Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
İNGİLİZCE KONUŞMA PROGRAMI (SPEAKING COURSE)
    
12/09/2017 - 02/11/2017
     Salı - Perşembe
    
18:30 - 21:30
     Yeditepe Üniversitesi
     950 TL
Eğitim Amacı
Programımızın temel amacı öğrencilerimizin, ana dili İngilizce olan insanların farklı konular üzerine konuştuğunda, konuşulanları detaylı bir şekilde anlamalarını; bu ve benzer konularda kendi fikirlerini rahatça ve doğru olarak ifade etmelerini sağlamaktır.
Kimler Katılabilir

Herkese açık

Eğitim İçeriği

A1 - A2 - B1 Seviye İngilizce Konuşma programımız 12 Eylül - 2 Kasım 2017 tarihleri arasında Salı ve Perşembe günleri 18:30 - 21:30 saatleri arasında gerçekleşecektir.

B2 Seviye İngilizce Konuşma programımız 9 Eylül -  15 Ekim 2017 tarihleri arasında saatleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri 09:30 - 13:30 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Yabancı dil öğrenme konusunda çok şanslı bir millet olmadığımız söylenebilir, bunun en önemli nedenlerinden biri Türkçe cümle ve dilbilgisi yapısının özellikle Hint/Avrupa dil grubundan temelde farklı olmasıdır. Bu bizim yabancı dil öğrenme hızımızı ve etkinliğimizi azalttığı gibi öğrencilerin kendine güvenini de azaltıp onları yabancı dil kullanmaya çalışırken utangaç bireyler haline getirir. Ayrıca eğitim ve değerlendirme sistemlerimizdeki yanlışlıklar sadece pasif öğrenmeyi vurgularken dinleme ve konuşma becerilerine yeteri kadar yer vermez. Bunun sonucunda İngilizce okuyabilen, yazabilen ama duyduğunu anlamada zorlanan ve maalesef neredeyse hiç konuşamayan bireyler ortaya çıkar.

Biz Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak İngilizce öğrenen kişilerin bu problemine eğilmek ve bunu çözmek için toplam 4 modülden oluşan bir listening/speaking eğitimi tasarladık.  

Programımızın temel amacı öğrencilerimizin, ana dili İngilizce olan insanların farklı konular üzerine konuştuğunda, konuşulanları detaylı bir şekilde anlamalarını; bu ve benzer konularda kendi fikirlerini rahatça ve doğru olarak ifade etmelerini sağlamaktır. Bunu başarabilmek için Avrupa Birliğinin belirlediği uluslar arası yabancı dil standartlarına (CEFR) göre hazırlanmış 4 modülden oluşan A1 seviyesinden başlayıp B2 seviyesine kadar devam eden her bir modülün haftada 2 gün olmak üzere toplam 50 saat ve 8 hafta sürdüğü bu eğitim programını tasarladık. 

Katılımcılarımız eğitime başlamadan önce bir seviye belirleme sınavına girecekler ve böylece belirlenen modülden eğitime başlayacaklardır. Öğrencilerimizin gelişimi haftalık quizler ve sınıf içi performanslarına göre takip edilecek; zayıf ve güçlü yanları belirlenecek buna göre destekleneceklerdir. Asıl hedefimiz öğrencilerin kendi gelişimlerini izleyerek daha çok motive olmaları ve gerçek ortamlarda rahat bir şekilde iletişim kurmalarıdır.

2 saat düzey belirleme sınavı+48 Saat ders= 50 saat 

Hafta içi 2 gün

Salı - Perşembe

Level 1: A1

8 week listening/speaking syllabus

Date

 

 

 

Topic

Speaking objectives

Vocabulary and structure

Week 1

People

 

Jobs, countries, nationalities, family

Introducing people, talk about famous people

 

Week 2

 

 

 

Seasons

 

Describing photos of landscape.

Months and seasons, weather, landscape.

 

Week 3

 

 

 

Lifestyle

 

Present simple questions, interview for a survey.

Regular activities, hobbies.

