Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

EĞİTİM
 
 2013 – 2015       Sabancı Üniversitesi – Yönetici Geliştirme Birimi Liderlik Fakültesi
 2012 - 2014        Bilgi Üniversitesi – İşletme Yüksek Lisans
1993 – 1997        İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü
1986 – 1993        ISTEK Vakfı Semiha Şakir Lisesi
 
KARİYER GEÇMİŞİ
 
20.06.2017- devam         Biz Finansal Danışmanlık Tic. A.Ş.
Kurucu Ortak
 
Biz Finansal Danışmanlık; bir tarafta Bankalar, kredi sağlayıcı diğer finansman kuruluşları ve diğer tarafta gayrimenkul, sigorta, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar  ile kurduğu işbirlikleri ve uzun döneme yaygın stratejik iş ortaklıkları sayesinde kurumsal ve bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik özel ve her adımı kolaylık sağlamak adına tasarlanmış yöntemlerle finansal çözümler sunmayı hedefleyen bir proje yönetim ve danışmanlık şirketidir.
 
01.09.2016 – 31.05.2017               KZC Ic ve Dıs Tic. A.Ş. – Corporent.com & AzKullanilmisOto.com
İş Geliştirme ve Mali İşler Direktörü
 
Temel Sorumluluklar :
•             Şirketin 2 temel faaliyet alanı olan araç kiralama ve kullanılmış oto işinin talep ve satış kapama aşamasına kadar müşterilere dokunan her alanındaki iş akışları ile muhasebe ve finansal süreçlerinin sistematik bir altyapıya kavuşturulması için geliştirmeler yapılması.
•             Şirketin premium araç segmenti araç kiralamada sektöründe önde gelen oyunculardan birisi olması için stratejik iş ortaklıkları kurulması hakkında çalışmalar yapılması.
•             Şirketin faaliyetlerini sürdürmekte ihtiyaç duyduğu finansal ürünlerdeki maliyetlerini minimuma düşürülmesi için çalışmalar yapılması
•             Bankaların ve sigorta şirketlerinin özellikle üst yönetimleri ile stratejik iş geliştirme toplantıları ile uzun süreli ortaklıklar kurulması
 
Öne Çıkan Başarılar  :
•             Şirketin Bankalar nezdindeki ticari kredilerindeki fiyatlamalarında 3 aylık süre içerisinde %10 oranında tasarruf sağlanmıştır.
•             Sektörün önde gelen bir sigorta şirketi ile yapılan iş ortaklığı anlaşması ile araç kiralama filosunun kasko ve trafik sigortası maliyetlerinde %27 oranında tasarruf sağlanmıştır.
•             Muhasebe Departmanının İK tarafında yeniden yapılandırılması yapılmış ve Mali Müşavirlik Bürosu ile ortak proje çalışması sonucunda günlük takip edilmesi gereken raporlar sisteme aktarılarak otomatize edilmiştir.
•             Kira alacaklarının düzenli olarak tahsil edilebilmesine ilişkin iş akışları oluşturulmuş, tahsilat birimi kurularak alacakların düzenli takip edilmesi sağlanmıştır.
 
30.08.2015 – 30.08.2016                BORUSAN OTOMOTIV PREMIUM KİRALAMA
Ürün Yönetimi ve Pazarlama Grup Müdürü
 
Temel Sorumluluklar :
•             Finansal hizmetlerin (kredi, kiralama, sigorta) Premium Kiralama şirketi çatısı altında birleştirilmesine yönelik entegrasyon projesini yönetmek.
•             Kredi, kiralama, sigorta unsurlarını entegre ederek oluşturulacak finansal hizmetler ürün paketleri ile yetkili satıcıların daha fazla otomobil satışına destek olacak ve satış sonrası hizmetler gelirlerini artıracak finansal ürünler geliştirmek.
•             Stratejik iş ortağı finansal kuruluş ile finansal ürün ve hizmet satışlarından elde edilen karlılık ve yetkili satıcı prim gelirlerini takip etmek ve artırıcı yönde aksiyonlar almak.
•             Hem müşteri sadakatini artırıcı hem de yetkili satıcı seviyesinde finansal hizmetler algısının yükseltici şekilde stratejik iş ortağı bankalar ile işbirliği halinde pazarlama aktiviteleri düzenlemek.
 
