Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Prof. Dr. Erdem Yeşilada Fitoterapi Eğitimi Hakkında Merak Edilenleri Anlattı

 

Üniversitemiz akademisyenlerinden Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada Fitoterapi Eğitimi hakkında sorularımızı yanıtladı.

 

Üniversitemizde Eczacılık Fakültesi’nde Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektesiniz. Bize çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Farmakognozi, Eczacılık eğitiminde “bitkisel, hayvansal vb. doğal kaynaklı ilaç bilimi” olarak temel bilim dallarından biridir. Fitoterapi ise bitkilerin çay veya tablet, şurup gibi farmasötik şekiller halinde sağlığı korumak ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır.

Anabilim dalımızda tıbbi bitkilerin farmakolojik etkileri, kimyasal yapıları ve kalite analizleri üzerinde bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.

Alternatif tıp yöntemi olarak Fitoterapi günümüzde revaçta olan tedavi yöntemlerinden biri. Bitkilerin hastalıkların tedavisindeki yeri nedir? 

Fitoterapi asla bir alternatif tedavi yöntemi değildir. Sağlığın korunması ve tedavi amacıyla yararlanılan bir Tamamlayıcı Tıp yöntemidir. Her bitkide fotosentez sonucu meydana gelen yüzlerce bileşen bulunmaktadır. Bu bileşenler arasında proteinler, karbonhidratlar, lipitler gibi primer metabolitler besleyici özellikleri ile sağlığımız desteklerken, sekonder metabolitler olarak adlandırılan bileşenler ise sağlığın korunması ve tedavide destekleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle bitkiler insan sağlığında son derece önemlidir.

Nisan ayı için üniversitemizde de sizlerin desteği ile Fitoterapi Eğitimi planlandı. Bu eğitimlerin amacı nedir? Katılımcılar bu eğitime hangi beklentiler ile katılmalılar?

Bitkilerin insan sağlığı yararına kullanılması binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Ancak bitkilerin tedavi amacıyla kullanılması özellikle son 10-15 yılda yürütülen bilimsel araştırmalarla farklı bir boyuta gelmiştir. Bu bakımdan bu eğitimlerin amacı katılımcılara Fitoterapi konusunda güncel bilimsel bilgileri kazandırmaktır.

Bu eğitime katılan doktorlar, diyetisyen ve beslenme uzmanları ve eczacılar meslek hayatlarında ne gibi artılara sahip olacaklar?

İnsan sağlığı söz konusu olduğundan Fitoterapi uygulamalarında güncel bilgilerin iyi takip edilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması önemlidir. Bitkisel ürünleri sadece bir şifa öznesi olarak değil, aynı zamanda riskleri bakımından da değerlendirmek sağlık mesleği çalışanlarının başlıca görevidir. Bitkisel ürünlerin bilimsel olarak kanıtlanmış etkinliğinin yanı sıra söz konusu olabilecek riskler, besin ve ilaçlarla uygulandığında söz konusu olabilecek etkileşimleri de incelenecektir.