Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
SAHNEYE ÇIKIYORUZ
    
11/02/2017 - 20/05/2017
     Cumartesi
    
10:00 - 14:00
     İstek Acıbadem Okulları Kampüsü
     1.000 TL
Eğitim Amacı
Atölye programının hedefi, , tiyatro sanatına ilgi duyan ya da gönül veren amatör oyunculara kısa zaman içerisinde temel oyunculuk donanımlarını kazandırmak, bu yolla sahne üzerinde yaratıcılıklarını etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Ses-nefes eğitimi, fiziksel egzersizler, doğaçlama ve metin çalışmaları vb gibi geniş yelpazeli bir eğitim süreci sonrası, oyuncuya kazandırılan donanım ve birikimin, bir tiyatro gösterisi ile taçlandırılması ve 1200 kişilik İnan Kıraç Salonu’nda seyirci ile buluşturulması amaçlanmaktadır.
Kimler Katılabilir

Eğitim 18 yaş üzerinde her yaştan tiyatrosevere açıktır.

 

Eğitim İçeriği

 

Atölye Süreci (6 Hafta): Özellikle sahne deneyimini ilk kez yaşayacak olan oyuncu adaylı için oyun çalışmasına geçmeden evvel, en az 6 haftalık yoğun bir temel oyunculuk atölyesi uygulanır. Bu yolla oyuncu adayları 6 haftalık süreçte sahneye hem psikolojik (konsantrasyon, cesaret) hem de fiziksel (ses, beden vs) bakımdan hazır hale getirilmesi hedeflenir.

 

  1. Hafta:           Tanışma

                             Fiziksel ısınma egzersizleri

                             Nefes egzersizleri (Diyafram nefesi)

                            Grup Alıştırmaları (Oyun oynama güdüsünü yeniden keşfetme)

 

      2. Hafta:           Fiziksel ısınma egzersizleri

                             Nefes ve Ses egzersizleri (Sesi doğru noktalardan çıkarma)
                             Konsantrasyon Çalışmaları

                             Grup Alıştırmaları (Sahne üzerinde ortak deneyim sağlama)

                             Grup Doğaçlamaları (Sahnede varolma temrinleri)

 

       3.Hafta:           Fiziksel ısınma egzersizleri

                              Ses ve Konuşma Çalışmaları (Diksiyon, Artikülasyon temrinleri) 
                              İmgelem Çalışmaları (Hayal Gücünü Yaratıcı Eyleme Dönüştürme)

                              Sözsüz Doğaçlamalar (Fiziksel ifade ve farkındalık)

                               Metin üzerinde Dramatizasyon çalışmaları

               

   4.Hafta:               Fiziksel ısınma egzersizleri

                              Metin üzerinde Dramatizasyon çalışmaları

                               Jest- Mimik Alıştırmaları (Sözsüz doğaçlamalar)

                               Sahne Eyleminde Müzikalite Oluşturmak

 

5. Hafta:              Fiziksel ısınma egzersizleri

                           Metin üzerinde Dramatizasyon çalışmaları
                           İkili Diyalog Egzersizleri (Sözlü Doğaçlamalar)
                           Kısa Monolog Çalışmaları (Giriş)

                          Metin okumaları

               

      6. Hafta:         Fiziksel Isınma Egzersizleri

                           İkili Diyalog Egzersizleri
                           Kısa Monolog Çalışmaları (Finalize)

                           Metin Okumaları

 

                Oyun Hazırlığı (10 Hafta):  Atölye sürecinin son iki haftasında eğitim sonuna sergilenebilecek alternatif oyun metinleri tespit edilir ve deneme okumaları yapılır. Altıncı haftada ise bu okumalar neticesinde ekibin ve yönetmenin uygun gördüğü oyun belirlenir ve 10 hafta boyunca sergilenecek oyun prova edilir.

Eğitimin Kazanımları:    - Sahne üzerinde varolma; seyirci karşısında sahne deneyimi ve hakimiyetinin kazanılması.

                -  Bütünsel bir tiyatro gösterisinin yaratım sürecini deneyimleme.

 

                - Sahne egzersizleri ve doğaçlamalar yoluyla kendini ifade ve vücut dilinin gelişimi; etkili ve düzgün konuşma.