Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Sem Yeditepe     04/11/2017, 13/11/2017, 02/12/2017, 11/12/2017
Sem Yeditepe    İstanbul
Sem Yeditepe     10:00 - 17:00
Sem Yeditepe     0 TL
Katılımcıların mesleki bilgi ve deneyimlerini gerek şirket içi gerekse eğitim ve danışmanlık firmalarında profesyonel olarak değerlendirerek Eğitmen olmalarını sağlamaktadır.
Sem Yeditepe     09/12/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
Sem Yeditepe     10:00 - 16:00
Sem Yeditepe     400 TL
E-Öğrenme ortamlarında, derslerin ve elektronik öğretim materyallerinin yüklenmesi, düzenlenmesi ve yönetilmesi amacıyla Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin kullanılabilmesini sağlamaktır.
Sem Yeditepe     18/11/2017, 02/12/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
Sem Yeditepe     09:00 - 17:00
Sem Yeditepe     600 TL
Bu eğitimin amacı her disiplinden eğitmene internet ve web 2.0-3.0 araçları yardımıyla öğrenme-öğretme süreçlerini verimli kılacak öğretim teknolojileri uygulamalarını tanıtmaktır.
Sem Yeditepe     16/12/2017
Sem Yeditepe    STEM Akademi - Kadıköy / İstanbul
Sem Yeditepe     10:00 - 18:00
Sem Yeditepe     1.296 TL
Yeni öğrenme yaklaşımları ve 21. Yüzyıl becerileri çerçevesinde STEM Eğitimi ve disiplinleri hakkında, farkındalık oluşturulması ve okuryazarlık becerilerinin kazanılmasıdır.
Sem Yeditepe     18/11/2017
Sem Yeditepe    STEM Akademi - Kadıköy / İstanbul
Sem Yeditepe     10:00 - 18:00
Sem Yeditepe     1.080 TL
Programlama insanlara düşünmeyi öğretmektedir. Sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkiyi görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetileri kazandırmaktadır.
Sem Yeditepe     18/11/2017
Sem Yeditepe    STEM Akademi - Kadıköy / İstanbul
Sem Yeditepe     10:00 - 18:00
Sem Yeditepe     1.080 TL
Robotik Setlerin STEM ile ilişkilendirilmesi, her yaş grubunda, müfredat ve kulüp bazlı robotik ve kodlama eğitimlerini uygulama için gerekli bilgi ve becerilerinin kazanılmasıdır.