Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Java Yaz Okulu
     09/07/2018 - 20/07/2018
     10 Gün / 50 Saat
     Hafta içi
     10:00 - 15:00
     Yeditepe Üniversitesi Kampüsü
     1.280 TL
Eğitim Amacı
Bu eğitimde Nesne Yönelimli Programlama dillerinin öncülerinden ve Android Mobil Programlama platformunun temelini oluşturan JAVA bire bir çalışan kod örnekleriyle teknik açıdan incelenmektedir.
Kimler Katılabilir

Java ile uygulama geliştirmek isteyen, Android uygulama geliştirmek için Java bilgisine ihtiyacı olan herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitime şehir dışından katılan arkadaşlarımız için konaklama imkanı sağlanacaktır. Konaklama ayrıca ücretlendirilecektir.

Son Başvuru Tarihi : 16/06/2018

Kontenjan
Minimum : 5 Maksimum :15
Son Başvuru Tarihi
16/06/2018
Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz

En güncel Java versiyonu ile Java Programlama
Nesne Yönelimli Programlama mantığını
Fonksiyonel Programlamaya giriş
Java uygulamalarında Lambda ifadelerini kullanma
Veri erişiminde koleksiyonları kullanma ve değiştirme
Dosyaları, dizinleri ve dosya sistemlerini değiştirme
JDBC ile veritabanlarına bağlanma
JDBC ile standart SQL sorguları / Statement kullanma

1. Java ve Nesneye Yönelim

Modülerlik
Bilgi Saklama
Kodu Tekrar Kullanabilme
Hata Ayıklama Kolaylığı

2. Java Temel Bilgiler

Derleyici
Yorumlayıcı
Paket Kavramı
Sınıf Kavramı
Nesne Kavramı
Metot Kavramı
Main Metot Kavramı

3. Eclipse IDE

JDK8 Kurulumu
Java Ortamı Kurulumu
Eclipse IDE Kurulum ve Kullanımı

4. İlk Program

String İşlemler
+ Operatörü

5. Temel Veri Tipleri, Primitif Tipler

Tam Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Başlangıç Değerleri
Casting, Tip Belirleme
Karakter Literaller
Değer Atama – Karakter Atama incelemesi
Wrapper’lar
JavaSE7 ile Gelen Yenilikler

6. Tip Dönüşümleri, Type Casting

Primitif Veri Tipleri ve Karakter Katar Dönüşümleri
Primitif Sayısal Veri Tiplerinin String Veri Tipine Dönüştürülmesi

7. Java Operatörler

Aritmetik Operatörler
Aritmetik Artırma – Eksiltme Operatörleri
Aritmetik Atama Operatörleri
İlişkisel – Karşılaştırma Operatörleri
İlişkisel Operatörleri if Deyimi Üzerinden İnceleme
Mantıksal Operatörler
Bitwise Operatörler
Operatör Öncelikleri

8. Kod Blokları

9. Kontrol Yapıları

Karşılaştırma İfadeleri
if Deyimi
Birden Fazla Önermeyi Bir if Cümleciğinde Birleştirme
if-else deyimi, Çift Seçimli Yapı
else-if deyimi
if-then-else
Switch-Case Yapısı – Çok Seçimli Yapı
String İfadeler ve Switch
Döngü İfadeleri – Tekrarlı Yapılar
While Döngüsü
do-while döngüsü
For Döngüsü
Dallanma İfadeleri
Break Deyimi
Continue Deyimi
Return Deyimi

10. Klavyeden Basit I/O Giriş-Çıkış İşlemleri

Paket Kavramı
Import Kavramı
Joker Kavram .*
Scanner Kavramı
Bazı Scanner Yontemleri
Bilgi Giriş-Çıkışı

11. Algoritma

Algoritma Hazırlamanın Faydaları
Algoritma İfade Şekilleri
Uygulamalar
Sayaç Mantığı
Math Sınıfı
Rastgele Sayı Üretimi

12. Metotlar

Metotlar
Parametresiz Metotlar
Parametreli Metodlar
Metot’ların Oluşturulması
Signatur
Metotların Çağırılması
Dönüş Değeri Olmayan Metotların Çağırılması
Yapılandırıcı Metodlar – Constructors
Method Overloading – Metot Aşırı Yükleme
Değişkenlerin Faaliyet Alanları

