Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Arduino Programlama Eğitimi
     12/05/2018 - 16/06/2018
     6 Gün / 30 Saat
     Cumartesi
     10:00 - 15:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     1.300 TL
Eğitim Amacı
Eğitimin amacı, katılımcıları, Arduino isimli mikro denetleyici kartlarla ve C dili ile tanıştırmaktır. Bu sayede, katılımcıların gündelik hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözüm getirebilmeleri, beceri ve yetkinliklerini derslerine entegre edebilmeleri ve hayal güçlerini geliştirerek üretim ve girişimciliği ortaya çıkarabilmeleri hedeflenmektedir.
Kimler Katılabilir

• Programlama hakkında hiçbir bilgisi olmayıp başlamak isteyenler
• Her seviyeden lise ve üniversite öğrencileri
• Lisansüstü öğrenciler, araştırmacılar, öğretim görevlileri
• Elektronik devre elemanlarına ve programlamaya ilgi duyanlar
• Algoritmik düşünme becerisi ve programlama yeteneği kazanmak isteyenler
• STEM eğitimine ilgi duyan, her branştan öğretmenler

Kontenjan
Minimum : 5 Maksimum : 15
Son Başvuru Tarihi
27/04/2018
Eğitim İçeriği

Arduino; dünyanın birçok ülkesinde robotik uygulamalar geliştirmenin yanı sıra çocuklara ve yetişkinlere kodlamayı sevdirmek, algoritmik düşünme becerileri kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Eğitim kapsamında her katılımcıya Arduino ile uygulama yapma fırsatı verilecektir. Eğitim kapsamında; LED, potansiyometre, butonlar ve ısı-sıcaklık sensörleri, buzzer, servo motor vb. donanımlar kullanılarak C dilinde Arduino IDE ile farklı uygulamalar geliştirilecektir.

1 Arduino Programlama Ortamı
- Arduino’nun tanıtılması
- Arduino ailesine mensup mikro kontrolörlerin tanıtılması
- Arduino Shield çeşitleri

2 Arduino Programlama Ortamı
- Uç birim portları ve pinlerin tanıtılması
- Arduino yazılım geliştirme ortamı
- Arduino IDE kurulumu

3 Arduino IDE kullanımı
- Yazılım menüleri ve görevleri
- Komut geliştirme ekranı ve mesaj ekranları
- Seri monitör ve seri çizici

4 Arduino programı geliştirme
- Basit bir program geliştirme
- Elektronik devre elemanları
- Yazılımı yükleme

5 C Dilinin temelleri
- Değişken ve sabitler
- Aritmetiksel ve mantıksal operatörler
- Arduino fonksiyonları

6 Kontrol yapıları
- if yapıları
- for döngüsü
- switch ifadesi

7 Döngülerle çalışma
- While döngüsü
- Do-while döngüsü
- For döngüsü
- Döngülerde dizi kullanımı

8 Metinsel veri türleri ile çalışma
- C dilindeki metin fonksiyonları
- Metinler üzerinde işlemler

9 Veri yapıları
- Veri yapısı oluşturma
- Veri yapılarını kullanma
- Veri yapılarını dönüştürme

10 Fonksiyon oluşturma
- Basit bir fonksiyon kullanımı
- Değer döndürme
- Fonksiyonlardaki değişkenler ile çalışma

11 Veri saklama
- SRAM ve özellikleri
- Veri saklamak için Flash kullanımı
- EEPROM bellek kullanımı

12 Kütüphaneler
- Kütüphane kullanımı
- Standart kütüphaneler
- Kendine ait bir kütüphane geliştirme

13 Dijital aygıtlar ile çalışma
- Dijital veri iletimi
- Dijital veri girişi ve iletişim
- Dijital veri çıkışı ve iletişim

14 Analog aygıtlar ile çalışma
- Analog veri iletimi
- Analog veri girişi ve iletişim
- Analog veri çıkışı ve iletişim

15 Aygıtlar ile iletişim
- Seri bağlantı protokolleri
- Seri port kullanımı
- SPI port ile çalışma

16 Sensör kullanımı
- Analog sensörler
- Voltaj-tabanlı sensörler
- Dokunmatik sensörler

17 Motorlar ile çalışma
- Motor türleri
- DC Motorlar
- Servo Motorlar

18 LCD ile çalışma
- LCD aygıtlar
- LC kütüphanesi
- LCD Shield

19 Ethernet Shield ile çalışma
- Ağ bağlantısı
- Ağ kütüphaneleri
- Ağda çalışan bir program yazma

20 Dosyalar ile çalışma
- SD Kart okuyucu
- SD kütüphanesi
- Sensör verilerinin tutulması

21 Proje tasarlama ve geliştirme

Eğitim 6 hafta boyunca, Cumartesi günleri toplam 30 saat olarak gerçekleştirilecektir.