Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
2.Seviye Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi
     22/11/2017 - 26/11/2017
     5 Gün (4 gün uzaktan eğitim+1 gün örgün eğitim) / 45 Saat
     Hafta içi - Hafta sonu
     09:00 - 17:00
     Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun
     0 TL
Eğitim Amacı
Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde talepler doğrultusunda “İskele kurulumu ve sökümü yapacak kişilere, dikey ve yatay yaşam hatlarında çalışacak kişilere, sapanlar ile çalışacak kişilere ” eğitim vererek " KATILIM BELGESİ veya KATILIM SERTİFİKASI " düzenleyebilir. Yasal Dayanağı ; • 2547 sayılı yükseköğretim kanunu madde 12(b) • 06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu • 05.10.2013 tarihli 28786 sayılı yönetmelik EK 4/A ve EK 4/B bölüm II • 25.04.2013 tarihli 28628 sayılı yönetmelik EK I madde 4 • 17.07.2013 tarihli 28710 sayılı yönetmelik • 2001 tarihli 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun • 2008 tarihli 26778 sayılı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği • İskeleler, yaşam hatları, güvenlik ağları ile ilgili TSE standartları
Kimler Katılabilir

Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.
• Özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışan en az lise ve dengi okul mezunu,
• Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
• Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri'nde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
• Özel Eğitim Merkezleri'nde eğitici olarak çalışanlar,
• İSG uzman adayları,
• Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
• Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunları,
• Özel firmalarda veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.

Kontenjan
Minimum : 5 / Maksimum : 25
Son Başvuru Tarihi
21/11/2017
Eğitim İçeriği

30 Ocak - 3 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi: 26/01/2018
7 - 11 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi: 02/02/2018
13 - 17 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi: 09/02/2018
20 - 24 Şubat 2018 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 16/02/2018

Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar ;
o Yüksekte güvenli çalışma planı hazırlamasını bilir.
o Yüksekte çalışmada kullanılan kişisel koruyucu donanımları bilir. ( Paraşüt tipi emniyet kemeri, baret, lanyard, eldiven, karabinalar)
o Yüksekte çalışmada kullanılan, iş ekipmanlarının güvenli çalışma yöntemlerini bilir ve uygular. (Mobil vinç, Menlift, Forklift vs )
o Sapanların, çeşitlerini, kurulmasını, ve kullanma esnasında işaret tekniklerini bilir.
o Yüksekte çalışma ile ilgili genel kuralları ve acil durum planı hazırlamasını bilir.
o Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
o Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
o Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
o İskele sökme ve kurma planı hazırlamasını bilir.
o İskele çeşitlerini, standartlarını, kurulumunu ve sökümünü bilir.
o İskelelerin kontrol ve denetimini yapar, periyodik kontrol formlarının düzenler.
o İskelede gerekli olabilecek, çeşitli düğüm tekniklerini bilir ve uygular.
o İskeleye çıkış ve inişlerde güvenli çalışma kurallarını bilir ve uygular.
o İskele parçalarını (Ana bileşenleri) bilir ve kontrol eder.
o İskele parçalarının istiflenmesi ve muhafazasını bilir.
o İskele üretimi yapan firmadan, iskele hesaplarını ister ve kontrol eder.
o Güvenlik ağlarının çeşitlerini, standartlarını, kurulmasını ve sökülmesini bilir.
o Dikey ve yatay yaşam hatlarını ve parçalarını bilir.
o Dikey ve yatay yaşam hatlarının kontrolü ve denetlemesini yapar.
o Dikey ve yatay yaşam hatlarında uygulama yapar ve yaptırır.
o Ankraj noktalarının oluşturulmasında yer tespitlerini yapar ve kontrol eder. .
o 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
o 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
o 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
o 26361 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.
o İskele kurulumu ve sökümü yapacak kişilere, dikey ve yatay yaşam hatlarında çalışacak kişilere, sapanlar ile çalışacak kişilere eğitim verebilir ve eğitim sonunda KATILIM belgesi verir.

Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar ;
• İşletme veya kurumların prestijinin korunmasını,
• Verim ve kalitenin artmasını,
• Eğitim maliyetlerin düşürülmesi,
• İskele, dikey ve yaşam hatlarının, sapanların kontrollerinin yapılması ve raporlanması,

2. Seviye Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitiminin süresi 5 gün – 45 saattir.4 gün uzaktan eğitim olup, 1 gün teorik ve uygulama eğitimi şeklinde verilecektir. Sınavlar aynı gün eğitimlerin tamamlanmasına müteakip yapılacaktır.