Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

EĞİTİM : 
Lise: Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Lisesi (1996-2003) (Pekiyi)
Lisans: Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (2003-2007) (2.96/4.00)
Doktora: Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakognozi Doktora Programı (2007-2013) (3.96/4.00)
 
AKADEMİK YAYINLAR:
1. DOKTORA TEZİ: “Evaluation of antioxidant potentials of some fruits and other plant organs widely consumed in Turkey” (2013) (Danışmanlar: Prof. Dr. Erdem Yeşilada – Prof. Dr. Ahmet Aydın)
 
2. YAYINLAR:
 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities):

 • Kırmızıbekmez H., Bassarello C., Pizza C., Celep E., Atay I., Mercanoglu G., Yeşilada E.,"Phenolic compunds from Hypericum calycinum and their antioxidant activity", Natural Products Communications, 4: 457-590, 2009.
 • Kırmızıbekmez H., Celep E., Masullo M., Bassarello C., Yeşilada E., Piacente S., "Phenylethyl Glycosides from Digitalis lanata", Helvetica Chimica Acta, 92: 1845-1852, 2009.
 • Celep E., Aydın A., Yeşilada E., “A comparative study on the in vitro antioxidant potentials of three edible fruits: Cornelian cherry, Japanese persimmon and cherry laurel”, Food and Chemical Toxicology, 50: 3329-3335, 2012.
 • Celep E., Aydın A., Kırmızıbekmez H., Yeşilada E., “Appraisal of in vitro and in vivo antioxidant activity potential of cornelian cherry leaves”, Food and Chemical Toxicology, 62: 448-455, 2013.
 • Celep, E., Charehsaz, M., Akyüz, S., Acar, E.T., Yesilada, E. “Effect of in vitro gastrointestinal digestion on the bioavailability of phenolic components and the antioxidant potentials of some Turkish fruit wines”, Food Research International, 78: 209-215, 2015.
 • Celep, E., Akyuz, S., İnan, Y., Yesilada, E. “Stability of phenolic content of some herbal infusions and their antioxidant activity following in vitro digestion”, Turkish Journal of Biochemistry, 42: 375-380, 2017.
 • Celep, E., İnan, Y., Akyüz, S., Yesilada, E. “The bioaccessible phenolic profile and antioxidant potential of Hypericum perfoliatum L. after simulated human digestion”, Industrial Crops and Products , 109: 717-723, 2017

 
B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (ULAKBİM):
Celep, E., Yeşilada, E. “Influence of honey addition on the bioaccessibility of phenolic contents and antioxidant capacities of different coffee types”, Marmara Pharmaceutical Journal, 21: 906-914, 2017.
 
C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler
Celep E,. Seven M., Akyüz S., İnan Y., Yeşilada E., “Comparison of extraction methods of Sideritis trojana Bornm., in terms of enzyme inhibition, antioxidant activity and phenolic profile”, International Symposium on Advances in Lamiaceae Science, 26-29 April 2017, Antalya, Türkiye.
 
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 • Kırmızıbekmez H., Bassarello C., Pizza C., Celep E., Atay I., Mercanoglu G., Yeşilada E., "Antioxidant phenolics from Hypericum calycinum", 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF on Natural Products with Pharmaceutical, Nutraceutical, Cosmetic, and Agrochemical Interest, 3-8 August 2008, Athens (Planta Medica, 74: 951, 2008).
 • Kırmızıbekmez, H., Celep, E., Masullo, M., Bassarello, C., Yeşilada, E., Piacente, S. "Phenylethanoid glycosides from Digitalis lanata" 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 23-26 2009, Ankara, Turkey.
 • Celep, E., Aydın, A., Kırmızıbekmez, H.,Yeşilada, E. "Comparative assessment of antioxidant profile of Daucus carota L. ssp. Sativus Hoffm. Var. atrorubens Alef. and a local beverage "Şalgam" 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, September  4-9 2011, Antalya, Turkey (Planta Medica, 77: 1425, 2011).
 • Celep, E., Aydın, A., Kırmızıbekmez, H.,Yeşilada, E. "Determination of in vitro antioxidant potential potential of Cornus mas L. and its polyphenol content" 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, September  4-9 2011, Antalya, Turkey (Planta Medica, 77: 1425-1426, 2011).
 •  Celep, E. Charehsez M., Aydın A., Yeşilada E., “Preliminary studies on the in vivo antioxidant activity of Cornus mas L. leaves in CCl4-treated rats” FEPS Physiology Congress, 2011, Istanbul, Turkey.
 • Celep E., “Effects of cornelian cherry, Japanese persimmon and cherry laurel fruits on SOD, CAT, GSH-Px and MDA levels in CCl4-treated rats” 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 26-29 2012, Ankara, Turkey.

 
E . Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:   
Kırmızıbekmez H., Celep E., Bardakcı H., Yeşilada E., "Hypericum perforatum'da Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (HPTLC) ile hiperisin miktar tayini", 18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 16-18 Ekim 2008, İstanbul, Turkey.
 
3. İş tecrübeleri:

 • Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi,  (2007-2013)
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Klinik Eczanesi Şefi (2013-2014)
 • Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi (2014- halen )
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Misafir Öğretim Üyesi (2015-2016)

 
4. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

 • Phytochemical Society of Europe
 • Geselschaft für Arzneipflanzenforschung
 • International Society of Europe
 • Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği

 

 

Yaklaşan Eğitimler

İngilizcenin düşünme metodolojisini anlamak. Eğitim içeriğinde kullanılan İngilizce cümleleri, anlamlandırarak, daha hızlı ve kalıcı bir şekilde hafızaya aktarmak. Hafızada anlamlı hale gelen tüm bilgileri kullanarak konuşma becerilerini geliştirmek.
Sem Yeditepe  08/12/2018
Sem Yeditepe  09:30 - 17:30
İnsansız hava araçlarını (İHA) uçurabilmek için İHA teknolojilerinin tanıtılması ve uçuş pratiği eğitimi verilmesi; eğitimi tamamlayan katılımcılara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı 4 kg kalkış ağırlığı altında kalan araçları yasal çerçevede uçurmak için gerekli İHA0 Lisansı temin edilm
Sem Yeditepe  01/12/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Türk İşaret Dili ile ilgili farkındalık yaratmak ve katılımcıların Türk İşaret Dilini öğrenerek iletişim kurabilmelerini sağlamak.
Sem Yeditepe  10/12/2018
Sem Yeditepe  18:30 - 20:30
Geleneksel ve ulusal sazımız olan bağlamayı iyi derecede icra etmek.
Sem Yeditepe  11/02/2019, 12/02/2019
Sem Yeditepe  19:30 - 21:30
Geleneksel ve ulusal sazımız olan bağlamayı iyi derecede icra etmek.
Sem Yeditepe  11/02/2019, 12/02/2019
Sem Yeditepe  19:30 - 21:30
Bir kriz yaşandığında, hızlı karar alabilmek, iç ve dış iletişimi başarıyla yönetebilmek, büyük ölçüde ön hazırlığa bağlı. Bu eğitimimizde, hayata geçmeyen bir kriz iletişimi planı yerine; proaktif bir yaklaşım geliştirmenizi hedefliyoruz.
Sem Yeditepe  11/01/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Bir sosyal medya hesabının yönetimi için gerek duyulan içerikleri tasarlamak ile eğitimimiz başlamaktadır. Tasarlanan görselin amaca uygun olması için gerekli strateji yönetimi ile hedef kitle analizi anlatılmaktadır.
Sem Yeditepe  05/01/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00