Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Sem Yeditepe     07/08/2017
Sem Yeditepe    Kampüs
Sem Yeditepe     (All day)
Sem Yeditepe     600 TL
Robotik Setlerin STEM ile ilişkilendirilmesi, her yaş grubunda, müfredat ve kulüp bazlı robotik ve kodlama eğitimlerini uygulama için gerekli bilgi ve becerilerinin kazanılmasıdır. max katılımcı sayısı 10.
Sem Yeditepe     12/08/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe     13:12
Sem Yeditepe     750 TL
Yeni öğrenme yaklaşımları ve 21. Yüzyıl becerileri çerçevesinde STEM Eğitimi ve disiplinleri hakkında, farkındalık oluşturulması ve okuryazarlık becerilerinin kazanılmasıdır.
Sem Yeditepe     24/11/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe    
10:00 - 12:00
Sem Yeditepe     0 TL
E-Öğrenme ortamlarında derslerin ve elektronik öğretim materyallerinin yüklenmesini, düzenlenmesini, yönetilmesini, çevrimiçi sınavların ve forum, Wiki gibi etkinliklerin oluşturulabilmesini amaçlamaktadır.
Sem Yeditepe    
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe    
09:00 - 12:00
Sem Yeditepe     0 TL
Katılımcıların okuma-yazma bilmekten okuryazar olmaya ilerleyişini hızlandırmak; sözlü ve yazılı kültüre dair farkındalıklarını geliştirmek ve düzenli yazı yazmalarını sağlamak bu modülün amacıdır. Her türlü yazarlık edimi yaratıcılık gerektirir.
Sem Yeditepe     23/09/2017, 24/09/2017, 30/09/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe    
09:00 - 12:00
Sem Yeditepe     0 TL
Bu eğitimin amacı her disiplinden öğretmene internet ve web 2.0-3.0 araçları yardımıyla öğrenme-öğretme süreçlerini verimli kılacak öğretim teknolojileri uygulamalarını tanıtmaktır.