Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

EĞİTİM : 
Lise: Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Lisesi (1996-2003) (Pekiyi)
Lisans: Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (2003-2007) (2.96/4.00)
Doktora: Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakognozi Doktora Programı (2007-2013) (3.96/4.00)
 
AKADEMİK YAYINLAR:
1. DOKTORA TEZİ: “Evaluation of antioxidant potentials of some fruits and other plant organs widely consumed in Turkey” (2013) (Danışmanlar: Prof. Dr. Erdem Yeşilada – Prof. Dr. Ahmet Aydın)
 
2. YAYINLAR:
 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities):

 • Kırmızıbekmez H., Bassarello C., Pizza C., Celep E., Atay I., Mercanoglu G., Yeşilada E.,"Phenolic compunds from Hypericum calycinum and their antioxidant activity", Natural Products Communications, 4: 457-590, 2009.
 • Kırmızıbekmez H., Celep E., Masullo M., Bassarello C., Yeşilada E., Piacente S., "Phenylethyl Glycosides from Digitalis lanata", Helvetica Chimica Acta, 92: 1845-1852, 2009.
 • Celep E., Aydın A., Yeşilada E., “A comparative study on the in vitro antioxidant potentials of three edible fruits: Cornelian cherry, Japanese persimmon and cherry laurel”, Food and Chemical Toxicology, 50: 3329-3335, 2012.
 • Celep E., Aydın A., Kırmızıbekmez H., Yeşilada E., “Appraisal of in vitro and in vivo antioxidant activity potential of cornelian cherry leaves”, Food and Chemical Toxicology, 62: 448-455, 2013.
 • Celep, E., Charehsaz, M., Akyüz, S., Acar, E.T., Yesilada, E. “Effect of in vitro gastrointestinal digestion on the bioavailability of phenolic components and the antioxidant potentials of some Turkish fruit wines”, Food Research International, 78: 209-215, 2015.
 • Celep, E., Akyuz, S., İnan, Y., Yesilada, E. “Stability of phenolic content of some herbal infusions and their antioxidant activity following in vitro digestion”, Turkish Journal of Biochemistry, 42: 375-380, 2017.
 • Celep, E., İnan, Y., Akyüz, S., Yesilada, E. “The bioaccessible phenolic profile and antioxidant potential of Hypericum perfoliatum L. after simulated human digestion”, Industrial Crops and Products , 109: 717-723, 2017

 
B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (ULAKBİM):
Celep, E., Yeşilada, E. “Influence of honey addition on the bioaccessibility of phenolic contents and antioxidant capacities of different coffee types”, Marmara Pharmaceutical Journal, 21: 906-914, 2017.
 
C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler
Celep E,. Seven M., Akyüz S., İnan Y., Yeşilada E., “Comparison of extraction methods of Sideritis trojana Bornm., in terms of enzyme inhibition, antioxidant activity and phenolic profile”, International Symposium on Advances in Lamiaceae Science, 26-29 April 2017, Antalya, Türkiye.
 
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 • Kırmızıbekmez H., Bassarello C., Pizza C., Celep E., Atay I., Mercanoglu G., Yeşilada E., "Antioxidant phenolics from Hypericum calycinum", 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF on Natural Products with Pharmaceutical, Nutraceutical, Cosmetic, and Agrochemical Interest, 3-8 August 2008, Athens (Planta Medica, 74: 951, 2008).
 • Kırmızıbekmez, H., Celep, E., Masullo, M., Bassarello, C., Yeşilada, E., Piacente, S. "Phenylethanoid glycosides from Digitalis lanata" 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 23-26 2009, Ankara, Turkey.
 • Celep, E., Aydın, A., Kırmızıbekmez, H.,Yeşilada, E. "Comparative assessment of antioxidant profile of Daucus carota L. ssp. Sativus Hoffm. Var. atrorubens Alef. and a local beverage "Şalgam" 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, September  4-9 2011, Antalya, Turkey (Planta Medica, 77: 1425, 2011).
 • Celep, E., Aydın, A., Kırmızıbekmez, H.,Yeşilada, E. "Determination of in vitro antioxidant potential potential of Cornus mas L. and its polyphenol content" 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, September  4-9 2011, Antalya, Turkey (Planta Medica, 77: 1425-1426, 2011).
 •  Celep, E. Charehsez M., Aydın A., Yeşilada E., “Preliminary studies on the in vivo antioxidant activity of Cornus mas L. leaves in CCl4-treated rats” FEPS Physiology Congress, 2011, Istanbul, Turkey.
 • Celep E., “Effects of cornelian cherry, Japanese persimmon and cherry laurel fruits on SOD, CAT, GSH-Px and MDA levels in CCl4-treated rats” 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 26-29 2012, Ankara, Turkey.

 
E . Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:   
Kırmızıbekmez H., Celep E., Bardakcı H., Yeşilada E., "Hypericum perforatum'da Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (HPTLC) ile hiperisin miktar tayini", 18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 16-18 Ekim 2008, İstanbul, Turkey.
 
3. İş tecrübeleri:

 • Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi,  (2007-2013)
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Klinik Eczanesi Şefi (2013-2014)
 • Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi (2014- halen )
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Misafir Öğretim Üyesi (2015-2016)

 
4. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

 • Phytochemical Society of Europe
 • Geselschaft für Arzneipflanzenforschung
 • International Society of Europe
 • Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği

 

 

Yaklaşan Eğitimler

The design workshop will focus on the project of public space as an opportunity to redefine the relationship between local communities and tourists, as a tool capable of activating economic processes within unproductive territories or residual areas.
Sem Yeditepe  02/06/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 19:00
Ozon Tedavisi Uygulamasını öğretmek ve Sağlık Bakanlığı onaylı uygulama sertifikası vermek.
Sem Yeditepe  01/04/2019
Sem Yeditepe  08:00 - 18:00
Kahvenin ekilmesinden başlayan ve fincana kadar olan tüm hikayesindeki değişkenleri ayrı ayrı inceleyip uzman bir barista olmak için tüm süreci uygulamaları olarak öğreneceğiz.
Sem Yeditepe  20/04/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 15:00
İşletme dışında farklı alanlardan lisans derecesine sahip mezun ve mezun adaylarının, sektörde yönetim kadrolarına daha hızlı erişebilmeleri için gerekli işletme nosyonunu sağlamaktır.
Sem Yeditepe  05/04/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Yunan dili ve kültürünü tanıtmak.
Sem Yeditepe  10/06/2019
Sem Yeditepe  18:30 - 21:30
Temel yelken eğitimi alan katılımcılara ileri seviyede Yelken teknikleri öğretmek. Temel ve ileri yelken eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar arasından seçilen Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Yeditepe Üniversitesi yelken takımına hazırlanacaktır.
Sem Yeditepe  23/03/2019
Sem Yeditepe  09:00 - 12:00, 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00
Katılımcılara yelken sporunu tanıtmak ve öğretmek. Temel ve ileri yelken eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar arasından seçilen Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Yeditepe Üniversitesi yelken takımına hazırlanacaktır.
Sem Yeditepe  23/03/2019
Sem Yeditepe  09:00 - 12:00, 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00