Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
KODLAMA ve TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ
    
23/01/2017 - 03/02/2017
     Haftaiçi
    
10:00 - 17:00
     Yeditepe Üniversitesi
     999 TL
Eğitim Amacı
Öğretmenlerimiz her dönemde eğitim öğretim faaliyetlerinin en kritik noktasında yer alarak bu faaliyetlerin başarıya ulaşmasında belirleyici olmuşlardır. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve yeni yüzyılın ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirebilmek için eğitim ortamları ve öğretim yöntemlerindeki değişiklikler öğretmenlerin kullandıkları araç ve materyalleri de etkilemektedir. Günümüzde hem dijital yerli nesli olarak adlandırdığımız öğrencilerin ilgi ve beklentilerine uygun olması, hem de öğrencilerin yaratıcılıklarını rahatlıkla ortaya koyabileceği fırsatlar sunması bakımından dijital teknolojiler okulları, sınıfları ve hatta öğretmenlerin ders işleyiş biçimlerini de şekillendirmektedir. Bu eğitim 21. Yy öğretmenlerin ders materyali hazırlama, ölçme değerlendirme, öğretim yöntem ve tekniklerini zenginleştirecek teknoloji destekli araç ve uygulamaları kullanarak teknoloji destekli projeler geliştirmelerini sağlayacaktır.
Kimler Katılabilir

Eğitimde teknoloji uygulamalarına giriş niteliğinde olan bu eğitime katılacak K12 öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının teknoloji konusunda sahip olmaları beklenen bir önbilgi bulunmamaktadır. Eğitimde her branştan proje ve uygulama örnekleri paylaşılacaktır.

 

Eğitim İçeriği

Eğitim Teknolojileri, Dijital Çağda Öğretmen Olmak, Yeni Öğretim Yöntemleri, Ters-Yüz Sınıflar, Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemlerinde Teknoloji, Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları, Dijital Öyküleme ve Dijital Kitap, Eğitimde Google Uygulamaları, Görsel Tasarım ve Dijital Sunum Araçları, Eğitimde Video ve Medya Atölyesi, Dijital Vatandaşlık, Farklı Derslerde Teknoloji, STEM Yaklaşımı ile Teknoloji Destekli Disiplinler Arası Etkinlikler Oluşturma