Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Sem Yeditepe     10/07/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe    
19:00 - 21:00
Sem Yeditepe     950 TL
Programımızın temel amacı öğrencilerimizin, ana dili İngilizce olan insanların farklı konular üzerine konuştuğunda, konuşulanları detaylı bir şekilde anlamalarını; bu ve benzer konularda kendi fikirlerini rahatça ve doğru olarak ifade etmelerini sağlamaktır.
Sem Yeditepe     28/01/2017
Sem Yeditepe    Yer seçimi katılımcıların tercihlerine göre belirlenecektir
Sem Yeditepe    
10:00 - 17:00
Sem Yeditepe     650 TL
Bu eğitimin amacı kişilere, kurumları yönetenlere, toplulukları ve şirketleri yönetebilecek yönetici adaylarına kritik zamanlarda, baskı altındayken, karmaşık ve ani gelişen süreçlerde karar, tercih, değişim ve varlığını sürdürme becerileri ve teknikleri kazandırmaktır.
Sem Yeditepe     08/03/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe    
10:00 - 17:00
Sem Yeditepe     500 TL
Araştırmalar kadınların bazı konularda kendilerine erkekler kadar güvenmediklerini ortaya koyuyor.
Sem Yeditepe     01/02/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe    
10:00 - 17:00
Sem Yeditepe     450 TL
İnsan kaynakları çalışanlarının işlerini daha etkili ve kolay yürütebilmeleri için, yeni becerilerle donanmalarını, iletişim ve ilişki yönetimi yetkinliklerini geliştirmelerini amaçlıyoruz.Çalışma hayatındaki kuşak çeşitliliğinin artması ve bu kuşakların iletişim modellerinin farklı olması da
Sem Yeditepe     16/02/2017
Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
Sem Yeditepe    
10:00 - 17:00
Sem Yeditepe     450 TL
Bağlılığı yüksek çalışanlar için, katılımcılığı destekleyen, kapsayıcı çalışma ortamı oluşturmaktır. Eğitimde çeşitlilik, bağlılık ve mutluluk üzerinden üç modülde, çalışan bağlılığı oluşturmanın önemli yöntemleri ve ipuçları paylaşılmaktadır.
Sem Yeditepe     11/02/2017
Sem Yeditepe    İstek Acıbadem Okulları Kampüsü
Sem Yeditepe    
10:00 - 14:00
Sem Yeditepe     1.000 TL
Atölye programının hedefi, , tiyatro sanatına ilgi duyan ya da gönül veren amatör oyunculara kısa zaman içerisinde temel oyunculuk donanımlarını kazandırmak, bu yolla sahne üzerinde yaratıcılıklarını etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Sayfalar