Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Finansal Danışmanlık ve Etik Eğitimi
Finansal Danışmanlık ve Etik Eğitimi
    
     90 Dakika
     Online Eğitim
     (Tüm Gün)
     Online Eğitim
     190 TL
Eğitim Amacı
Bu eğitim, Bireysel Finansal Danışmanlığın Tanımlanması, Finansal Tavsiyenin, Bireylerin Finansal İhtiyaçlarını Karşılamasına Nasıl Yardımcı Olacağı, Bireysel Finansal Tavsiye Sürecindeki Basamaklar, Uygun Analiz ve Çözüm Geliştirme için Gerekli Bilgi ve de Etik ve Düzenleyici Sorunlar konularında bilgi vermektedir.
Kimler Katılabilir

*Profesyonel finans piyasası içinde yer alıp kendini bu alanda daha da geliştirmek isteyenler,

*Kariyerlerinin başında olup çalışma hayatında iş bulma sıkıntısı çekmek istemeyen profesyonel adayları, yeni mezun ve öğrenciler,

*Sektör değiştirmek isteyen profesyoneller,

*Tüm orta ve üst düzey yöneticiler ile girişimciler ve girişimci adayları.

 

 

Kontenjan
Son Başvuru Tarihi
Eğitim İçeriği

*Bireysel Finansal Danışmalığın Tanımı
*Kişisel Finansal Danışmalık Nedir?
*Finansal Planlama
* Finansal Tavsiye ile Bireylerin Mali İhtiyaçlarının ve Hedeflerinin Karşılanması
*Bireysel Finansal Danışmanlık Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?
*Finansal Danışmanlık Süreci İhtiyaç ve Amaçlarla Nasıl Buluşuyor?
*Hedef Belirlemedeki Basamaklar
*Yatırım Portfolyosu Oluşturma
*Amaçların İlişkilendirilmesi
*Kişisel Finansal Danışmanlık Sürecindeki Basamaklar
*Müşteri ile İlişki Kurmak ve Tanımlamak
*Müşteri Bilgilerini Toplama
*Toplanan Bilgilerin Türü, Toplanan Bilgilerin Hedefe Göre Türü
*Genel Bilgiler, Varlıklar, Borç, Gelir
*Harcama Bilgileri
*Özel Yatırım Bilgisi
*Gayrimenkul Dağıtımı
*Emeklilik Bilgilendirme Bilgileri
*Muhtelif Mali Eğilimler
*Tıbbi Sigorta Kapsamı, Hayat Sigortası
*Eğitim, Öncelikler, Engellilik
*Yükümlülük ve Risk Yönetimi
*Belgelerin Kopyaları
*Müşterinin Mali Durumunun Belirlenmesi
*Altı Uygulama Standardı
*Etik Konular, Etik Mevzuata İlişkin Konular, Mevzuata İlişkin Konular
*FPSK’nın Etik Kodları ve Mesleki Sorumluluk
*Etik Kod İlkelerine Dair Şekil, Etik Kod İlkelerinin Uygulanması
 
 
Bu eğitim Campüs Online işbirliği ile düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: https://www.campusonline.com/egitim/etik-ve-standartlar-egitimi-p-237
Eğitim tamamlandığında sertifikanız Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından hazırlanacaktır.