13. Diziler

Referans Tipler
Dizi Oluşturma
Dizi Boyutunun Değiştirilmesi
Dizi Boyutunun Belirlenmesi
Dizi Elemanlarına Değer Atama
Geliştirilmiş For Döngüsü
Dizilerin Metotlara Argüman Olarak Atanması
Parametre Sayısı Değişken Metotlar
İki Boyutlu Diziler – Matrisler
İki Boyutlu Diziler
Çok Boyutlu Diziler
Dizilerin Kopyalanması
Array Sınıfı
ArrayList Sınıfı ve Dinamik Dizi Tanımlama

14. String İşlemler

Stringlerin Oluşturulması
String Metodlar
String’lerin Karşılaştırılması

15. Java ile Nesne Yönelimli Programlama

İlk Sınıf
New Operatörü
Nokta Operatörü
Çöp Toplama – Garbage Collection
Yapılandırıcılar – Constructors
Erişim Belirleyiciler
Public (Açık)
Private (Özel)
Protected (Korumalı)
Encapsulation – Kapsülleme
Default-Friendly
Static Alanlar
This Kelimesi
Final Alanlar
Metodlara Argüman Olarak Nesne Gönderme
Pass By Reference

16. Inheritance – Kalıtım

Kalıtımın Kontrolü
Kalıtımın Faydaları
Metot Overriding
Object Sınıfı
toString Metodu
super() Deyimi
Kompozisyon

17. Polymorphism – Çok Biçimlilik

Çok Biçimlilik
Geç Bağlama – Late Binding
instanceof Metodu
Genişletilebilme – Extensibility

18. Abstract Classes – Soyut Sınıflar

Soyut Sınıf Kısıtları
Final Sınıf ve Metodlar İçin Uyarı

19. Interface – Arabirimler

Arayüzlerde Çok Biçimlilikten Faydalanma

20. Inner Class – İç Sınıflar

Dahili Üye Sınıflar
Dahili Üye Sınıflarda Erişim
İç İçe Dahili Üye Sınıflar
Dahili Üye Sınıflar ve Türeme-Türetilme Durumları
Static Dahili Sınıflar
Dahili Yerel Sınıflar
Anonim Dahili Sınıflar

21. Exceptions – İstisnalar – Hata Ayıklama

Try – Catch Blokları
JavaSE7 ve Try Catch Blokları
İstisna Sınıfları
Kontrollü İstisnalar
Kontrolsüz İstisnalar
İstisna Tanımlama
İstisna Sınıflarında Ortak Kullanılan Metotlar
Finally Bloğu
JavaSE7 Kaynak Kapama

22. Generics – Jenerik Sınıflar

Generic Sınıf Oluşturma
Generics – Jenerik Metodlar
Generic Metot Oluşturma

23. Collections – Kolleksiyonlar

List Arabirimi
Set Arabirimi
Map Arabirimi
Set Arabirimi
HashSet Sınıfı
LinkedHashSet Sınıfı
TreeSet Sınıfı
List Arabirimi
ArrayList Sınıfı
LinkedList Sınıfı
Vektör Sınıfı
Stack Sınıfı
Queue (kuyruk) Sınıfı
Map Arabirimi
SortedMap Arabirimi
Map Arabiriminin Somut Sınıfları
JavaSE7 Diamond Inference ve Generic Tipler

24. Java 8 ve Getirdikleri

25. Java 8 Tarih Saat İşlemleri

LocalDate Sınıfı
LocalTime Sınıfı
LocalDateTime Sınıfı
Tarih Formatlama

26. Java 8 Interfaces

Default Metod
Static Metod

27. Java 8 Lambda Expressions

Functional Interfaces
Lambda Expressions

28. Java 8 Stream API

StreamAPI Özellikleri
Koleksiyonlar ve Streamler
Stream’ların Doğası
Intermediate ve Terminal Operasyonlar

29. Dosya İşlemleri

Data Hiyerarşisi
Dosya – Stream (Akım)
Java’daki Dosya İşlemleri Sınıfları
File Sınıfı
File Sınıfı Yapılandırıcıları
File Sınıfı Metotları
Serialization – Serileştirme

30. JDBC

Bağlantı Adresi
Bağlantı Kurma
SQL Tipleri ve Java Karşılıkları
JDBC SORGULAR-QUERY
Statement-Demeç
Prepared Statement
Callabe Statement
Result Set – Sonuç Kümesi
Kaydırılabilir ResultSet
Metadata – Üstveri
ResultSetMetaData

Aşağıdaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz.

https://kimkorkarjavadan.com/java-yaz-okulu/


  1. Eğitmen
    Alper AKALIN