Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Hilal Bardakcı graduated from Yeditepe University Faculty of Pharmacy at 2008. Then she started her PhD studies in Department of Pharmacognosy at the same year. She worked as a Research Assistant at Yeditepe University Faculty of Pharmacy Department of Pharmacognosy between 2008-2014 and as a Assistant Professor at Istanbul Kemerburgaz University School of Pharmacy Department of Pharmacognosy between 2014-2015. She works as a head of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany Departments at Acıbadem University from 2016.
 
1.         Adı Soyadı                  : Hilal BARDAKCI ALTAN
2.         Doğum Tarihi             : 28.06.1985
3.         Ünvanı                                    : Assist. Prof. Dr.
4.         Öğrenim Durumu      :
 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Bachelor’ s Degree

Faculty of Pharmacy

Yeditepe University

2008

Doctorate

Department of Pharmacognosy

Yeditepe University

2014

 
5.         Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi    : 2014
Doçentlik Tarihi                     :
Profesörlük Tarihi                 :
 
6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
 
7.         Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)
 
7.1.1. Hilal Bardakci, Ebru Türköz Acar, Hasan Kırmızıbekmez, Simultaneous quantification of six phenylethanoid glycosides in some Turkish Scutellaria species by a new HPLC-DAD method, Natural Product Research, Nat. Prod. Res. 18 (2018): 1-4. (DOI: 10.1080/14786419.2018.1486309).
 
7.1.2. Nur Tan, Dilek Satana, Burcu Sen, Emir Tan, Hilal Bardakcı Altan, Betül Demirci, Meltem Uzun, Antimycobacterial and Antifungal Activities of Selected Four Salvia Species, Rec. Nat. Prod. 10:5 (2016) 593-603.
 
7.2.3.Bardakcı Altan H., Akaydın G., Kırmızıbekmez H., Yeşilada E. "Validated HPTLC method for the quantitative analysis of rosmarinic acid in several Salvia sp." Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 11 (3) (2015): 245-254.
 
 
7.1.4. Bardakci H.,Skaltsa H., Milosevic–Ifantis T., Lazari D., Hadjipavlou-Litina D., Yeşilada E., Kırmızıbekmez H. "Antioxidant activities of several Scutellaria taxa and bioactive phytoconstituents from Scutellaria hastifolia L." Industrial Crops and Products, 77 (2015): 196-203.
7.1.5. Kırmızıbekmez H.,Bardakcı H., Masullo M., Kamburoğlu Ö., Eryılmaz G., Akaydın G., Yeşilada E., Piacente S. "Flavonol glycosides and iridoids from Asperula lilaciflora" Helvetica Chimica Acta, 97 (11) (2014): 1571-1576.
7.1.6.Bardakci H., Demirci B., Yeşilada E., Kırmızıbekmez H., Başer K.H.C. "Chemical composition of the Essential Oil of the Subterranean Parts of Valeriana alliariifolia" Records of Natural Products, 6 (2012): 89-92.
7.1.7. Kırmızıbekmez H., Bardakcı Altan H., Liktor Busa E., Zana A., Yeşilada E., Hohmann J. "Chemical constituents of Salvia dichroantha" Biochemical Systematics     and      Ecology, 42 (2012):18-20.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
7.1.1. Hilal Bardakci, Ebru Türköz Acar, Hasan Kırmızıbekmez, Simultaneous quantification of six flavonoids in four Scutellaria taxa by HPLC-DAD method, Revista Brasileira de Farmacognosia, 2018, (INPRESS)
 
