Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.2004 yılında İstanbul Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamladı.2005 yılında Marka Vekilliği sınavını kazanarak, bugünkü adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Marka Vekili oldu.2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Yüksek Lisans diploması aldı.
2007 yılında Sınai Mülkiyet Hukuk alanında Türkiye’nin en eski, köklü ve önde gelen firmalarından Stok Sınai Mülkiyet Hizmetleri A.Ş./ Dündar Hukuk Bürosunda marka vekili ve avukat olarak çalışmaya başladı. Halen aynı firmada sınai mülkiyet hukuku alanında uzman kıdemli avukat olarak görev yapmakta ve çok sayıda yabancı müvekkili temsil etmektedir. Sınai Mülkiyet Hukukunun çeşitli alanlarında, özellikle marka ve tasarım tescillerinde sınai mülkiyet uygulamaları, tecavüz/ihlal ve hükümsüzlük/iptal analizi alanlarında deneyim sahibidir. İstanbul Barosu avukatlarından olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Marka vekili olma sıfatını haizdir.  
Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği ‘nin (AIPPI - The International Association for the Protection of Intellectual Property) ve Uluslararası Marka Birliği’nin (INTA – International Trademark Association)üyelerindendir. Paris ve Hindistan AIPPI uluslararası kongrelerine katılmış ve Türk Grubunu diğer katılan üyelerle birlikte temsil etmiştir. 2011 yılında AIPPI Hyderabad – Hindistan uluslararası kongresinde Türkiye’yi co-chairwoman/eşbaşkan olarak temsil etmiştir. 2015 -2018 arasında sırasıyla San Diego, Orlando, Barselona ve Seattle INTA uluslararası toplantılarına katılmıştır.
 Fikri Hakları Koruma Derneği’nin Konu Soruları Çalışma Gruplarında 2010 yılından bu yana devam eden çalışmaları bulunmaktadır.   2017 yılında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Hukuku alanında ortaya çıkan güncel sorunlara dair makale çalışmaları devam etmektedir.
 

Yaklaşan Eğitimler

İngilizcenin düşünme metodolojisini anlamak. Eğitim içeriğinde kullanılan İngilizce cümleleri, anlamlandırarak, daha hızlı ve kalıcı bir şekilde hafızaya aktarmak. Hafızada anlamlı hale gelen tüm bilgileri kullanarak konuşma becerilerini geliştirmek.
Sem Yeditepe  08/12/2018
Sem Yeditepe  09:30 - 17:30
İnsansız hava araçlarını (İHA) uçurabilmek için İHA teknolojilerinin tanıtılması ve uçuş pratiği eğitimi verilmesi; eğitimi tamamlayan katılımcılara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı 4 kg kalkış ağırlığı altında kalan araçları yasal çerçevede uçurmak için gerekli İHA0 Lisansı temin edilm
Sem Yeditepe  01/12/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Türk İşaret Dili ile ilgili farkındalık yaratmak ve katılımcıların Türk İşaret Dilini öğrenerek iletişim kurabilmelerini sağlamak.
Sem Yeditepe  10/12/2018
Sem Yeditepe  18:30 - 20:30
Geleneksel ve ulusal sazımız olan bağlamayı iyi derecede icra etmek.
Sem Yeditepe  11/02/2019, 12/02/2019
Sem Yeditepe  19:30 - 21:30
Geleneksel ve ulusal sazımız olan bağlamayı iyi derecede icra etmek.
Sem Yeditepe  11/02/2019, 12/02/2019
Sem Yeditepe  19:30 - 21:30
Bir kriz yaşandığında, hızlı karar alabilmek, iç ve dış iletişimi başarıyla yönetebilmek, büyük ölçüde ön hazırlığa bağlı. Bu eğitimimizde, hayata geçmeyen bir kriz iletişimi planı yerine; proaktif bir yaklaşım geliştirmenizi hedefliyoruz.
Sem Yeditepe  11/01/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Bir sosyal medya hesabının yönetimi için gerek duyulan içerikleri tasarlamak ile eğitimimiz başlamaktadır. Tasarlanan görselin amaca uygun olması için gerekli strateji yönetimi ile hedef kitle analizi anlatılmaktadır.
Sem Yeditepe  05/01/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00