Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nü kazanmıştır. 2004 yılında lisansını, 2007 

yılında ise yüksek lisansını tamamlamış ve 2013 yılında da doktora derecesini aynı bölümden almıştır.

Yüksek Lisans tez sürecinde bir çevrimiçi sınav aracı geliştirerek; Çevrim içi sınavlar ve kâğıt-kalem 

sınavları arasındaki sınav süresi ve öğrenci başarım farklılıkları üzerine çalışmıştır. Doktora sürecinde; 

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi çalışmaları üzerine yönelmiş ve Göz Hareketi İzleme Cihazı (Eye Tracker)  

kullanarak  “Farklı soru biçimlerinin göz hareketleri, başarım ve cevaplama süresine olan etkilerinin 

incelenmesi” başlıklı tezini tamamlamıştır. 

Doktora ders döneminde Hacettepe Üniversitesinden, tez döneminde ise 1 yıl süre ile bulunduğu 

Hollanda - Groningen Üniversitesi’nden Veri Madenciliği, Anlamsal Web, Biliş ve Bilgisayar, Bilişsel 

Modelleme, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi gibi alanın önemli ve güncel derslerini almıştır. Araştırma 

alanlarını da bu konular kapsamakta ve uluslararası indeksli dergilerde yayınları ve kitap bölümleri 

bulunmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nde tam 

zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans düzeyinde Öğretim Tasarımı, Eğitimde Grafik ve 

Görselleştirme, İçerik ve Öğrenme Yönetim Sistemleri, Bilgisayar Donanımı ve İnternet Programlama 

dersleri vermektedir. Yüksek lisans düzeyinde ise; Eğitimde Yapay Zekâ ve Anlamsal Web Uygulamaları, 

Sosyal Ağ Analizi ve Veri Madenciliği derslerini vermektedir.

Ayrıntılı özgeçmişi ve yayınlarına erişim için http://www.alperbayazit.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

1981 yılında doğmuştur ve evlidir.

Yaklaşan Eğitimler

Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde talepler doğrultusunda “İskele kurulumu ve sökümü yapacak kişilere, dikey ve yatay yaşam hatlarında çalışacak kişilere, sapanlar ile çalışacak kişilere ” eğitim vererek " KATILIM BELGESİ veya KATILIM
Sem Yeditepe  08/10/2017
Sem Yeditepe  09:00 - 17:00
Bu eğitimin amacı bir programlama dili bilmeyen fakat öğrenmek isteyenlere programlamanın temel kavramlarını öğreterek bir alt yapı oluşturmaktır.
Sem Yeditepe  18/11/2017
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Genel Rusça Kurslarının amacı öğrenciye temel dil becerilerini ( Rusça okuma, yazma, konuşma ve dinleme-anlama) geliştirmek, onların günlük hayatta ve iş dünyasında kullanılmasını sağlamaktır. Kursumuz, ulusalarası TORFL ( The Test of Russian as a Foreign Language) sınavına hazırlamaktatır.
Sem Yeditepe  06/01/2018
Sem Yeditepe  09:30 - 13:30
Bu eğitime katılan hekimler derinlemesine bir uzmanlık anlayışına sahip olmakla beraber yerleşik İSG hizmeti veya gezici İSG hizmetlerinde yorumlama ve değerlendirme yapabilme yetkisine sahip olacaktır.
Sem Yeditepe  14/10/2017
Sem Yeditepe  09:00 - 17:30
“BİLMEK ÇOK ŞEY, BİLDİĞİNİ AKTARABİLMEK HERŞEYDİR” *Günlük hayatta, iş başvurularında ve çalışma ortamında kendinizi ifade ederken zorlanıyor musunuz? Ya da kendinizi daha iyi ifade etmek mi istiyorsunuz? *Türkçe’yi doğru ve anlaşılır biçimde kullanmak için ne yapabiliriz?
Sem Yeditepe  02/12/2017, 09/12/2017
Sem Yeditepe  10:30 - 13:30
“BİLMEK ÇOK ŞEY, BİLDİĞİNİ AKTARABİLMEK HERŞEYDİR” *Günlük hayatta, iş başvurularında ve çalışma ortamında kendinizi ifade ederken zorlanıyor musunuz? Ya da kendinizi daha iyi ifade etmek mi istiyorsunuz? *Türkçe’yi doğru ve anlaşılır biçimde kullanmak için ne yapabiliriz?
Sem Yeditepe  02/12/2017, 09/12/2017
Sem Yeditepe  10:30 - 13:30
Bu ders, “yazı” ve “yazarlık” kavramları üzerine inşa edilen başlangıç seviyesi bir uygulama atölyesidir. Dersler kurmaca ve gerçeklik arasındaki zorunlu ilişkinin tartışılması ile başlar.
Sem Yeditepe  04/11/2017, 11/11/2017
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00