Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Kişisel Verilen Korunması Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, vermiş olduğum kişisel bilgilerimin ve özel nitelikli kişisel bilgilerimin başvurduğum işbu program kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemde kullanılmak üzere, veri sorumlusu sıfatıyla Yeditepe Üniversitesi tarafından işlenmesine, işlenme amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına, saklanmasına ve bu bilgilerin Yeditepe Üniversitesi, bağlı kurumları ve Üniversitenin iş birliği içinde olduğu yurtiçi ve yurtdışında bulunan üçüncü kişi ve kurumlar ile ve açıklanmasında kanuni gereklilik oldu durumlarda yasal mercilerle paylaşılmasına açıkça rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.