Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi
Eğitim Tarihi
-
Eğitim Süresi
4 Gün ( Online ) / 45 Saat
Eğitim Günleri
Hafta içi
Hafta sonu
Eğitim Saatleri
09:00 ~ 17:00
Eğitim Yeri
İstanbul
Ankara
Gaziantep
İzmir
Antalya
Trabzon
Kayseri
Balıkesir
Erzurum
Eğitimin Amacı

Belirtilen kanun ve yönetmelik gereği, işletmede çalışan Acil Durum Ekiplerinin Eğitimlerinin verilmesi, Sertifika Düzenlemesi ve Acil Durum Tatbikatı Yaptırarak, Acil Durum Raporu hazırlayacak eğitmenler yetiştirmektir.

 

Eğitimler pandemi süresince online olarak yapılacaktır.

Kimler Katılabilir

1.ve 2.seviye yangın eğitici eğitimi alanlar ve il sağlık müdürlüğünden onaylı ilk yardım belgesi olanlar, firmanın üst düzey yöneticileri (G.Müdür, G.M.Yrd., İnsan Kaynakları Yöneticisi, İdari İşler Yöneticisi, Güvenlik Müdürleri veya Yöneticileri) firmaların İSG Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Firmalarının İSG Uzmanları, Bağımsız Çalışan İSG Uzmanları, Acil Tıp Teknisyenleri,
 

Son Başvuru Tarihi
Kontenjan
Min:5 Max:15

•İş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda, kriz masasının kurulması, yönetilmesi ve yönlendirmesini bilir ve uygular.
• 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlar, kontrol ve revize edebilir.
• İş yerlerinde Acil Durum Risk analizi yapabilir.
• Acil Durum Planının oluşturulmasını yapabilir.
• 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 126. maddesine göre, özel işyerleri ve kamu kuruluşlarında, oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturarak, kendi ekip içerisinde görev dağılımı yapabilir.
• 2009 tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen ve söndürme ekibine, kurtarma ekibine, koruma ekibine, ilk yardım ekibine acil durum yönetimi ile ilgili ve görevleri hakkında bilgilendirme eğitimi verir.
• 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin görevlerini bilir. 
• 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 129. maddesine göre acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur, gerekli eğitimleri vererek, tatbikatları yaptırır.
• 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği yılda en az bir defa yaptırılması gereken zorunlu tatbikatı denetler, gözden geçirir, düzenleyici ve önleyici faaliyetleri alarak tatbikat raporu düzenler.
• Acil Durum Gece ve Gündüz Uygulamalarını bilir, olabilecek Acil Durumları ve Krizi yönetebilir.
• Acil Durumlarda personellerin tahliyesi için ve gerekli koşulların sağlanarak kaza ve acil durumların kontrol altına alınabilmesi için işyerlerinde 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği gereği yapılması gereken iş yerlerinde oluşturulmuş Acil Durum Planına göre ve Risk Değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli olan işaretlemeler (levhalandırmaları) konusunda bilgilendirme yaparak, gerekli işaretlemeleri yapar.
• 6331 sayılı kanunda, 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelikte, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikte geçen eğitimleri verdikten sonra eğitime katılanlara KATILIM belgesi verebilir.
 
Bu eğitim Erişim Akademi iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için : http://www.erisimegitim.com.tr/acil.php
İletişim :0532 338 38 77 /  0555 883 38 77