Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Isparta’da doğmuştur (1942). İstanbul Erkek Lisesinden mezun olmuştur. Lisans (1959) ve doktora eğitimini (1964) İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Farmakognozi alanında tamamladıktan sonra 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Yüksek Okulu’nda Farmakognozi Bölümü Başkanı olarak tayin olmuş ve Hacettepe Eczacılık Fakültesi’nin kuruluşunda görev almıştır. 1977 yılında Doçent unvanı almıştır. 1986 yılında Profesör olarak Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanlığına atanmış, 2011 yılında emekli oluncaya kadar öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 2009 tarihinden itibaren Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fitoterapi ABD yüksek lisans ve Farmakognozi ABD doktora programlarında önce görevlendirme ile ve emekli olduktan sonra yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak halen eğitim vermektedir. Türk Fitoterapi Derneği başkanlığı görevini sürdürmektedir. Türk Eczacılar Birliği Bilim Ödülü sahibidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.  
 

Yaklaşan Eğitimler

Kahvenin ekilmesinden başlayan ve fincana kadar olan tüm hikayesindeki değişkenleri ayrı ayrı inceleyip uzman bir barista olmak için tüm süreci uygulamaları olarak öğreneceğiz.
Sem Yeditepe  09/02/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 15:00
İşletme dışında farklı alanlardan lisans derecesine sahip mezun ve mezun adaylarının, sektörde yönetim kadrolarına daha hızlı erişebilmeleri için gerekli işletme nosyonunu sağlamaktır.
Sem Yeditepe  04/02/2019
Sem Yeditepe  16:00 - 19:00, 09:00 - 17:00
Yunan dili ve kültürünü tanıtmak.
Sem Yeditepe  16/02/2019
Sem Yeditepe  10:30 - 14:30
Maker kavramının eğitim ve hayat ile nasıl entegre edileceğini, farklı konulara farklı bakış açıları getirmeyi, yaratıcılığın ve üretimin önemini kavrayacağız. Algoritma, kodlama, robotik, 3 boyutlu yazıcılar, ahşap, STEAM, Maker konularında bilgi sahibi olacak ve projeler yapacağız.
Sem Yeditepe  21/01/2019, 28/01/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 18:00
Maker kavramının eğitim ve hayat ile nasıl entegre edileceğini, farklı konulara farklı bakış açıları getirmeyi, yaratıcılığın ve üretimin önemini kavrayacağız. Algoritma, kodlama, robotik, 3 boyutlu yazıcılar, ahşap, STEAM, Maker konularında bilgi sahibi olacak ve projeler yapacağız.
Sem Yeditepe  21/01/2019, 28/01/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 18:00
Temel yelken eğitimi alan katılımcılara ileri seviyede Yelken teknikleri öğretmek. Temel ve ileri yelken eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar arasından seçilen Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Yeditepe Üniversitesi yelken takımına hazırlanacaktır.
Sem Yeditepe  01/02/2019
Sem Yeditepe  09:00 - 12:00, 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00
Katılımcılara yelken sporunu tanıtmak ve öğretmek. Temel ve ileri yelken eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar arasından seçilen Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Yeditepe Üniversitesi yelken takımına hazırlanacaktır.
Sem Yeditepe  01/02/2019
Sem Yeditepe  09:00 - 12:00, 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00