Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi
     12/02/2018 - 16/02/2018, 19/02/2018 - 23/02/2018, 26/02/2018 - 02/03/2018, 12/03/2018 - 16/03/2018
     5 Gün (4 gün uzaktan eğitim+1 gün örgün eğitim) / 45 Saat
     Hafta içi ve Hafta sonu
     09:00 - 17:00
     İstanbul , Ankara , Gaziantep , İzmir, Antalya, Trabzon, Kayseri , Balıkesir , Erzurum
     0 TL
Eğitim Amacı
A) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu B) 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik C) 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik D) 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik gereği, işletmede çalışan tüm personel için alınması zorunlu eğitimleri verebilecek ve tatbikatları yatırabilecek etkinliğe sahip eğitmen yetiştirmektir.
Kimler Katılabilir

1.ve 2.seviye yangın eğitici eğitimi alanlar ve il sağlık müdürlüğünden onaylı ilk yardım belgesi olanlar, Firmanın Üst Düzey Yöneticileri (G.Müdür, G.M.Yrd., İnsan Kaynakları Yöneticisi, İdari İşler Yöneticisi, Güvenlik Müdürleri veya Yöneticileri, Firmaya Ait İSG Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Firmalarının İSG Uzmanları, Bağımsız Çalışan İSG Uzmanları, Acil Tıp Teknisyenleri,

Kontenjan
Minimum : 5 Maksimum : 15
Son Başvuru Tarihi
04/02/2018
Eğitim İçeriği

12 - 16 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecektir.Son Başvuru Tarihi : 04/02/2018
12 - 16 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Son Başvuru Tarihi : 11/02/2018
12 - 16 Şubat 2018 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecektir. Son Başvuru Tarihi : 11/02/2018
19 - 23 Şubat 2018 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilecektir. Son Başvuru Tarihi : 18/02/2018
26 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilecektir. Son Başvuru Tarihi : 18/02/2018
 
•İş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda, kriz masasının kurulması, yönetilmesi ve yönlendirmesini bilir ve uygular. • 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlar, kontrol ve revize edebilir. • İş yerlerinde Acil Durum Risk analizi yapabilir. • Acil Durum Planının oluşturulmasını yapabilir. • 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 126. maddesine göre, özel işyerleri ve kamu kuruluşlarında, oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturarak, kendi ekip içerisinde görev dağılımı yapabilir. • 2009 tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen ve söndürme ekibine, kurtarma ekibine, koruma ekibine, ilk yardım ekibine acil durum yönetimi ile ilgili ve görevleri hakkında bilgilendirme eğitimi verir. • 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin görevlerini bilir. • 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 129. maddesine göre acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur, gerekli eğitimleri vererek, tatbikatları yaptırır. • 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği yılda en az bir defa yaptırılması gereken zorunlu tatbikatı denetler, gözden geçirir, düzenleyici ve önleyici faaliyetleri alarak tatbikat raporu düzenler. • Acil Durum Gece ve Gündüz Uygulamalarını bilir, olabilecek Acil Durumları ve Krizi yönetebilir. • Acil Durumlarda personellerin tahliyesi için ve gerekli koşulların sağlanarak kaza ve acil durumların kontrol altına alınabilmesi için işyerlerinde 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği gereği yapılması gereken iş yerlerinde oluşturulmuş Acil Durum Planına göre ve Risk Değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli olan işaretlemeler (levhalandırmaları) konusunda bilgilendirme yaparak, gerekli işaretlemeleri yapar. • 6331 sayılı kanunda, 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelikte, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikte geçen eğitimleri verdikten sonra eğitime katılanlara KATILIM belgesi verebilir.