Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.2004 yılında İstanbul Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamladı.2005 yılında Marka Vekilliği sınavını kazanarak, bugünkü adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Marka Vekili oldu.2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Yüksek Lisans diploması aldı.
2007 yılında Sınai Mülkiyet Hukuk alanında Türkiye’nin en eski, köklü ve önde gelen firmalarından Stok Sınai Mülkiyet Hizmetleri A.Ş./ Dündar Hukuk Bürosunda marka vekili ve avukat olarak çalışmaya başladı. Halen aynı firmada sınai mülkiyet hukuku alanında uzman kıdemli avukat olarak görev yapmakta ve çok sayıda yabancı müvekkili temsil etmektedir. Sınai Mülkiyet Hukukunun çeşitli alanlarında, özellikle marka ve tasarım tescillerinde sınai mülkiyet uygulamaları, tecavüz/ihlal ve hükümsüzlük/iptal analizi alanlarında deneyim sahibidir. İstanbul Barosu avukatlarından olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Marka vekili olma sıfatını haizdir.  
Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği ‘nin (AIPPI - The International Association for the Protection of Intellectual Property) ve Uluslararası Marka Birliği’nin (INTA – International Trademark Association)üyelerindendir. Paris ve Hindistan AIPPI uluslararası kongrelerine katılmış ve Türk Grubunu diğer katılan üyelerle birlikte temsil etmiştir. 2011 yılında AIPPI Hyderabad – Hindistan uluslararası kongresinde Türkiye’yi co-chairwoman/eşbaşkan olarak temsil etmiştir. 2015 -2018 arasında sırasıyla San Diego, Orlando, Barselona ve Seattle INTA uluslararası toplantılarına katılmıştır.
 Fikri Hakları Koruma Derneği’nin Konu Soruları Çalışma Gruplarında 2010 yılından bu yana devam eden çalışmaları bulunmaktadır.   2017 yılında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Hukuku alanında ortaya çıkan güncel sorunlara dair makale çalışmaları devam etmektedir.
 

Yaklaşan Eğitimler

Bu eğitimin amacı katılımcıların eğitim alanındaki bilgi ve becerilerini yenilemek, geliştirmek, tamamlamak ve seçilmiş alanlarda akademik yaşantılarına transfer edebilecekleri beceriler üzerinden kişisel gelişimlerini desteklemektir.
Sem Yeditepe  27/06/2019
Sem Yeditepe  09:00 - 17:00
Uzlaştırmacı olmak isteyen adaylar, uzlaştırmacılık sınavına giriş için zorunlu olan eğitim sertifikasını almaya hak kazanacaktır.
Sem Yeditepe  15/06/2019, 17/06/2019
Sem Yeditepe  17:00 - 21:45, 09:00 - 17:45
Kahvenin ekilmesinden başlayan ve fincana kadar olan tüm hikayesindeki değişkenleri ayrı ayrı inceleyip uzman bir barista olmak için tüm süreci uygulamaları olarak öğreneceğiz.
Sem Yeditepe  29/06/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 15:00
Yunan dili ve kültürünü tanıtmak.
Sem Yeditepe  19/08/2019
Sem Yeditepe  18:30 - 21:30
Maker kavramının eğitim ve hayat ile nasıl entegre edileceğini, farklı konulara farklı bakış açıları getirmeyi, yaratıcılığın ve üretimin önemini kavrayacağız. Algoritma, kodlama, robotik, 3 boyutlu yazıcılar, ahşap, STEAM, Maker konularında bilgi sahibi olacak ve projeler yapacağız.
Sem Yeditepe  08/07/2019, 22/07/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 18:00
Maker kavramının eğitim ve hayat ile nasıl entegre edileceğini, farklı konulara farklı bakış açıları getirmeyi, yaratıcılığın ve üretimin önemini kavrayacağız. Algoritma, kodlama, robotik, 3 boyutlu yazıcılar, ahşap, STEAM, Maker konularında bilgi sahibi olacak ve projeler yapacağız.
Sem Yeditepe  08/07/2019, 22/07/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 18:00
Son zamanlarda dil politikası alanında gözlemlenen bütünleşme süreçleri, uluslararası düzeyde tanınan ve eşdeğer kabul edilen sertifikalandırma işlemlerinin temelini oluşturacak, dilde yeterlilik seviyesini ölçmeye yönelik ortak standartları belirleme ihtiyacını doğurmuştur.
Sem Yeditepe  01/07/2019
Sem Yeditepe  18:30 - 21:30