Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Yöneticiler İçin Üst Düzey İletişim Eğitimleri
     14/04/2018 - 02/06/2018
     8 Gün / 64 Saat
     Cumartesi
     10:00 - 18:00
     Prinkipo Akademi
     3.450 TL
Eğitim Amacı
Günümüz dünyasında, bireylerin hızlı, derinlikli, yaratıcı iletişim ve anlatım yeteneklerine sahip olması onları bir adım öne çıkarmaktadır. Prinkipo Akademi üst düzey iletişim, anlatım ve medya eğitimleri ile bu iletişim dünyasında, yönetici ve yönetici adayı, kurum, şirket, sivil toplum ve yerel yöneticilerine derinlikli, pratik, yaratıcı ve farklı alanlarda örnek vaka ve uygulamalarla zenginleştirilmiş anlatım, iletişim ve medya eğitimleri vermektedir. 8 hafta boyunca devam edecek olan üst düzey iletişim eğitimleri yöneticilere temsil, mesaj, iletişim, anlama, anlatım, dram, canlandırma, topluluklar önünde yazma ve konuşma, kurum içi iletişimde anlam ve anlatım sanatı, retorik kullanma, etkin dinleme, doğaçlamada iletişim, manşetlik söz söyleme, drama ve yaratıcılık ile anlatım, beden dili, konsantrasyon ve odaklanma becerilerini kazandıracaktır. Eğitim sonunda katılımcılara Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından imzalı sertifikaları teslim edilecektir. Sertifika tören günü yapılacak olan son eğitim oturumunu, ünlü tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu Ayla Algan gerçekleştirecektir.
Kimler Katılabilir

·         Kurumlarda çalışan yönetici ve yönetici adayları,
·         Üst düzey iletişim becerilerini geliştirmek isteyen CEO’lar, Müdürler, Direktörler ve Departman Yöneticileri,
·         Yönetici Danışmanları,
·         Şirket Sahipleri,
·         Medya İletişim, Halka İlişkiler gibi alanlarda çalışan Yöneticiler,
·         Sivil Toplum Yöneticileri,
·         Yerel Yöneticiler,
·         İletişim ve Medya Sektöründe ilerlemek isteyen Yöneticiler,
·         Sanat, yaratıcı drama ve iletişimi birleştirmek isteyen “Yaratıcı Endüstrilerde” çalışanlar,
·         Yazı, yaratıcı yazı, anlatım, topluluğa konuşma, becerisi kazanmak isteyenler,
·         Reklam ve Halkla İlişkiler sektöründe çalışanlar,
·         Avukatlar, Arabulucular, Akademik Yöneticiler, 

Kontenjan
Minimum : 8 Maksimum : 18
Son Başvuru Tarihi
06/04/2018
Eğitim İçeriği

 

·         Hikayeleştirme ve öyküleme teknikleri;

i)  Temel anlatım, yazım ve konuşma teknikleri ,

ii)  Hikaye tema ve öyküleme teknikleri,

iii)  Öykülemeyi sunma, anlatma becerileri.

 

·         Yazarak iletişim;

i)  Romanda, öyküde, medyada yazma, sosyal medyaya yazma - kurgulama teknikleri,

ii)  Tüketicilere, rakiplere, kurum içi çalışanlara iletişim ve yazma teknikleri,

iii)  E - mail ve mektup yazma teknikleri,

iv)   Kitlerle doğru ulaşma, medya ve sosyal medya yazarlığı.

 

·         Drama ve canlandırma teknikleri ile iletişim halinde konuşma teknikleri;

i)  Canlandırma teknikleri ile sürekli iletişim halinde kalabilme ve konuşma teknikleri,

ii)  Karşılıklı söz söyleme sanatı, söyleşme sanatı,

iii)  Görsel mecralarda, televizyon, reklam filmlerinde ve belgesellerde iletişim dili.

 

·         Motivasyon ve özgüven teknikleri;

i)  Motivasyon ve odaklanma teknikleri,

ii)  Özgüven ve beden geliştirme teknikleri

iii)  Nefes kullanımı, drama ve söz söyleme sanatı.

 

·         Hızlı soru analizleri, cevap verme becerileri;

i)  Hızlı soru analizleri,

ii)  Karşılıklı soru ve cevap uygulamaları hazırlama ve doğaçlama arasındaki uyumu geliştirme,

iii)  Doğaçlama ile odaklanmak,

iv)  Yazılı metni doğaçlama teknikleri,

v)  Zor durumda cevap verebilme,

vi)  Hızlı ani durumlarda kriz yönetimi,

vii)  Krizi anlatarak aşma teknikleri.

 

·         Kalıcı ve manşetlik sözler söyleme teknikleri;

i)  Kalıcı ve manşetlik sözler yaratma ve söyleme teknikleri,

ii)  Slogan üretme, şiar üretme, motto üretme becerilerinde ortak akıl ve şiirsel yaratıcılığı geliştirme,

iii)  Tartışma ve odaklı tartışma,

iv)  TV önünde tartışma,

v)  “eristik” tartışma diyalektiği eğitimi.

 

 

·         Kalabalık önünde konuşma, sahnede konuşma, örnek ve uygulamalar;

i)  Retoriğin oluşumu, kalabalık önünde konuşma,

ii)  Sahnede konuşma örnekleri ve uygulamalar,

iii)  Tarihte, iş dünyasında, siyasal alanda örnek metinleri müşterek tartışma ve dersler çıkarabilme becerisi,

iv)  Örnek doğaçlama,

v)  Konuşma yaratımı eleştirel uygulamalar,

vi)  Yaratıcı konuşma örnekleri uygulamalı anlatımlar. 

 

·         Drama uygulamaları, örnek tarihsel medya önü konuşmaları ve iletişim uygulamaları;

i)  Drama uygulamaları ve sahnede iletişim,

ii)  Örnek oyunlar ve liderlik örnekleri ile birlikte roller ve canlandırmalar,

iii)  Tiyatroda ve sinemada tartışmalı iletişim örnekleri.

Eğitim sonunda katılımcılara Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından imzalı sertifikaları teslim edilecektir. Sertifika tören günü yapılacak olan son eğitim oturumunu, ünlü tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu Ayla Algan gerçekleştirecektir.