Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
kurumsal oyunlaştırma
Kurumsal Oyunlaştırma (Gamification)
     05/08/2018 - 26/08/2018
     4 Hafta / 24 Saat
     Pazar
     10:00 - 16:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     900 TL
Eğitim Amacı
Bu eğitimin amacı; etkili oyun tasarımlarının, uzun vadeli iş birliğini, yaratıcılığı, üretkenliği, bağlılığı ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamaktır.
Kimler Katılabilir

• Yöneticiler, çalışanlar, girişimciler, pazarlama uzmanları • Araştırmacılar, araştırma ve geliştirmeye ilgi duyanlar • Lisans ve lisansüstü öğrenciler • Oyun ve oyunlaştırmaya ilgi duyanlar • Teknolojiye ilgi duyanlar

Kontenjan
Minimum : 5 / Maksimum : 15
Son Başvuru Tarihi
01/08/2018
Eğitim İçeriği

Araştırmalar, insanların, yaparak-yaşayarak daha üretken olduklarını gösterir. Kurumsal şirketlerin, oyunlaştırmaya verdikleri değerin altında da bu bilgi yatmaktadır. Oyun tasarımı, psikoloji, motivasyon teorisi, nörofizyoloji ve davranışçı yaklaşımlar gibi alanların planlanarak ve etkili bir şekilde bir araya getirilmesi; tüketici, üretici, çalışanlar ve yöneticiler gibi paydaşlara fayda sağlayabilmektedir. Oyunlaştırma eğitimi de, insanları etkilemek için iyi tasarlanmış ödüllerin ve yarışmaların nasıl kullanılabileceğini, etkili oyun tasarımlarının uzun vadeli iş birliğini, yaratıcılığı, üretkenliği, bağlılığı ve öğrenmeyi desteklemek için nasıl uygulanabileceğini temele almaktadır. Psikoloji, eğitim ve teknoloji alanlarındaki bilimsel çalışmalardan elde edilen bulgulara dayanarak, yerel veya küresel bağlamda bir veya birden fazla sistem için etkili ve eğlenceli oyunlaştırma tasarımları geliştirilecektir. Oyunlaştırma eğitimi kapsamındaki içerikler, aşağıda verilen konulardan oluşmaktadır: 1. Temel Kavramlar 1.1. Oyun, ciddi oyunlar, simülasyon ve oyunlaştırma 1.2. Kurumsal oyunlaştırma 1.3. Oyunlaştırmanın tarihçesi ve alanları 1.4. Basitlik ilkesi ve Bağımlılık 2. Mevcut Örnekler 2.1. Yatırım-Getirisi ile ilişkili örnekler 2.2. Alıştırma ve eğitim ile ilişkili örnekler 2.3. Sağlık alanı ile ilişkili örnekler 2.4. İnsan kaynakları yönetimi ile ilişkili örnekler 2.5. Kurumsal kaynak planlamasına dayalı örnekler 3. Güçlükler 3.1. Görevlerin belirlenmesi 3.2. İstendik davranış değişikliklerinin sağlanması 3.3. Etkinliklerin belirlenmesi 3.4. Etkinliklerin değerlendirilmesi 4. Oyuncular 4.1. Uzmanların rolleri 4.2. Beceri seviyeleri 4.3. Oyuncu türleri 4.4. Sosyal roller 5. Motivasyon ve Alışkanlıklar 5.1. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi ve diğer teoriler 5.2. İç ve dış motivasyon 5.3. Eğlence faktörü 5.4. Ödül ve ceza 6. Tasarım Süreci 6.1. Oyunlaştırma tasarımı 6.2. Prototip geliştirme 6.3. Süre sınırlaması 6.4. Tasarım sürecinin analizi 7. Veri, Skor ve Analiz 7.1. Oyunlaştırma verisi ve standartlar 7.2. Metrikler ve puanlama 7.3. Büyük veri 8. Kurallar ve Düzenlemeler 8.1. Veri güvenliği 8.2. Oyunlaştırma için yasal öneriler 8.3. Oyunlaştırmanın olumsuz yönleri ve tehlikeleri Eğitim 4 hafta boyunca, Pazar günleri toplam 24 saat olarak planlanmıştır.