Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Temel Ekonomi ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi
    
21/01/2017 - 25/01/2017
,
02/02/2017 - 05/02/2017
     Haftaiçi
    
10:00 - 17:00
     Yeditepe Üniversitesi
     500 TL
Eğitim Amacı
Eğitimcilerin mikro ve makroekonomi alanlarında temel bir yeterliliğe sahip olması, ekonomik gelişmeleri daha iyi takip edebilmeleri ve anlayabilmeleri için temel ekonomi ve finansal okuryazarlık alanında müfredat oluşturarak öğrencilere finansal okuryazarlık alanında eğitim verebilmeleri amacıyla Eğiticimler için Temel Ekonomi ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi düzenlenmektedir.
Kimler Katılabilir

Eğitim, temel ekonomi ve finansal okuryazarlık alanında ileride liselerde eğitim vermeyi amaçlayan eğitimcilerin katılımını hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği

Makroekonomiye Giriş, Para Politikaları, Maliye Ekonomisi, Makroekonomik Kurumlar, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi, Makroekonomik Verilerin Takibi ve Yorumlanması, Mikroekonomiye Giriş, Tüketici Teorisi, Firma Teorisi, Yatırım, Tasarruf, Gelir Dağılımı, Elastikiyet, Verimlilik ve Hakkaniyet Kavramları, Finansal Piyasalara Giriş, Finansal Piyasalardaki Önemli Oyuncular, Finansal Okuryazarlık Kavramı, Paranın Zaman Değeri ve Temel Hesaplar, Uygulamalar