Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Öğretim Teknolojilerinin Etkili Kullanımı ve Uygulama Araçları
     18/11/2017 - 25/11/2017, 02/12/2017
     3 Gün / 21 Saat
     Cumartesi günleri
     09:00 - 17:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     600 TL
Eğitim Amacı
Bu eğitimin amacı her disiplinden eğitmene internet ve web 2.0-3.0 araçları yardımıyla öğrenme-öğretme süreçlerini verimli kılacak öğretim teknolojileri uygulamalarını tanıtmaktır. Bu modül ile öğretmen sınıfta veya sınıf dışı etkinliklerde amacına en uygun teknolojiyi seçme ve dersine entegre etme konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olacaktır.
Kimler Katılabilir

• Devlet okulları ve özel okullarda çalışan öğretmenler
• Üniversitelerde görev alan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırmacılar
• Farklı kurumlarda görev alan eğitmenler
• Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri
• Formasyon dersleri alan öğretmen adayları

Kontenjan
Minimum : 5 Maksimum : 15
Son Başvuru Tarihi
06/11/2017
Eğitim İçeriği

1. Dijital içerik paylaşma araçları
- Blog ve Viki’nin etkili kullanımı
- Blogger
- EduBlogs
- MediaWiki
- Öğrenme Yönetim Sistemleri
- Schoology
- Edmodo (edmodo.com)
- Wikispaces (wikispaces.com)

2. Bilgiye erişilebilirlik ve işbirliği platformları:
- Google Drive (drive.google.com)
- GoogleDocs
- Skype (skype.com) & Skype in Education
- Facebook (facebook.com)
- Google Hangouts (www.google.com/hangouts‎)
- HaikuLearning (www.haikulearning.com)

3. Blog hazırlama ve sınıfta blog kullanımı:
- Blogger (www.blogger.com)
- Örnek bloglar
- (http://techcenters.blogspot.com)
- (http://parentchild.blogspot.com)
- (http://casper.learnerblogs.org/)
- (http://woodlandtechteam.blogspot.com)

4. Dijital öğrenci: Teknolojiyle bilgi üretimi
- Video oluşturma, düzenleme, paylaşma, yayınlama, ekran görüntüsü kaydetme ve düzenleme araçları , podcast oluşturma, portalda yayınlama (Camtasia, Youtube)
- Zihin haritaları vb. araçlarla öğrenci etkinliği oluşturma. (MindMeister)
- Kavram haritası oluşturma (Coggle, Xmind)
- Bulmaca oluşturma (PuzzleMaker)
- Ses düzenleme araçları (Audacity)
- Dijital portfolyo oluşturma (Portfoliogen, Weebly)
- İnfografik oluşturma (Pictochart, İnfogram)

5. Dijital içerik üretim araçları:
- Animasyon, Simülasyon üretim araçları, e-döküman geliştirme, yazma araçları, dijital hikaye yazılımları, etkili sunum hazırlama yazılımları
- PowToon
- Tellagami
- Vizualize
- Haikudeck
- ACMI Generator
- Capzles
- Prezi
- Evernote
- Animoto

6. Değerlendirme Araçları
- Oyunlaştırılmış değerlendirme (Kahoot, Socrative)
- Anket Uygulama (Mentimeter, Google Forms)
- Çevrimiçi sunum ve dönüt sistemleri (Nearpod)
- Beyin fırtınası (Padlet)
- Çevrimiçi sınav oluşturma (Socrative, GoSoapBox)
- Videolara soru ekleme (Zaption)
- Kelime bulutu oluşturma (WordItOut, Wordle)

Eğitim 6 hafta boyunca, Cumartesi günleri toplam 30 saat olarak gerçekleştirilecektir.