk yönetimi nasıl yapılmalı? Kredi riski ile faiz ve likidite riski nasıl yönetilmeli?
 • Alacak tahsilatında izlenmesi gereken yöntemler
 • Doğru işleyen alacak tahsilat yapısı nasıl olmalıdır?
 • Alacak tahsilatında uygulanacak enstrümanlar meler olmalıdır?

Corporent Araç Kiralama Şirketi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Barkın Pınar konuk konuşmacı olarak eğitim katılacaktır.


 1. Eğitmen
  Murat ÖZSOY