Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Evren OKUR, 1983 yılında Isparta’da doğdu. 2006 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 2009-2018 yılları arasında Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli hastanelerde Başeczacılık dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Farmakoloji Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı. 2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi unvanını aldı. Birçok bilimsel kongre, konferans ve sempozyumlara katılmıştır. Uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde yayınlanmış 10’un üzerinde makalesi bulunmaktadır. Başlıca araştırma alanları; diyabet, yara iyieşmesi, yanık tedavisi, oküler ve dermal sistemler, hücre kültürüdür. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde çeşitli birimlerde Farmakoloji derslerine girmektedir.
 

Yaklaşan Eğitimler

Programlama iş hayatında aranan en önemli özelliklerden biri haline gelmiştir. Bunun bir göstergesi yüksek öğrenimde programlama derslerine gösterilen yoğun taleptir. Eskiden sadece mühendislik bölümlerine açılan programlama dersleri günümüzde neredeyse her bölümün programına girmiştir.
Sem Yeditepe  20/01/2020
Sem Yeditepe  09:00 - 17:00
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim, Grafik Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Tiyatro, Sanat ve Kültür Yönetimi bölümleri ile sanat ve tasarımın yapıcı etkinliğinin bilincinde, yaratıcı ve özgün çözümler üretebilen, eleştirel düş
Sem Yeditepe  20/01/2020
Sem Yeditepe  10:00 - 16:00
7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 10 uncu maddesine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fırkasının (ğ) bendine ve 508 inci maddesine d
Sem Yeditepe  25/01/2020
Sem Yeditepe  09:00 - 19:00
Çin Hat Sanatı ve resimi yapmayı öğrenmek, Çin kültürü yakından görmek
Sem Yeditepe  18/02/2020
Sem Yeditepe  18:00 - 20:00
Unesco tarafından, Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınan, insana dair her türlü duygunun anlatıldığı Flamenko’ya ilgi duyanlar için başlangıç olarak neşeli, eğlenceli Sevillanas dans koreografisini öğrenmek.
Sem Yeditepe  24/12/2019
Sem Yeditepe  18:30 - 20:00
Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimine yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgiler vererek bu konuda yeterlilik kazandırmak.
Sem Yeditepe  03/03/2020
Sem Yeditepe  10:00 - 13:00
Teknolojiyi seven ve takip eden okul öncesi öğretmenlerinin algoritma, robotik, kodlama, 3 boyutlu tasarım ,maker ve STEM+A konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu konuların hayatımıza nasıl entegre edileceğini fark etmelerini sağlamak.
Sem Yeditepe  21/12/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 18:00