Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Gıda İşletme Sertifika Programı
Gıda İşletme Sertifika Programı
     21/09/2019 - 22/12/2019
     168 Saat
     Cumartesi ve Pazar
     10:00 - 17:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     4.200 TL
Eğitim Amacı
Bu eğitimin amacı Türkiye gıda sektörünün sürdürülebilirlik, sağlık ve ekonomik hedefleri doğrultusunda mühendislik ve bilimsel birikimlerini yönetsel beceriler ile destekleyerek gıda sisteminin her aşamasında çözüm odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla değerlendirebilecek, sektörün dinamik yapısına yön verecek karar vericiler yetiştirmektir.
Kimler Katılabilir

Programımız genel katılıma açıktır. 

İstek Vakfı Okulları öğrencilerine ve çalışanlarına, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine, çalışanlarına ve mezunlarına, İSTEKKART sahiplerine %10 indirim yapılacaktır. 

Kontenjan
Minimum: 20 Maximum: 40
Son Başvuru Tarihi
16/09/2019
Eğitim İçeriği

Gıda İşletme Sertifika Programı, işletmenin temel alanları olan stratejik yönetim ve liderlik, muhasebe & finans, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve girişimcilik konularını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
Ders İçeriği:
1. Gıda ve İçecek Sektöründe Finansal Analiz ve Bütçeleme
Bu dersin amacı, öğrencilere kamusal, kar amacı gütmeyen ve kar amaçlı kuruluşlarda kullanılan temel bütçe türlerini oluşturma, yürütme ve analiz etme yetkinliklerini kazandırmaktır. 
 
2. Gıda ve İçecek Sektöründe Muhasebe Temelli Karar Alma Teknikleri
İşletmelerin sinir sistemi görevini ifa eden muhasebe, uygulamaları açısından günümüzde sadece muhasebe departmanlarıyla sınırlı kalmamıştır. İşletmenin tüm alanlarındaki bölüm yöneticilerinin bütçe hazırlayabilmeleri, sermaye yatırımı için iş hacimlerini geliştirebilmeleri ve kar hedeflerine ulaşılması için maliyet kontrolünü kullanabilmeleri beklenmektedir. Bu ders, muhasebeyi işletmenin tüm fonksiyonlarına entegre etmeyi ve muhasebe fonksiyonunu kullanarak kurumsal performansı en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Ders ağırlıklı olarak gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal tabloları üzerinden işlenecektir.
 
3. Küresel Dünyada Pazarlama
Hızla küreselleşen dünyada tüm ticari işletmeler uluslararası arenaya çıkmanın önemini anladılar. Önce “uluslararası” sonra da “küresel” Pazarlama kavramları geleneksel “iç pazar” kavramını değiştiren ve geliştiren tüm yeni ve farklı uygulamaları içeriyor. Uluslararası ticaretin dinamik yapısı, bu yapının getirdiği yeni pazar oluşumları, bölgesel pazarlar, dünyanın hızla gelişen yeni pazarları, bu farklılaşmanın tarih, coğrafya, kültür, hukuk ve politik açılardan değerlendirilmesi, küresel iletişim ve pazarlık stratejileri bu ders içeriğinde yer alıyor. 
 
4. İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi kavramının tarihsel gelişimi, amacı, temel işlevleri ve insan kaynakları bilgi sistemlerinin bilgisi ile insan kaynaklarına ilişkin problemleri analiz edebilme, yorumlayabilme ve çözüm geliştirebilme becerisini kazandırmaktır.
 
5. Modern Yönetim Perspektifleri
Bu ders temel işletme
(a) planlama, organizasyon, liderlik, yönetme ve kontrol etme gibi fonksiyonları; 
(b) karar verme, liderlik, iletişim gibi özellikleri ;
(c)özel konulardan etik, sosyal sorumluluk, teori ve pratikte yönetim organizasyonunu şekillendiren dışsal sosyal, ekonomik ve teknolojik güçlerin analizlerinden oluşturulmuştur.
 
6. Stratejik Yönetim ve Liderlik
Strateji, stratejik Yönetim ve Süreçleri ile Stratejik Liderlik modern yaklaşımlarla ele alınarak gerekli bilgibirikiminden yararlanmayı sağlamak bu dersin amacıdır.
 
7. Gıda Sektörü için Girişimcilik Ekosistemi
Dersin amacı girişimcilik ekosistemi hakkındaki önemli kavramlar ve uygulamalar hakkında genel bir bilgi sunmaktır. İş fikri oluşturma sürecinden başlayarak iş fikrinin başarılı bir işe dönüştürülme süreci, yönetilmesi ve muhtemel satışı da ele alınacak konular arasındandır. Ders kapsamında sınıf içi tartışmalar, misafir konuşmacılar, vaka çalışmaları, fizibilite raporu oluşturulması ve iş planı hazırlama çalışmaları yer almaktadır.