Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
İş Hukuku Bilirkişilik ve İşçilik Alacakları Hesaplamaları Eğitimi Sertifika Programı
    
19/11/2016 - 04/12/2016
     Hafta sonu
    
09:30 - 17:30
     Workinton Şubesi- Levent 199
     3.200 TL
Eğitim Amacı
Eğitime katılanların işçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak ve tazminatlara yönelik hesaplamaları İş Mahkemeleri Usul Kanunu çerçevesinde öğrenmeleri ve bir meslek olarak İş Mahkemelerinde bilirkişilik yapabilmelerinin sağlanmasıdır. Devam zorunluluğu %80dir. Sınav başarı notu 70 ve üzeridir. Bu şartları sağlayanlara Başarı Sertifikası, sağlayamayanlara Katılım Sertifikası verilecektir.
Kimler Katılabilir

İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Uzmanları, İş Müfettişleri ve Uzmanları, Mali Müşavirler, Muhasebeciler, Avukatlar, Hukukçular, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme Fakülteleri Mezunları

Eğitim İçeriği

Her konuda teorik anlatım sonrası örnek dosyalar ve olaylar üzerinden değerlendirme, problem çözümü ve rapor hazırlama gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

1.GENEL OLARAK ÇALIŞMA HUKUKUNDA KAVRAMLAR

a) Tarafların ispat yükümlülüğü

b) Çalışma mevzuatında işçi lehine yorum kavramı

c) Taleple bağlılık ilkesi
d) Kazanılmış hak kavramı

e) Dava türleri

f) Hizmet süresinin ve ücretin tespiti

g) Zamanaşımı

h) İbraname

2.PRATİK ÇALIŞMA

a--Tarih belirleme

b--Hesaplamalar

c--net /brüt
d--giydirilmiş ücret kavramları

e--Excel tabloları

3- BİREYSEL İŞ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

ALACAK DAVALARI

a) Kıdem tazminatı

--Tanımı

--Unsurları

--Hak kazanma koşulları

--Hesaplanması

--Organik bağ

b) İhbar Tazminatı

c) Belirli süreli iş sözleşmelerinde tazminat

d) Yıllık ücretli izin alacağı

e) Fazla mesai

f) Hafta tatili çalışmaları ücreti

g) Dini, milli bayram ve genel tatil çalışmaları ücreti

h) Ücret alacağı

ı)Prim alacağı

i) İkramiye

j) Sosyal haklar

k)Jestion, Temettü, Cezai şart, Eğitim gideri vd.

PRATİK ÇALIŞMA

İŞ GÜVENCESİ DAVALARI

--Genel Olarak

--İş güvencesinin şartları
--Fesih sebebine bağlı inceleme

a) Olumsuz davranış
b) Performans

d) Ekonomik sebep
e) Organizasyonel sebep ( işçiden ve işverenden kaynaklanan sebepler ayrıştırılacak)

İşe iadenin kabul edilmemesinin sonrası oluşan alacaklar

a) Boşta geçen dört aylık ücret

b) İşe iadeye aykırılık tazminatı

c) Kıdem Tazminatı farkı

d) İhbar Tazminatı farkı

e) Yıllık ücretli izin farkı

( öncelikle iş güvencesi koşullarının irdelenmesi gerekmektedir)

İtirazın İptali Davalarının Mahiyeti ve Faiz Hesaplamaları

--Açıklamalar

PRATİK ÇALIŞMA

Kayıt İçin İletişim;

E-Posta:akademi@peryön.org.tr

Tel:+90 216 368 00 79

Kayıt Ücreti ;

3.200 TL + KDV

*Türkiye Barolar Birliği üzerinden kayıt olan katılımcılar % 50 indirim hakkına sahip olacaktır.”

Yeditepe Üniversitesi Mezunları, Yeditepe Üniversitesi ve İstek Grup çalışanları % 25 indirimli kayıt hakkına sahip olacaktır.

Ödemeler PERYÖNe yapılacak faturalar PERYÖN tarafından kesilecektir. Başvurular nufus cüzdanı ve aşağıdaki başvuru formu ile PERYÖN' e yapılacaktır.

https://www.peryon.org.tr/index.php/katilim-odeme-formu/30092016/

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

Belgelendirme :Katılımcılar program sonunda değerlendirme sınavına katılacaklardır, başarılı olan katılımcılara Yeditepe Üniversitesi ve PERYÖN onaylı sertifika verilecektir. Diğer katılımcılar ise katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır

Sık sorulan 2 soru;

1-Bu sertifikayı aldığımda bilirkişi olacak mıyım? Bu sertifika zorunlu mu? Sertifika bilirkişilik yapılması için zorunlu değildir. Bilirkişiliğe karar veren mercii Adalet Bakanlığı’dır. Eğitimin amacı bilirkişiliğin öğrenilmesini hedeflemektedir. Bu belge Adalet Bakanlığı Başvurularına eklenebilir. Adalet Bakanlığı tarafından her yıl bilirkişi listeleri için başvuru şartları yayınlamaktadır.

Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca;

1-T.C. vatandaşı olmak,

2-Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

3-En az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

4-Hükümlü bulunmamak,

5-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

6-Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

7-Adalet Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

8-Başka bir Adalet Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

9-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,

10-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak, Bu kapsamda, bilirkişilik yapabilmek için Yönetmelik uyarınca gerekli şartların taşınması gerekmekte olup, bu sertifika programının amacı bilirkişiliğin öğrenilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

2-Eğitim sonunda sınav var mıdır? Sertifika temin etmek için sınav gereklidir. Bu nedenle katılımcılar Eğitimin sonunda sınava tabii tutulacaklardır. Sınavın bir kez geçilememesi halinde 2. Kez sınava girme hakkı vardır. 2. Sınavda başarı gösteremeyen adayın dilerse % 50 indirim ile eğitim tekrarı yapma hakkı vardır veya sertifika yerine katılım belgesi alabilir