Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Fransızca Dil Kursu
     03/12/2019 - 30/01/2020, 02/12/2019 - 29/01/2020
     8 Hafta / 50 Saat
     Pazartesi - Çarşamba
     18:30 - 21:30
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     850 TL
Eğitim Amacı
Fransızca dili bilincini arttırmak ve bu dili gelişmiş eğitim-öğretim yöntemleriyle en etkili biçimde öğretmek.
Kimler Katılabilir

Fransızca öğrenmek veya Fransızcasını geliştirmek isteyen, Fransız okullarında okuyan, Fransızca hazırlık programlarında okuyan herkes katılabilir.
İstek Vakfı Okulları öğrencilerine ve çalışanlarına, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine, çalışanlarına ve mezunlarına, İSTEKKART sahiplerine %10 indirim yapılacaktır. 

Kontenjan
Minimum : 7 Maksimum : 20
Son Başvuru Tarihi
27/11/2019
Eğitim İçeriği

Kurs “Diller için Ortak Avrupa Ortak Çerçeve Metni”ne uygun olarak A1 seviyesinden başlanarak ,A2,B1,B2,C1 olmak üzere 5 seviyede gerçekleşir. A1 ve A2 kurları başlangıç (débutant), B1 ve B2 seviyeleri (intérmediare) ve C1 kuru ileri (avancé) seviyesidir. Her kurun son 2 saatinde kur bitirme sınavı yapılacaktır bu sınavlarda %60 başarı gösteren öğrenci bir üst kura geçme hakkını kazanacaktır. Derslere %70 katılım zorunludur. Programda yazma, dinleme, konuşma, okuduğunu anlama ve dil bilgisi ağırlıklı çeşitli metod, görsel- işitsel materyaller kullanılmaktadır.
Kaynaklar Dil Bilgisi (Grammaire) : 1.Grammaire Progressive du Français- CLE İnternationale 2.La Grammaire Fonctionnelle du français- André Martinet
Metod Kitabı : Alter Ego A1+ , CLE İnternationale Edito A1–Didier Yayınları
Kelime ve okuma metinleri : Güncel yayınlar, makaleler
A 1 Seviyesinde hafta ve işlenecek konular:
1. hafta (1.semaine) : Alfabe, (Apprendre à épeler son nom « l’alphabet »), Kendini Tanıtma , (Se présenter/ présenter q.qu’un), Selamlaşma, (Saluer (formel/ informel)) , Meslekler, uyruklar, ülke isimleri, 0-69 arası sayı sayma, Dişi- erkek artikel çalışması
2. hafta (2.semaine) : Özneye göre fiil çekimi, olmak “être” ve sahip olmak “avoir” fiillerinin çekimi, olumlu olumsuz cümle kurma, soru sorma, belirli-belirsiz artikel çalışması, Sıfatlar, sevdiği, yapmaktan hoşlandığı aktiviteleri söyleme, sayıları 69 ve sonrasını sayabilme ve yazabilme,
3. hafta (3.semaine) : İşaret sıfatları (adjectifs démonstratifs), belgisiz sıfatlar, 2. ve 3. Grup düzensiz fiillerin çekimi, farklı tipte soru sorma (5N1K), yaşadığı şehri tanıtma, hava durumu, yer- yön tarifi, adres sorma ve anlatma, kartpostal yazma, diyalog kurma
4. hafta (4.semaine) : Sahiplik sıfatlar (Adj. Possessifs), Nitelik sıfatları ( Adj. Qualificatifs); dişi ve erkek halleri, Fiziksel ve psikolojik olarak birini ve kendini tanıtma, Vücudun bölümleri ve doktor muayenesinde yapılan konuşmalar, Meslekler, mektup yazma.
5. hafta (5.semaine) : Modal verbes; zorunda olmak (devoir), -e bilme (pouvoir), istemek (vouloir) fiillerini kullanma, yakın gelecek ve yakın geçmiş zamanları, Zaman zarfları, sıklık bildiren bağlaçlar, günlük aktivitelerden bahsetmek, randevu verme ve davet etme (Fixer un rendez-vous), izlediği bir programı tasvir etmek.
6. hafta (6.semaine) : Di’li Geçmiş zaman, Emir cümleleri çekimi, Gelenek ve isteklerden bahsetme (Décrire les traditions, les souhaits), Bir kutlama, bayram vs. ilan etmek, Tavsiyelerde bulunmak, Geçmişteki bir olayı anlatabilme (Raconter des faits passés), Biografi yazma.
7. hafta (7.semaine) : Hava durumu, mevsimlerden bahsetme, bir şehri jeopolitik konumuna göre tasvir etme, Gelecek zaman kullanımı, Duygu ve düşünceleri ifade etme, aktivitelerinden bahsetme, “y” pronomu, ülkesini ve yaşadığı şehri tavsiyeler vererek anlatma, Tatil planlarından bahsetme.
8. hafta (8.semaine) : Nesne –i ve –e hali (Le pronom personnel COD (le, la, les) & COI (lui, leur), Les pronoms relatifs qui / que pour les objets / personnes, Sayılabilen –sayılamayanlar (Les prépositions pour parler de la consommation alimentaire), Kıyafetler, moda, alışveriş yapma, restaurantta menü okuma ve sipariş verme, Bir nesneyi tasvir etme.
 
 
A1 Seviye Fransızca kursu 3 Aralık 2019 - 30 Ocak 2020 tarihleri arasında Salı ve Perşembe günlerinde 18.30 - 21.30 saatlerinde gerçekleşecektir.
A2 Seviye Fransızca kursu 2 Aralık 2019 - 29 Ocak 2020 tarihleri arasında Pazartesi ve Çarşamba günleri 18.30 - 21.30 saatlerinde gerçekleşecektir.