Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
SAHNEYE ÇIKIYORUZ
     03/03/2018 - 19/05/2018
     12 Hafta / 48 Saat
     Cumartesi
     10:00 - 15:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi - Güzel Sanatlar Fakültesi
     1.000 TL
Eğitim Amacı
Atölye programımızın hedefi, tiyatro sanatına ilgi duyan ya da gönül veren amatör oyunculara kısa zaman içerisinde temel oyunculuk donanımlarını kazandırmak, bu yolla sahne üzerinde yaratıcılıklarını etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Ses-nefes eğitimi, fiziksel egzersizler, doğaçlama ve metin çalışmaları vb gibi geniş yelpazeli bir eğitim süreci sonrası, oyuncuya kazandırılan donanım ve birikimin, bir tiyatro gösterisi ile taçlandırılarak seyirci ile buluşturulması amaçlanmaktadır.
Kimler Katılabilir

Eğitim 18 yaş üzerinde her yaştan tiyatrosevere açıktır.

Kontenjan
Minimum : 8 / Maksimum : 20
Son Başvuru Tarihi
20/02/2018
Eğitim İçeriği

Atölye Süreci (5 Hafta): Özellikle sahne deneyimini ilk kez yaşayacak olan oyuncu adaylı için oyun çalışmasına geçmeden evvel, en az 5 haftalık yoğun bir temel oyunculuk atölyesi uygulanır. Bu yolla oyuncu adayları 5 haftalık süreçte sahneye hem psikolojik (konsantrasyon, cesaret) hem de fiziksel (ses, beden vs) bakımdan hazır hale getirilmesi hedeflenir.

1.Hafta: Tanışma
Fiziksel ısınma egzersizleri
Nefes egzersizleri (Diyafram nefesi)
Grup Alıştırmaları (Oyun oynama güdüsünü yeniden keşfetme)

2. Hafta: Fiziksel ısınma egzersizleri
Nefes ve Ses egzersizleri (Sesi doğru noktalardan çıkarma)
Konsantrasyon Çalışmaları
Grup Alıştırmaları (Sahne üzerinde ortak deneyim sağlama)
Grup Doğaçlamaları (Sahnede varolma temrinleri)

3.Hafta: Fiziksel ısınma egzersizleri
Ses ve Konuşma Çalışmaları (Diksiyon, Artikülasyon temrinleri)
İmgelem Çalışmaları (Hayal Gücünü Yaratıcı Eyleme Dönüştürme)
Sözsüz Doğaçlamalar (Fiziksel ifade ve farkındalık)
Metin üzerinde Dramatizasyon çalışmaları

4.Hafta: Fiziksel ısınma egzersizleri
Metin üzerinde Dramatizasyon çalışmaları
Jest- Mimik Alıştırmaları (Sözsüz doğaçlamalar)
Kısa Monolog Çalışmaları (Giriş)
Sahne Eyleminde Müzikalite Oluşturmak

5. Hafta: Fiziksel ısınma egzersizleri
Metin üzerinde Dramatizasyon çalışmaları
İkili Diyalog Egzersizleri (Sözlü Doğaçlamalar)
Kısa Monolog Çalışmaları (Finalize)
Metin okumaları

Oyun Hazırlığı (7 Hafta): Atölye sürecinin son iki haftasında eğitim sonuna sergilenebilecek alternatif oyun metinleri tespit edilir ve deneme okumaları yapılır. Beşinci haftada ise bu okumalar neticesinde ekibin ve yönetmenin uygun gördüğü oyun belirlenir ve 7 hafta boyunca sergilenecek oyun prova edilir.

Eğitimin Kazanımları:
- Sahne üzerinde varolma; seyirci karşısında sahne deneyimi ve hakimiyetinin kazanılması.
- Bütünsel bir tiyatro gösterisinin yaratım sürecini deneyimleme.
- Sahne egzersizleri ve doğaçlamalar yoluyla kendini ifade ve vücut dilinin gelişimi; etkili ve düzgün konuşma.

Eğitim : 5 Hafta / 20 Saat
Oyun Hazırlığı : 7 Hafta / 28 Saat
Toplam Süre : 12 Hafta / 48 Saat