Öne Çıkan Başarılar :
•             Showroomlarda görev yapan Kredi Danışmanları’nın görev tanım ve sorumlulukları yeniden belirlenerek Finansal Danışmanlar’a dönüştürüldü.
•             Bireysel araç kiralama müşterilerine yönelik 12 ay %0 faizli kredi ürünü geliştirilerek kiralama ve kredi ürünleri entegre edildi.
•             Stratejik İş Ortağı TEB Cetelem ile ortak çalışma ile Türkiye’de ilk olan “Keyfi Kredi” ürünü geliştirildi.
•             Kullanılmış Oto müşterileri için ön onaylı kredi kampanyası düzenlenerek canlı ortamda araç stoklarının online kredi modülü ile entegrasyonu sağlandı.
•             Kredili araç alacak müşteriler ile araç kiralama müşteri atamalarının CRM’de entegre edilmesi projesinin yöneticiliğine atanıldı.
 
01.06.2009 – 30.08.2015                BORUSAN OTOMOTIV ITH VE DAG A.S.
Tüketici Finansmanı Müdürü – Premium Finance
 
Temel Sorumluluklar :
Borusan Otomotiv ve Türkiye genelindeki tüm yetkili satıcıların daha fazla otomobil satabilmesi için Bankalar ile stratejik uzun vadeli iş ortaklıklar kurularak finansal ürün ve hizmetler oluşturulması, müşterilerin işlemlerinin showroom içerisinde hızlı bir şekilde sonlandırılmasına elverişli IT tabanlı süreçler geliştirilmesi, geliştirilen tüm uygulamaların aynı standart ve hizmet kalitesinde Türkiye genelindeki tüm showroomlarda uygulanabilir hale getirilmesi.
 
Öne Çıkan Başarılar :
•             Tüketici Finansmanı işi şirket içinde sıfırdan “Premium Finance” markası adı altında ayrı bir departman haline gelerek 3 yıl içinde 25 kişilik bir organizasyon haline geldi.
•             Yönetilen IT projesi ile sıfırdan oluşturulan showroomda anında online kredi onay ekranlarına 5 adet stratejik iş ortağı Bankanın entegrasyonu yapıldı.
•             İnternet üzerinden online kredi başvurusu alınması projesi ile internet sitesini ziyaret eden müşterilerin showrooma gelmeden anında online kredi ön onayı alabilmelerine imkan tanındı.
•             “Premium Finance” markası altında kullandırımına aracılık edilen krediler toplam satışlar içerisinde %45 penetrasyon oranına ulaştı. “Premium Kasko” markası altında satışına aracılık edilen kasko sigortaları %80 pazar payına ve toplam satışlar içerisinde %40 penetrasyon oranına ulaştı.
•             Birbirlerinden bağımsız olarak harekt eden yetkili satıcılar arasında finansal hizmetler aynı standart ve kalitede verimeye başlandı ve uygulama Türkiye genelindeki tüm yetkili satıcı ağını kapsar hale geldi.
 
01.05.2008 – 01.06.2009                ISTANBUL MORTGAGE ( Şeker Finans )
Genel Müdürlük
Pazarlama ve Satış Müdürü
 
Temel Sorumluluklar :
Yeni kurulan mortgage şirketinin pazarlama ve satış stratejileri ile aksiyon planlarının oluşturulması, müteahhit ve emlak ofisleri ile iş ortaklığı stratejilerinin geliştirilmesi, ürün fiyatlama ve karlılıklarının hazırlanması.
 
Öne Çıkan Başarılar :
•             Yeni kurulan şirketin bölge ve şubeleşme organizasyon strateji hazırlanarak şube müdürü ve şube satış kadrosu istihdamları yapıldı.
•             5 yıllık fizibilite raporu hazırlanarak ürün karlılıkları ve satışı yapılması gereken ürünlere ilişkin fiyatlama çalışmaları tamamlandı.
 
