Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

İş Güvenliğinde Türkiye'de ilk defa üç yeni eğitim Yeditepe Üniversitesi ve Erişim Akademi İşbirliği ile...

KAPALI KISITLI ALANLARDA ÇALIŞMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Türkiye de İLK defa… 2 gün uygulamalı eğitim 3 gün uzaktan 45 saat

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğinde, çalışanların iş mahiyeti kapsamında eğitimli ve yetkin personel istihdamını sağlamak ve ölümlü iş kazalarının önüne geçmek adına kapalı alanlarda çalışan kişilerin eğitimini sağlamaya ehil kişiler yetiştirmek üzere kapalı alanlarda çalıma eğitici eğitimi planlanmıştır. 

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

2 günlük eğitim 16 saat

30 Nisan 2013 ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in Madde 9 ve 10 Ek-‘’ 2.8 Maddesine göre “Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.” Denilmektedir. Bu eğitim ile patlayıcı ortamları sınıflandırabilecek ve patlamadan korunma dokümanı hazırlayabileceksiniz.

SABOTAJLARA VE SALDIRILARA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Türkiye de İLK defa bu kadar kapsamlı 2 günlük eğitim 16 saat

Günümüz koşullarında ülkemizin ve değerli halkımızın içe düşürülmeye çalıştığı durumlar karşısında halkı bilinçlendirme, güvenlik görevlisi ve bu dallarda görev yapan arkadaşlarımızın algılarının açılarak olayları önceden tahmin edebilme, insiyatif kullanma, şüpheli kişi veya kişilerin tespiti konularında kritik nokta da bulunan arkadaşların bilinlendirilmesi ve eğitilmesi amacı güdülmüştür.