Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
DİYETİSYENLİĞİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE GELECEĞİNE BAKIŞ
     09/04/2017
     Pazar
     (All day)
     Kampüs, Rektörlük 5. Kat Üzeyir Garih Salonu
     300 TL
Eğitim Amacı
Beslenme ve Diyetetik alanında eğitim almış ve mesleği icra edenlere eğitim sırasında üzerinde az durulan ya da durulmayan konularda katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda etik çalışma koşulları yeniden vurgulanacak, TDD 'nin sorumluluk, yetki ve yasal düzenlemeler konusundaki beklentileri anlatılacaktır. Meslekteki en güncel gelişmelerin paylaşılacağı eğitimde hasta, hasta yakını ile ilişkiler, hastaya yaklaşım için kullanılabilecek psikolojik yaklaşım teknikleri ele alınacaktır. Bu konuların yanında, katılımcıların yaşadıkları deneyimlerini paylaştıkları, sorunların uzmanlarla birlikte tartışılarak birlikte çözümleneceği interaktif bir eğitimin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Kimler Katılabilir

Beslenme ve Diyetetik eğitimi almış akademisyenler, hastane, klinik, spor merkezleri ya da kendi ofislerinde çalışan, meslekte deneyimli olan ya da mesleğe yeni başlamış olan bütün diyetisyenler ile yine bu alanda yüksek lisans eğitimi almış ve almakta olanlar bilgi ve deneyimlerini paylaşabilmek için bu eğitime katılabilirler.
Ücret 300 TL KDV dahil, öğrenci: 240 TL KDV dahildir.

Eğitim İçeriği

I. Oturum (Öğleden Önce)
• Diyetisyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları / Prof. Dr. Muhittin Tayfur
• Mesleğe İlişkin Yasal Düzenlemeler / Prof. Dr. Muhittin Tayfur
• Beslenmede Detox ve Fitoterapötikler / Gizem Keservuran
• Tartışma
II. Oturum (Öğleden Sonra)
Uzm. Klnk. Psk. Mertan Yılmaz
• Beslenme Rahatsızlıklarının Psikolojik Altyapısı, Etiyolojileri ve Komorbit görülen Psikolojik Rahatsızlıklar
• Farklı Hasta Profilleri ve Sosyo-Kültürel Farklılıklara Yaklaşım
• Hasta ile İlişki ve İletişim (Tedavi sürecini pozitif etkileyecek bağ kurma ve iletişim sağlama)
• Hastalığın Aile Yaşantısına Etkisi ve Sosyal Destek oluşturma
• Hastalığa uyum ve hayatı yeniden şekillendirmek (Duygu-Düşünce-Davranış çıkmazının anlatılması)
• Hasta ve tedavi ekibi ilişkisinde alanda karşılaşılan problemler, çözüme yönelik pratik bilgiler, kontrast durumlarla baş etmek için iletişim becerileri
• Soru-cevap, konunun interaktif biçimde katılımcıları da konuşturarak ele alınması

Eğitmenler:
• Prof. Dr Muhittin Tayfur
(Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı – Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü)
• Gizem Keservuran
(Uzman Diyetisyen)
• Uzm. Klnk. Psk. Mertan Yılmaz
(Yeditepe Üniversitesi – Fen Edebiyat Fakültesi – Psikoloji Bölümü)
Program Koordinatörü:
Yrd. Doç.Dr. Arzu Durukan
(T. C. Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

İletişim:
Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt:
Ecz. Ahmet TURHANER
+90 532 276 72 87
ahmet@medilog.com.tr