Week 4

 

 

 

Places

 

Talk about directions, imperatives.

 

Places, prepositions.

Week 5

 

 

 

Sport

 

Make comparisons,

introduce a talk.

 

Sports collocations, adjectives.

Week 6

 

 

 

Jobs

 

Expressing opinion, job interview.

 

Jobs, have/has to.

Week 7

Homes and Buildings

Agree/ disagree, discuss ideas for a new building.

 

Furniture, adjectives for furniture.

Week 8

Food and culture

 

Talk about results of a survey.

 

 

Un/countable nouns, food.

 

 

 

Level 2; A2

8 week listening/speaking syllabus

Date

 

 

 

Topic

Speaking objectives

Vocabulary and structure

Week 1

 

Festivals and Celebrations

 

 

Make suggestions, give a presentation about a festival.

Present tenses, vocabulary for special events.

Week 2

 

 

 

School and Education

 

 

Agree/disagree, offer opinions, debate about education.

Vocabulary for school subjects, verb patterns.

Week 3

 

The Internet and Technology

 

 

Present contrasting information, talk about technology.

Modals, cause and effect relationship.

Week 4

 

 

 

Weather and Climate

 

 

Explain consequences, results of a survey.

Weather vocabulary, future forms.

Week 5

 

Sports and Competition

 

 

Talk about advantages and disadvantages.

Vocabulary for sports, present perfect.

 

Week 6

 

Business

 

 

 

Giving advice

Comparatives, phrasal verbs.

Week 7

 

People

 

 

 

Describe an object and its functions.

Dates, -ed, -ing ending adjectives, suffixes.

Week 8

 

 

 

Space and Universe

 

 

Using body language, plan a conference.

Travel verbs, conditionals.

 

Level 3; B1

8 week listening/speaking syllabus

Date

 

 

Topic

Speaking objectives

Vocabulary and structure

Week 1

 

 

Animals

Express general beliefs, start a debate.

Word forms, modals, contrasting ideas.

Week 2

 

 

History

Past events, talk about a historical figure.

Relative clauses, past forms.

Week 3

 

 

Transport

Propose ideas, discuss solutions to problems.

Adjectives, comparison/contrast.

Week 4

 

 

Environment

Talk about advantages/

disadvantages

 

Negative prefixes, modals for expressing opinions, linking ideas.

Week 5

 

 

Health and fitness

Problem solution organization, create

an advertisement.

Phrasal verbs, preference verbs, using imperatives.

Week 6

 

 

Discovery and invention

Explain how something is used, talk about an invention.

Passive.

Week 7

 

 

Fashion

Ask for opinions, talk about dress codes.

Idioms, Future forms.

Week 8

 

 

Economics

Talk about actions, debate about credit cards.

 

Collocations with money, conditionals.

Level 4; B2

8 week listening/speaking syllabus

Date

 

 

Topic

Speaking objectives

Vocabulary and structure

Week 1

 

 

Globalization

Predict content, describe charts and data, present data.

Passive, drawing conclusions, describing a pie chart.

Week 2

 

 

Medicine

Identify contrasting viewpoints, persuade people to agree with you.

Connecting the sequence of events, scientific research vocabulary.

Week 3

 

 

Risk

Listen for clarification, discuss risk and complete a risk assessment form.

Emphasis, expressing certainty in the future, understanding and interpreting statistics.

Week 4

 

 

Manufacturing

Signposting, explaining a process.

Modals, pauses in prepared speech.

 

Week 5

 

 

Architecture

Understand analogies, identify problems and suggest solutions.

Emphasis in contrasting opinions, verbs vith future meaning.

Week 6

 

 

Energy

Understand digressions, keep a discussion moving.

Intonation related to emotion, connecting ideas, persuasive techniques.

Week 7

 

 

Art and design

Infer opinions, participate in an informal debate.

Expressing contrasting opinions, debate statements and responses.

Week 8

 

 

Ageing

Understand observations and generalizations, mmake comparisons.

Verbs with infinitives, referencing data.