Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
İş Yeri Hekimliği Meslek Hastalıkları Eğitimleri
     19/10/2018 - 21/10/2018
     2 Gün
     Cumartesi ve Pazar
     09:00 - 17:30
     Radisson Blu İstanbul
     2.150 TL
Eğitim Amacı
Bu eğitime katılan hekimler, derinlemesine bir uzmanlık anlayışı, yerleşik İSG hizmeti ve gezici İSG hizmetlerinde değerlendirme - yorumlama yapabilme yetkisine sahip olacaktır.
Kimler Katılabilir

İş Yeri Hekimleri

SFT: 500 TL / ODYOMETRİ 500 TL / DERMATOLOJİ 500 TL/ RADYOLOJİ :750 TL
Dört kurs eğitimini de almak isteyen hekimler için toplam bedel : 2.150 TL
Fiyata ikramlar ve öğle yemeği dahildir.

Kontenjan
Minimum Sınıf:40 Maksimum Sınıf:50
Son Başvuru Tarihi
10/11/2017
Eğitim İçeriği

SFT - Solunum Fonksiyon Testi Kursu (5 Saat)
Kurs Başkanı: Prof. Dr. Bülent TUTLUOGLU
KURS PROGRAMI
- Genel prensipler
-Yapılanma Sterilizasyon
- Spirometri
- Akım Volüm Halkası
- Reversibilite Testi
- Brons Provokasyon Testi
- PEF metre Takipleri
- Uygulama
- Örneklerle Test Değerlendirme

Saf Ses Odyometri Yorumlama Kursu (6 Saat)
Kurs Başkanı: Prof. Dr. Bülent SERBETÇIOGLU
KURS PROGRAMI
- İşitmenin değerlendirilmesi ve saf ses odyometrisi testi
- Saf ses odyometri
- Uygulama kuralları
- İşitme esik verilerinin değerlendirilmesi
- Çeşitli hastalıklarda odyogram bulguları
- Soru - Yanıt Bölümü

Dermatolojik Hastalıklar/Mesleki Deri Hastalıkları/ Mesleki Deri HastalıklarındaTanı Yöntemleri, Değerlendirme, Koruyucu Önlemler
ve Tedavi Yaklaşımları Kursu (6 Saat)
Kurs Başkanı: Prof. Dr. Ülker GÜL
KURS PROGRAMI
- İşyeri hekimlerinin sık karsılaştığı deri hastalıkları
- Mesleki deri hastalıkları
- Mesleki deri hastalıklarında tanı yöntemleri, değerlendirme, koruyucu önlemler ve tedavisi
- Olgu örnekleri
- Inter aktif tartışma

İşyeri Hekimleri için Radyoloji Kursu (7 Saat)
Kurs Başkanı: Uzm. Dr. Ender EVCİK
KURS PROGRAMI
- Akciğer Radyografileri Çekim Teknikleri
- PA Akciğer Grafisi Anatomik
- Bölgeleri ve Patolojileri
- Akciğer Radyografisi Pratik
- ILO Pnömokonyoz Sınıflaması
- ILO Pnömokonyoz Sınıflaması Pratik
- Mesleki Akciğer Hastalıklarında Radyoloji
- Tartışma

19 Kasım 2018 Cumartesi: SFT ve Odyometri kursları, sabah ve öğlen sınıfı olmak üzere tüm gün 2 oturumda yapılacaktır.

"SFT ,Odyometri, Radyoloji ve Dermatolojik Hastalıklar/Mesleki Deri Hastalıkları/ Mesleki Deri Hastalıklarında Tanı Yöntemleri, Değerlendirme, Koruyucu Önlemler ve Tedavi Yaklaşımları kursları" Ülkemizin önde gelen Akademisyenleri tarafından iş yeri hekimlerinin bilgi ve birikimleri artırarak yerleşik İSG hizmeti veya gezici İSG hizmetlerinde yorumlama ve değerlendirme yapmaları amacıyla hazırlanmıştır.