01.05.2006 – 01.05.2008                FINANSBANK
Genel Müdürlük
Bireysel Bankacılık – Perakende Krediler Departmanı
İş Ortaklıkları Müdürü
 
Temel Sorumluluklar :
Otomobil distribütörü firmalar, büyük ölçekli otomobil bayileri ve franchise emlak ofisleri ile uzun döneme yaygın ilişki yönetimi kurularak Bankanın taşıt ve konut kredisi portföyünün kaliteli başvurular ile büyümesini sağlamak ve oto bayileri ile emlak ofislerini düzenli kredi başvurusu yönlendirimi sağlayan  birer kanal haline getirmek.
Managing a key account executive team of 15 persons to maintain, lead and orchestrate the relationships of the Bank with car dealers and real estate offices; managing a direct sales team of 20 sales representatives to hunt customers at the car dealers and housing project sales offices to sell instant loans; developing common long-term projects with leading car dealer companies and real estate offices; designing projects to stimulate inactive sales points.
 
Öne Çıkan Başarılar :
•             Finansbank tarihinde ilk defa 20 tane oto bayiine direkt satış personeli yerleştirilerek anında showroomda kredi onay veren bir altyapı kuruldu ve aylık ortalamada bayi başına 5 kredi satış performansına ulaşıldı.
•             Direkt satış ekiplerini yönetmek üzere otomotiv ve konut sektöründen istihdam edilen 15 kişilik hem oto bayileri hem de emlak ofisleri ile ilişki yönetimini sağlayacak bir ekip kuruldu.
•             Bankanın seçili oto bayileri ve emlak ofislerinde 6 ay içerisinde sırasıyla %12 ve %15 oranında pazar payına ulaşıldı ve ortalama kredi tutarı taşıt kredilerinde %16 konut kredilerinde %25 oranında arttı.
•             Bankanın taşıt ve konut kredisi portföyü geri ödeme riski nispeten daha az olan marka ve müşterilerden oluşmaya başladı.
 
 
05.01.2004 – 01.05.2006               FINANSBANK
Genel Müdürlük
Bireysel Bankacılık – Perakende Krediler Pazarlama
Ürün Müdürü
 
Temel Sorumluluklar :
Tüketici, taşıti konut kredisi ve kmh hesaplarının yıllık bütçelerinin oluşturulması, fiyatlamaların belirlenmesi, karlılık hesaplamaları yapılması, kredi ürünlerine ilişkin pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, yeni ürün ve hizmet geliştirme çalışmaları yürütülmesi, yeni müşteri kazanımı sağlanması için özellikle online pazarlama kanallarının oluşturulması.
 
Öne Çıkan Başarılar :
•             İletişim ajansı ile “Kredi Kolay” sloganı oluşturularak başlatılan tüketici kredileri pazarlama aksiyonunun iş birimleri tarafında proje temsilciliğini yürütmek.
•             Cep telefonu, internet, internet alışveriş siteleri, mağazalar kanalıyla tüketici kredisi satış projeleri ile 5 adet KrediKolay tipinin oluşturulması konusundaki proje yöneticiliği görevinin üstlenilmesi.
•             Banka tarihinde ilk defa oto bayileri ve dayanıklı tüketim malları satışı yapan mağazalarda online kredi kullandırım masalarının oluşturulması.
•             Tüketici finansman şirketi kurulması yönünde alınan karar doğrultusunda şirket kurulumuna ilişkin fizibilite raporunun hazırlanıp üst yönetime sunularak sonlandırılması.
 
15.09.1997 – 31.12.2003               Türkiye İş Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük
Bireysel Krediler Müdürlüğü Pazarlama
Kredi Uzmanı
 
Temel Sorumluluklar :
•             Banka genelindeki taşıt kredisi kampanyalarının düzenlenmesi, tüm şube ağına duyurulması ve süreçlerin sorunsuz olarak işlemesinin sağlanması, ihtiyaç duyulabilecek IT geliştirmelerinin yapılması, rakip banka ürün ve hizmetlerinin incelenerek pazarda fark yaratıcı yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi
 
Öne Çıkan Başarılar :
•             Bankanın 1985 yılında yazılmış olan bireysel krediler uygulama mevzuatının güncellenerek ve geliştirilerek yeni baştan yazılması.
•             3 adet firma ile düzenlenen taşıt kredisi kampanyalarının 2 yıl içerisinde 7 adet firmaya çıkarılması ve tüm kampanyaların performans takibine ilişkin raporlama altyapısının kurulması.
•             “Ek Hesap” ürünün oluşturulması ve lansmanındaki ekip üyesi olarak şube ve çağrı merkezi ekiplerine ürün eğitimlerinin verilmesi.
 
