Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Sem Yeditepe     28/01/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe    
09:00 - 17:00
Sem Yeditepe     395 TL
Bu eğitimin amacı, katılımcılara ekonometrik modelleri kullanarak finansal oynaklık başta olmak üzere bir çok kantitatif finans tekniği tanıtılmaktadır.
Sem Yeditepe     21/01/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe    
09:30 - 16:30
Sem Yeditepe     395 TL
Bu eğitimde katılımcılara ekonometride kullanılan kapsamlı bir dizi tekniği ve bu tekniklerin pratik uygulamaları tanıtılmaktadır.
Sem Yeditepe    
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe    
10:00 - 17:00
Sem Yeditepe     0 TL
Vergi hukukunun temel alanı olan ve vergilerin ortak alanını düzenleyen mevzuatın ve bu mevzuatta yapılması düşünülen değişikliklerin değerlendirilmesi.
Sem Yeditepe    
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe    
10:00 - 17:00
Sem Yeditepe     0 TL
Uygulamada çok fazla karşılaşılan vergi uyuşmazlıklarının ortaya çıkış sebepleri, korunma yolları ve nasıl çözümleneceği konusunda yaşanan problemlerin çözümü.
Sem Yeditepe     20/02/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe    
10:00 - 17:00
Sem Yeditepe     0 TL
Hedef kitlede belirtilen kişilere finans piyasalarına yönelik uzmanlık gerektiren nitelikli suçları önleme, analiz ve hukuki uygulamalarla değerlendirme yetkinliği kazandırmak amaçlanmaktadır. SMMM, bağımsız denetçi vb.
Sem Yeditepe     09/10/2016
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe    
09:00 - 17:00
Sem Yeditepe     8.000 TL
Lisanslı Finansal Planlama Uzmanı (Certified Financial Planner-CFP) olabilmek için katılım sertifikasının verilmesidir. Finansal planlama, kişilerin tüm finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak değerlendiren ve kişiye en uygun finansal çözümleri sunan bir danışmanlık hizmetidir.

Sayfalar