Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Vizyon - Misyon

VİZYON :
Eğitim ihtiyacı duyulan tüm alanlarda kaliteli içerik üreterek akademik bir ortamda deneyimli eğitmen kadromuz ile birlikte ülkemizin tüm bölgelerinde yenilikçi ve öncü bir merkez olabilmek.

MİSYON :
Toplumun her yaş ve kesiminden katılımcılara yönelik kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek kaliteli eğitim materyalleri ile akademik bir ortamda uygulamalı ve teorik olarak eğitimler vermekteyiz.

Gelişen teknolojiyi kullanarak, güncel, yenilikçi ve kaliteli eğitim programları hazırlayan ve herkesin faydalanması için tüm eğitimlerini genel katılıma açarak toplumun her kesimine katma değer sağlayan bir uygulama ve araştırma merkeziyiz.

Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kalan alanlarda yaşam boyu öğrenim anlayışına paralel eğitim vermeyi amaçlayan merkezimizde gerçekleşen tüm eğitim programlarında Yeditepe Üniversitesi kalite ve standartları gözetilmektedir.

Yaklaşan Eğitimler

Günümüz dünyasında, bireylerin hızlı, derinlikli, yaratıcı iletişim ve anlatım yeteneklerine sahip olması onları bir adım öne çıkarmaktadır.
Sem Yeditepe  17/03/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 18:00
İş hayatında başarıyı hedefleyenlerin ihtiyaç duyacağı en önemli becerilerden birisi de müzakeredir. Katılımcı tiyatro yöntemlerinden faydalandığımız ve çeşitli simülasyonlarla desteklediğimiz bu uygulamalı eğitim ile amacımız: • Anlaşma ve pazarlık vb.
Sem Yeditepe  14/04/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Bankalardan kredi başvurusunda bulunurken en önemli konu olan ön hazırlık sürecinin nasıl olması gerektiği ve krediye duyulan ihtiyacın ne şekilde hangi bilgilerle destekleneceği konularında bilgilendirme yapılacaktır.
Sem Yeditepe  07/04/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Araç kiralama şirketlerinin araç portföylerinin genişletilmesi için ihtiyaç duydukları finansmana nasıl ve hangi yöntemler ile erişebilecekleri hakkında bilgilendirme yapmak, fizibilite çalışmaları hazırlanması konusunda aktarımlarda bulunmak; özellikle bazı karlılık ile alacak tahsilatı konusunda n
Sem Yeditepe  14/04/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Modern çağda ''Duyduklarımıza değil gördüklerimize'' inanıyoruz. Bize sunulan her görüntünün gerçek olduğunu kabul ediyor ve başkaları tarafından kurgulanan gerçekliğe çoğu zaman kendi gerçeğimiz gibi sıkı sıkıya bağlanıyoruz.Hem de eleştiri kabul etmez şekilde..
Sem Yeditepe  31/03/2018
Sem Yeditepe  10:30 - 14:30
Bu eğitimin amacı; öğrencilere eğlenceli, etkili ve kalıcı öğrenme deneyimleri yaşatabilmek amacı ile eğitsel oyunları tasarlayabilmek ve uygulayabilmektir.
Sem Yeditepe  04/03/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 16:00
The design workshop will focus on the project of public space as an opportunity to redefine the relationship between local communities and tourists, as a tool capable of activating economic processes within unproductive territories or residual areas.
Sem Yeditepe  17/06/2018
Sem Yeditepe  09:00 - 18:00