Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Programı
1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Programı
     15/01/2019 - 19/01/2019, 22/01/2019 - 26/01/2019
     5 Gün (4 gün uzaktan eğitim+1 gün örgün eğitim) / 45 Saat
     Hafta içi - Hafta sonu
     09:00 - 17:00
     İstanbul , Ankara , Gaziantep , İzmir, Antalya, Trabzon, Kayseri , Balıkesir
     0 TL
Eğitim Amacı
6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği, işletmede çalışan tüm personelin zorunlu olarak alması gereken 1 günlük genel yangın eğitimlerini verebilecek etkinliğe sahip eğitmen yetiştirmektir.
Kimler Katılabilir

İşletmelerin veya kamu kurumlarının yangınla ilgili birimlerinde, en az 3 yıl çalışmış olan kişiler.
A) En az lise mezunu olup amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlar sahip olan kişiler.
B) Lisans mezunu olan ve OSGB ( Ortak sağlık güvenlik birimi) lerde görev yapan en az C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanı olan kişiler.
C) En az lise mezunu olan ve Yangın güvenliği ( portatif yangın söndürme tüpleri bakım, onarım, satışı yapanlar) konusuna vakıf olan kişiler.

Kontenjan
Minimum : 5 Maksimum : 15
Son Başvuru Tarihi
21/01/2019
Eğitim İçeriği

 
 
EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:
·  Yanma ve yangının ne olduğunu bilir.
·  Yangına sebep olacak faktörleri bilir.
·  Yanmanın oluşumunu bilir.
·  Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
·  Niteliklerine göre yangın sınıflarını bilir.
·  Bulundukları alana göre yangın sınıflarını bilir.
·  Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.
·  Söndürme maddelerini bilir.
·  Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
·  Yangın söndürme tüplerinin çalışma prensiplerini bilir.
·  Farklı tür ve tiplerdeki, portatif yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
·  Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
·  Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
·  Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir.
·  Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir.
·  Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatmasını bilir.
·  Yangın dolaplarını kullanır.
·  Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
·  Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
·  Genel yangın eğitimi için program hazırlar.                                                
·  Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.                              
·  Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.                                                
·  Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.                                
·  Genel yangın eğitimi verebilir ve tahliye tatbikatları yapar.                        
·  Fabrikada çalışan tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.     
·  Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 2 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
·  Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
·  6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.
 
EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:
 
Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.
a) İşletme ve/veya kurum içersinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi
b) Meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi
c) İşletme prestijinin korunması
d) Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
1. GÜN UZAKTAN EĞİTİM
                        Temel Yanma ve Yangın Bilgisi    
·  Yanmanın tanımı
·  Yanma çeşitleri (Yavaş, hızlı, kendi kendine, parlama-patlama
·  Yangının tanımı
·  Yangın üçgeni
·  Yangın dörtgeni
·  Niteliklerine göre yangın türleri (A-B-C-D-E-F türleri)
·  Yangının evreleri ( Flamover, Flashover, beckdraft)
·  Isı transferleri ( Radyasyon, kondüksiyon, konveksiyon)
·  Yangın sebepleri (Dikkatsizlik, tedbirsizlik vs…….)
·  Yangın Yerindeki Tehlikeler ( psikolojik, zehirlenme, radyasyon vs……)
·  Söndürme yöntemleri ( Soğutma, boğma, dağıtma)
 
2.GÜN UZAKTAN EĞİTİM
                        Araç ve malzeme Bilgisi
·  Kişisel koruyucu ekipmanlar (Yangına yaklaşama elbisesi, alimünize elbise, kasklar, çizme ve eldivenler)
·  Hortum ve türleri
·  Çeşitli türdeki lanslar (S2, S4, S8, M2, M4, M8, Nepiro, Kobra, Kumandalı,)
·  Turbex ve köpük jeneratörü
·  Fikrasyon
·  Melanjörler
·  Basınç hesapları
·  Vahşi hortum uygulamaları
·  Hortum patlamaları ve geçici çözümler
·  Çarık
·  Hortum köprüleri
 
 
 Solunum cihazları ve Patlamalar
 
·  Solunum Cihazlarının özellikleri avantaj ve dezavantajları
·  Solunum Cihazlarını Kullanma
·  Kapalı devre temiz hava solunum cihazları
·  Açık devre solunum cihazları
·  Hava hesapları
·  4 lt ve 6 lt kapasiteli tüpler
·  Kompozit tüpler                    
·  Portatif Yangın söndürme tüpleri
1.     6 kğ kapasiteli KKT tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
2.     5 kğ kapasiteli CO2 tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
3.     50 kğ kapasiteli FOAM tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
4.     Sifon ve emniyet valfleri
5.     Çalışma ve test basınçları
6.     Manometre sistemleri
7.     Uygulamada yapılan hileler
8.     Test yöntemleri
 
3. GÜN UZAKTAN EĞİTİM
 
Yetişkinin özellikleri ve Eğitim yöntemleri
 
·  Yetişkin Eğitimi İlkeleri
·  Eğitim Ortamının Hazırlanması
 
Eğitim Yöntemleri
 
·  Eğitim Araçları
·  Eğitimin Planlanması
·  Eğitim Ortamının Hazırlanması
·  Eğitim Yöntemleri
  
Eğitim Uygulamaları
 
·  Eğitimde ölçme değerlendirme
·  Acil eylem planları
 
4. GÜN UYGULAMA       
                       
·  Gazların özellikleri
·  Gaz free
·  Exproff
·  Doğal gaz ve LPG kullanımında meydana gelebilecek sorunlar ve çözüm önerileri,
·  Gaz birikmesi, alt ve üst patlama limitleri,
·  Gaz tahliye, patlamaya sebep olabilecek fiil ve hareketler
·  Hacim ve basınçlı kapların patlamaları
·  Gaz yangınlarına müdahale
1.     LPG nin el ile söndürülmesi
2.     LPG nin ıslak bez ile söndürülmesi
3.     LPG nin su ile söndürülmesi
4.     LPG nin KKT ile söndürülmesi
5.     LPG nin su ile söndürülmesi
 
·  Sıvı yangınlarına müdahale
1.     Sıvı yangınlarının KKT ile söndürülmesi
2.     Sıvı yangınlarının CO2 ile söndürülmesi
3.     Sıvı yangınlarının FOAM ile söndürülmesi
 
5. GÜN
 
I. OTURUM Uygulamalı Modül Çalışması 
 
·  Eğitim alan personeli teorik ve uygulamalı olarak ölçme değerlendirme
 
 
12.00–13.00   Öğle Yemeği
 
 
II. OTURUM Modül Çalışması 
·  Eğitim alan personeli teorik ve uygulamalı olarak ölçme değerlendirme
 
 
Eğitimin değerlendirilmesi, son test ve vedalaşma
 
Eğitim, 15 - 19 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecektir. 
Eğitim, 22 - 26 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecektir.