Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Prof. Dr. Turgay Çelik, 1985 yılında Gülhane Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, mecburi hizmetini takiben Gülhane Tıp Fakültesi, Farmakoloji Uzmanlık/Doktora çalışmalarını 1995 yılında tamamlamış ve Farmakoloji uzmanı olmuştur. Dr. Turgay Çelik, 2002 yılında doçent olmuş ve 2014 yılında da profesör kadrosuna yükselmiştir.  Prof. Dr. Turgay Çelik 1997-2013 yıllara arasında Gülhane Tıp Fakültesinde, öğretim üyesi, Toksikoloji Bilimdalı ve Farmakoloji  AD Başkanı olarak 19 yıl süre ile çalıştıktan sonra ayrılmıştır. Prof. Dr. Turgay Çelik, 2013 yılından itibaren, Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Eczacılık AD’larında öğretim üyesi olarak halen görev yapmaktadır.  Prof. Dr. Turgay Çelik, 25 yıllık akademik hayatı boyunca çeşitli bilimsel ve idari görevlerde bulunmuş, ileri düzeyde  farmakoloji, klinik farmakoloji ve toksikoloji konularında bilgi birikimine sahip farmakoloji uzmanıdır. Farmakoloji alanıyla ilgili yerli ve yabancı 30 adet SSCI kayıtlı dergi ve kitaplarda araştırma ve derleme yayınları ile, 50 kadar Türkçe ve İngilizce bilidirisi, 200’ün üzerinde atıfı vardır. Prof. Dr. Turgay Çelik,  evlidir.  İngilizce ve  Fransızca bilmektedir.
 

Yaklaşan Eğitimler

Programlama iş hayatında aranan en önemli özelliklerden biri haline gelmiştir. Bunun bir göstergesi yüksek öğrenimde programlama derslerine gösterilen yoğun taleptir. Eskiden sadece mühendislik bölümlerine açılan programlama dersleri günümüzde neredeyse her bölümün programına girmiştir.
Sem Yeditepe  20/01/2020
Sem Yeditepe  09:00 - 17:00
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim, Grafik Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Tiyatro, Sanat ve Kültür Yönetimi bölümleri ile sanat ve tasarımın yapıcı etkinliğinin bilincinde, yaratıcı ve özgün çözümler üretebilen, eleştirel düş
Sem Yeditepe  20/01/2020
Sem Yeditepe  10:00 - 16:00
7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 10 uncu maddesine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fırkasının (ğ) bendine ve 508 inci maddesine d
Sem Yeditepe  25/01/2020
Sem Yeditepe  09:00 - 19:00
Çin Hat Sanatı ve resimi yapmayı öğrenmek, Çin kültürü yakından görmek
Sem Yeditepe  18/02/2020
Sem Yeditepe  18:00 - 20:00
Unesco tarafından, Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınan, insana dair her türlü duygunun anlatıldığı Flamenko’ya ilgi duyanlar için başlangıç olarak neşeli, eğlenceli Sevillanas dans koreografisini öğrenmek.
Sem Yeditepe  24/12/2019
Sem Yeditepe  18:30 - 20:00
Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimine yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgiler vererek bu konuda yeterlilik kazandırmak.
Sem Yeditepe  03/03/2020
Sem Yeditepe  10:00 - 13:00
Teknolojiyi seven ve takip eden okul öncesi öğretmenlerinin algoritma, robotik, kodlama, 3 boyutlu tasarım ,maker ve STEM+A konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu konuların hayatımıza nasıl entegre edileceğini fark etmelerini sağlamak.
Sem Yeditepe  21/12/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 18:00