SEMİNER VE EĞİTİMLER
 
Proje Yönetimi Management Centre Türkiye  25.01.2008 – 26.01.2008
The Key To Product Management in Financial Services- Londra Marcusevans – Londra 23.03.2006 – 24.03.2006
Fon Yönetimi Simulasyonu Done Danışmanlık  25.12.2005 – 26.12.2005
Markstrat – Stratejik Pazarlama Teknikleri Koç University – Executive Development Program  10.11.2005 – 12.11.2005
Aktif Getirisi ve Pasif Maliyeti Hesaplama Teknikleri Türkiye Bankalar Birliği  25.11.2004 – 26.11.2004
Kredi Riski ve Gecikme Riski Ölçümleme  Türkiye Bankalar Birliği  17.10.2002 – 18.10.2002
Business Etiquette Nihat Demirkol Yönetim Danışmanlık  04.04.2002 – 05.04.2002
Bireysel Bankacılıkta Pazar Payı Geliştirme Teknikleri Türkiye Bankalar Birliği  30.10.2001 – 31.10.2001
Bilanço Okuma Teknikleri Türkiye Bankalar Birliği  28.02.2001 – 02.03.2001
 
 

Yaklaşan Eğitimler

İthalat ve ihracat, gümrükleme, lojistik ve tedarik zinciri gibi branşlarda istihdam edilebilecek, dış ticaret uzmanları yetiştirmek.
Sem Yeditepe  21/04/2018
Sem Yeditepe  09:30 - 16:30
"Fitoterapi nedir?"sorusuna temel cevaplar vermek. Fitoterapi alanında kullanılan bitkiler hakkında güncel araştırmalar ışığında bilgileri güncellemek.
Sem Yeditepe  07/04/2018
Sem Yeditepe  09:30 - 16:30
İnsan Kaynakları Yönetimi alanında uzmanlaşmak ve alanında profesyoneller yetiştirebilmek.
Sem Yeditepe  07/04/2018
Sem Yeditepe  16:35
Tanıtım, reklam, pazarlama, satış, halkla ilişkiler, iletişim, tasarım uzmanları, içerik geliştiricileri, strateji uzmanlarını ve yöneticilerinin yapabilirliklerini pratikle beraber geliştirmek
Sem Yeditepe  24/03/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Başlıca amacı, kadınların kesici ya da patlayıcı silah kullanmadan fiili şiddete karşı kendilerini savunmalarını öğretmek olup vücut kuvvetini optimum seviyeye ulaştırarak motorik hareket kapasitesini arttırmak hedef alınmaktadır.
Sem Yeditepe  02/04/2018, 07/04/2018
Sem Yeditepe  18:15 - 19:15, 15:00 - 16:00
Başlıca amacı, kadınların kesici ya da patlayıcı silah kullanmadan fiili şiddete karşı kendilerini savunmalarını öğretmek olup vücut kuvvetini optimum seviyeye ulaştırarak motorik hareket kapasitesini arttırmak hedef alınmaktadır.
Sem Yeditepe  02/04/2018, 07/04/2018
Sem Yeditepe  18:15 - 19:15, 15:00 - 16:00
“Bilmek Çok Şey Bildiğini Aktarabilmek Herşeydir” *Günlük hayatta, iş başvurularında ve çalışma ortamında kendinizi ifade ederken zorlanıyor musunuz? Ya da kendinizi daha iyi ifade etmek mi istiyorsunuz? *Türkçe’yi doğru ve anlaşılır biçimde kullanmak için ne yapabiliriz?
Sem Yeditepe  14/04/2018
Sem Yeditepe  10:30 - 14:30