Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

1976 yılında Eskişehir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında yüksek lisans tezini, 2002 yılında doktora tezini tamamladı. 2005 yılında Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında doçent ünvanı aldı. 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. Temmuz 2010’da profesör kadrosuna yükseltildi. Çalışma konuları Eczacılık Farmakognozi alanında, tıbbi ve aromatik bitkilerden biyoaktif metabolitlerin izolasyonu ve yapı tayini, bitki ekstrelerinde bileşiklerin teşhisi ve miktar tayini ile bazı biyolojik aktivite çalışmalarından oluşmaktadır. Hasan Kırmızıbekmez’in 54’si uluslararası, dördü ulusal dergilerde olmak üzere toplam 58 adet makalesi yayınlanmıştır. 2010 yılında Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Bilim Teşvik Ödülüne, 2015 yılında TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Alanı Teşvik Ödülüne ve ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülüne layık görülmüştür. Halen Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Hasan Kırmızıbekmez evli ve bir kız babasıdır. 
 

Yaklaşan Eğitimler

The design workshop will focus on the project of public space as an opportunity to redefine the relationship between local communities and tourists, as a tool capable of activating economic processes within unproductive territories or residual areas.
Sem Yeditepe  02/06/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 19:00
Ozon Tedavisi Uygulamasını öğretmek ve Sağlık Bakanlığı onaylı uygulama sertifikası vermek.
Sem Yeditepe  01/04/2019
Sem Yeditepe  08:00 - 18:00
Kahvenin ekilmesinden başlayan ve fincana kadar olan tüm hikayesindeki değişkenleri ayrı ayrı inceleyip uzman bir barista olmak için tüm süreci uygulamaları olarak öğreneceğiz.
Sem Yeditepe  20/04/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 15:00
İşletme dışında farklı alanlardan lisans derecesine sahip mezun ve mezun adaylarının, sektörde yönetim kadrolarına daha hızlı erişebilmeleri için gerekli işletme nosyonunu sağlamaktır.
Sem Yeditepe  05/04/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Yunan dili ve kültürünü tanıtmak.
Sem Yeditepe  10/06/2019
Sem Yeditepe  18:30 - 21:30
Temel yelken eğitimi alan katılımcılara ileri seviyede Yelken teknikleri öğretmek. Temel ve ileri yelken eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar arasından seçilen Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Yeditepe Üniversitesi yelken takımına hazırlanacaktır.
Sem Yeditepe  23/03/2019
Sem Yeditepe  09:00 - 12:00, 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00
Katılımcılara yelken sporunu tanıtmak ve öğretmek. Temel ve ileri yelken eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar arasından seçilen Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Yeditepe Üniversitesi yelken takımına hazırlanacaktır.
Sem Yeditepe  23/03/2019
Sem Yeditepe  09:00 - 12:00, 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00