Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Sem Yeditepe     13/11/2017, 02/12/2017, 11/12/2017
Sem Yeditepe    İstanbul
Sem Yeditepe     10:00 - 17:00
Sem Yeditepe     0 TL
Katılımcıların mesleki bilgi ve deneyimlerini gerek şirket içi gerekse eğitim ve danışmanlık firmalarında profesyonel olarak değerlendirerek Eğitmen olmalarını sağlamaktadır.
Sem Yeditepe     09/12/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
Sem Yeditepe     10:00 - 16:00
Sem Yeditepe     400 TL
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında; derslerin ve elektronik öğretim materyallerinin yüklenmesi, düzenlenmesi ve yönetilmesini sağlayan Öğrenme Yönetim Sistemlerinin, derslerde etkin olarak yönetilebilmesi ve kullanılabilmesini sağlamaktır.
Sem Yeditepe     18/11/2017, 02/12/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
Sem Yeditepe     09:00 - 17:00
Sem Yeditepe     600 TL
Bu eğitimin amacı her disiplinden eğitmene internet ve web 2.0-3.0 araçları yardımıyla öğrenme-öğretme süreçlerini verimli kılacak öğretim teknolojileri uygulamalarını tanıtmaktır.