Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
MÜZİK TERAPİSİ
    
24/01/2017 - 07/02/2017
     hafta içi ve hafta sonu
    
19:00 - 21:30
     Yeditepe Üniversitesi Kampüsü
     200 TL
Eğitim Amacı
Müzikal yapının algılanması yoluyla bireyin yaşamı boyunca zihinsel, fiziksel, psikolojik ve çevresel – sosyal alanlarda oluşan problemlerinin çözümü, müzik terapisi uygulama aşama ve uygulamaları, yaşamsal dönemler itibariyle müzikal gelişimi, stres, dikkat, motivasyon, depresyon, bilinç – bilinçaltı, disleksi, yeme bozuklukları, şizofreni ve diğer hastalıkların tedavisinde Pentatonik Müzik, Türk Müziği ve Batı Müziği makam ve formlarının örneklerle icrası, kullanılmasıyla; bireyin özgüven kazanmasını ve özgüvenini geliştirmesini, hayata bakışını, hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmasını sağlamayı amaçlar.
Kimler Katılabilir

Bireysel, iş ve  toplumsal alanlarda yaşanan olumsuzluklara karşı; güçlü, özgüvenli, başarılı, üretken, mutlu, huzurlu, istekli, kendisiyle barışık ve yaşamı boyunca sağlıklı kalmak isteyen çalışan – yönetici – her meslekten olan kişiler.

Eğitim İçeriği

Duygularımızı sakinleştirip gönül yumuşaklığı sağlayan müzik türleri; insanlık tarihi kadar eski olup rahatsızlık ve her türlü hastalıklardan kurtulma yönünde terapi ve tedavi anlamında  kullanılmış, günümüzde de kullanılmaktadır. Müzik terapisi , bireyin işitme yeteneğini geliştiren, kullanan ve tedavi edilmesine yardımcı olur ve günümüzde “ Müzikoterapi veya Müzik Terapisi “ adıyla bilinir.

Müzik Terapisi; bireyin psikolojik, zihinsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal alanlarda yaşadığı olumsuzluklardan arınıp sağlığına kavuşması, sürdürmesi ve medikal tedavi ile birlikte müziğin sistemli olarak kullanılmasıdır.

Müzikle terapisinden sadece müziğin kullanıldığı tedavi şekli değil ve fakat tıbbi tedavide müziğin içinde olduğu ve kullanıldığı tedavi yöntemi anlaşılmalıdır.  Yapılan tartışmalarda “ müziğin tek başına hiçbir fiziksel hastalık etkenini ortadan kaldıramayacağı ” dile getirilmektedir. Ancak duygusal ve hissi yetilerimizin fiziğimizle açık bir şekilde bağlantılı olduğu göz ardı edilmediğinde, her türlü hastalığın tedavisinde müziğin kullanılabilir olduğu ve kullanılması gerekebileceği unutulmamalıdır.

20. yüzyıl tıp dünyasında müziğin önemi daha iyi anlaşılır oldu. 1980 yılında Amerikan Müzik Terapi Birliği’ nin yapmış olduğu tanımda; “ müzik terapisi, insanda zihinsel, psikolojik, fiziksel ve sosyal alanlarda sağlığın kazanılması, sürdürülmesi ve düzeltilmesi için tedavi edici hedeflere ulaşmada kullanılan ve müzik terapisi uzmanlarınca yönlendirilen, tedavi edici bir ortamda , davranışlarda arzu edilen değişikliklerin elde edilmesi için müziğin sistemli olarak kullanılmasıdır “ yaklaşımı   21.yüzyıl tıp biliminde müzik ve müzikterapisi’ nin önemini vurgulamaktadır.

Türkiye ve Diğer Ülkelerde Müzik Terapisi Çalışmaları,Müzik Terapisi Aşama ve Uygulamaları,

Müzik ve Hareket Tedavisinde Seans Uygulama Evreleri,

Ritm ve Önemi,

Yaşamsal Dönemler “ Çocukluk; 0 -2 yaş Duyusal ve Hareketsel Gelişimi; 2 – 7 yaş Dil ve Anlamlandırma Gelişimi; 7 – 11 yaş Düşünce Yeteneğinin Gelişimi; 11 yaş ve  Ergenlik arası Gelişim; Ergenlik – Yetişkinlik – Yaşlılık Dönemlerinde Müzik Terapisi ve Uygulamaları,

Bilinç ve Bilinçaltı Müzik Terapisi,

Psikiyatrik Hastalıklar (Depresyon, Madde Bağımlılığı, Şizofreni, Öğrenme Bozuklukları, Yeme Bozuklukları v . b ) da müzik terapisi  örneklerle ele alınır.

Eğitimimiz üniversitemizde lisans düzeyinde 3 kredili seçmeli ders olarak işlenmektedir. 

Eğitim sonrası Sultan II. Beyazıt emriyle Edirne'de yaptırılan 1484-1488 yıllarında müzik terapisi amaçlı kurulan Edirne Darüşşifası ve tarihi mekanlar gezisi yapılacaktır. Gezi için öğrencilerle görüşülüp gün belirlenecektir.  Ücretler en cüzi şekilde ayarlanacaktır.