Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
 • Kurumlara Özel Oryantasyon Eğitimi Tasarımı

Yaklaşan Eğitimler

 • Bu ders, “yazı” ve “yazarlık” kavramları üzerine inşa edilen başlangıç seviyesi bir uygulama atölyesidir. Dersler kurmaca ve gerçeklik arasındaki zorunlu ilişkinin tartışılması ile başlar. Her ders yapılacak uygulamalar, kurmaca ve gerçeklik arasındaki zorunlu (essential) ilişkinin, iyi bir yazı bağlamında sınanmasına dayanır.
  Sem Yeditepe    24/02/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Yeditepe Üniversitesi ve Ercan Saatçi Akademi eğitmenleri tarafından hazırlanan sertifika programının hedefi, müzik sanatına ilgi duyan öğrencilere kısa zaman içerisinde temel müzik eğitimi konularında bilgi ve beceri kazandırmak, müzikal yaratıcılıklarını sanatsal bir biçimde ifade etmelerini sağlamaktır.
  Sem Yeditepe    10/01/2018
  Sem Yeditepe    Ercan Saatçi...
 • Şiddetli bir baş ağrısı mı çekiyorsunuz? Her iki elinizin başparmaklarında, bastığınızda birkaç dakika içinde başınızın ağrısını geçirecek noktalar var! Vücudunuzdaki gizli düğmeleri öğreterek sizleri müzmin ağrılarınızdan kurtarmak & iyileşmenin anahtarlarını sizlere vermek için bir araya geliyoruz! Vücudumuz ile inanılmaz benzerliği bulunan ellerimiz ve ayaklarımız, tıpkı bir uzaktan kumanda gibi vücudumuzun her organını ve buna bağlı kısımları harekete geçirir.
  Sem Yeditepe    30/12/2017
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Günümüzde televizyon dizileri, video-klipler ve sinema filmlerinin giderek artması ile sektörde, eğitimli kişilere olan talep de artmaktadır. Yetenek; ancak doğru bilgi ile kullanıldığında mesleğe dönüşebilir. Eğitimin amacı, temel oyunculuk prensiplerinin yanısıra, teknik ve teorik bilgiler vererek, katılımcıların kamera önünde rahat ve doğal olmalarına yardımcı olmak, gerçekçi performanslar çıkarmalarını sağlamaktır.
  Sem Yeditepe    10/01/2018
  Sem Yeditepe    Ercan Saatçi...
 • Ercan Saatçi Akademi eğitmenleri ve Yeditepe Üniversitesi tarafından hazırlanan sertifika programının hedefi, müzik sanatına ilgi duyan öğrencilere kısa zaman içerisinde temel müzik eğitimi konularında bilgi ve beceri kazandırmak, müzikal yaratıcılıklarını sanatsal bir biçimde ifade etmelerini sağlamaktır.
  Sem Yeditepe    10/01/2018
  Sem Yeditepe    Ercan Saatçi...
 • Bu eğitim ile katılımcılar ; 6306 Sayılı “AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN” kapsamında kanunun tüm içeriğini öğrenirken, bu süreçte karşılaşılan sorunları, saha uygulamalarını , kentsel dönüşüm süreçleri içerisinde yer alan paydaşları ve ayrıca kentsel dönüşümün finansman modellerini öğrenebileceklerdir. Katılımcılar elde edecekleri bu bilgiler ışığı altında ; ihtiyaçların belirlenmesi , başvuru kanalları , süreç yönetimi, kontrol ve denetim mekanizmaları , imar yönetmelikleri , ihtiyaçlara yönelik uygun çözüm yöntemlerinin belirlenmesi ve doğru sunum yöntemlerin
  Sem Yeditepe    20/01/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Hepimiz yeni bir işe başladığımız, heyecanlı ve biraz da stresli olduğumuz, oryantasyon dönemlerinden geçtik. Elimize prosedürler, tamamlamamız gereken evrak listeleri tutuşturuldu. Şirket sunumlarını saatlerce dinledik. Aklımızda pek çok soru vardı, ancak çoğunu sormaya belki de çekindik. Oryantasyonun yeni yetenekleri kazanmakta çok etkili olduğu biliniyor. Ancak programlar ne kadar doğru tasarlanıyor ve sunumlar hayatın içinden oluyor?
  Sem Yeditepe    24/02/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Bu eğitimin amacı katılımcılara öncelikle Java programlama diline giriş yapılarak Android Studio platformunda mobil uygulama geliştirme eğitimi vermektir. Eğitimin son ayında katılımcıların kendi seçtikleri bir konuda bir mobil uygulama geliştirmelerine olanak yardımcı olunarak bu sayede uygulamalı bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
  Sem Yeditepe    11/03/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Bu eğitimin amacı katılımcılara oyun motorları hakkında genel bilgi verildikten sonra, C# programlama dili ihtiyaç seviyesinde özet yapılarak, Unity 3D platformunda C# programlama dili kullanılarak 3 boyutlu oyun tasarımı ve programlaması yapmaktır. Eğitimin son ayında katılımcıların kendi seçtikleri bir konuda bir oyun geliştirmelerine yardımcı olunarak uygulamalı bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
  Sem Yeditepe    10/03/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Eğitimin amacı, katılımcıları, Arduino isimli mikro denetleyici kartlarla ve C dili ile tanıştırmaktır. Bu sayede, katılımcıların gündelik hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözüm getirebilmeleri, beceri ve yetkinliklerini derslerine entegre edebilmeleri ve hayal güçlerini geliştirerek üretim ve girişimciliği ortaya çıkarabilmeleri hedeflenmektedir.
  Sem Yeditepe    05/05/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Fransızca dili bilincini arttırmak ve bu dili gelişmiş eğitim-öğretim yöntemleriyle en etkili biçimde öğretmek.
  Sem Yeditepe    12/02/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • A1 Seviyesi İtalyanca kursunun amacı, bu dili yeni öğrenmeye başlayanlara, iletişime yönelik ve eğlenceli bir yaklaşımla sağlam temelleri öğretmektir.
  Sem Yeditepe    07/04/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatta önemlidir. Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü içererek, belirli bir amaca yönelik, sözel ve görsel etkileşimin önemini belirtirler. Bu eğitim, topluluk önünde yapılacak her tür sunum için yeteneklerin geliştirilmesine, sistematik bir çalışma ile sunum sürecinde ortaya çıkabilecek tüm zorlukların önlenmesine ve üstesinden gelinmesine yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır.
  Sem Yeditepe    16/12/2017
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Katılımcıların başlangıç seviyesinde Çince dil bilgisi edinerek günlük hayatında iletişim kurabilmesi, Çince seslendirme sistemini anlaması, yazı kurallarını bilgi edinip yazabilmesi sağlanmaktır.
  Sem Yeditepe    03/02/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • TOEFL sınavlarına adayı eksiksiz bir şekilde hazırlamak.
  Sem Yeditepe    08/01/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...

Referanslarımız

Çözüm Ortaklarımız