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
7.3.1. Ögel B., Şen-Utsukarçi B., Bardakcı H., "Review on Frequently Applied Antioxidant Activity Evaluation Methods", IVEK 3rd International Convention on Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 Nisan 2017, İstanbul, Türkiye.
7.3.2. Ögel B., Bardakcı H., Şen-Utsukarçi B., "Strategies to Overcome Oxidative Stress", IVEK 3rd International Convention on Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 Nisan 2017, İstanbul, Türkiye.
7.3.3. Polatoğlu K., Servi H., Bardakçı H., "Essential oil composition of Salvia candidissma VAHL., S. tomentosa MILLER. And Salvia heldreichiana BOISS. EX BENTHAM from Turkey" 47th International Symposium on Essential Oils (ISEO2016), 11-14 Eylül 2016, Nice, Fransa.
7.3.4. Bardakci H., Skaltsa H., Milosevic–Ifantis T., Lazari D., Hadjipavlou-Litina D., Yeşilada E., Kırmızıbekmez H. "Antioxidant and Antiinflammatory potentials of the secondary metabolites from Scutellaria hastifolia L." 11th  International Symposium on Phrmaceutical Sciences (Isops-11),  09-12 Haziran 2015, Ankara, Türkiye.
7.3.5.Bardakci H., Kırmızıbekmez H.  ”Antioxidant potentials of four Scutellaria species from the flora of Turkey” 11th  International Symposium on Phrmaceutical Sciences (Isops-11),  09-12 Haziran 2015, Ankara, Türkiye.
 
7.3.6. Bardakci H., Acar-Türkoz E., Kırmızıbekmez H. “A new validted HPLC-DAD method for the simultaneous determination of six flavanoids in four Scutellaria species” 4th International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18-21 Eylül 2014, İstanbul, Türkiye.
 
7.3.7.  Kırmızıbekmez H., Bardakcı H., Masullo M., Kamburoğlu Ö., Eryılmaz G., Akaydın G., Yeşilada E., Piacente S. "Flavonoids and iridoids from Asperula lilaciflora Boiss" 61th International Congress and Annual Meeting of the   Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 1-5 Eylül 2013, Munster, Almanya.
 
7.3.8. Matsa M.,Gousiadou C., Bardakcı H., Kırmızıbekmez H., Skaltsa H. "Secondary metabolites from Scutellaria velenovskyi Rech f." 61th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 1-5 Eylül 2013, Munster, Almanya.
7.3.9. Bardakcı H.,Turkoz Acar E., Kırmızıbekmez H. "A new validated HPLC-DAD method for the simultaneous determination of six phenylethanoid glycosides in   two Scutellaria species" 61thInternational Congress and Annual Meeting of theSociety for Medicinal Plant and Natural Product Research, 1-5 Eylül 2013, Munster, Almanya.
7.3.10. Bardakçı Altan H., Milosevic T., Yeşilada E., Lazari D., Skaltsa H., Kırmızıbekmez H. "Secondary metabolites from Scutellaria hastifolia L." 10th International Symposium on PharmaceuticalSciences, 26-29 Haziran 2012, Ankara, Türkiye.
7.3.11. Bardakci H., Akaydın G., Kırmızıbekmez H., Yeşilada E. "Validated HPTLC method for       the quantitative analysis of rosmarinic acid in several Salvia sp." 59th International Congress of the GA, 4-9 Eylül, 2011, Antalya, Türkiye.
7.3.12. Kırmızıbekmez H.,Bardakci H., Yeşilada E., Hohmann J. "Chemicalconstituents of Salviadichroantha", 59th International Congress of the GA, 4-9 Eylül, 2011, Antalya, Türkiye.
7.3.13. Bardakci H., Demirci B., Yeşilada E., Kırmızıbekmez H., Başer K.H.C. "Chemical composition of the Essential Oil of the Subterranean Parts of Valeriana alliariifolia" International PSE Symposium on Terpenes Application, Activity and Analysis, 26-29      Eylül     2010, Istanbul, Türkiye.
7.3.14. Koca U.,Bardakcı H., Kırmızıbekmez H., Erçetin T., Toker G., Toker M., Yeşilada E. "Identification of Shikonnin Derivatives and Rosmarinic acid in Arnebia densiflora Ledeb. Plant and Callus Culture" 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 23-26 Haziran 2009, Ankara, Türkiye.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4.1. FFD Monografları-Bitkiler ve Etkileri, Bölüm 16 Astragalus membranaceus- Astragalus mongholicus (Geven), Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786052396476, Ankara, Türkiye, 3. Basım, 2017.
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6.1. Bardakçı Altan H., Yücel Y. Y., Polatoğlu K., "Hazırlanma yöntemlerine göre Ihlamur çayının asetilkolinesteraz inhibisyonu, DPPH serbest radikal süpürücü ve demir şelatlama etkileri" XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (Bihat-2016), 31 Ağustos-05 Eylül 2016, Trabzon, Türkiye.
7.6.2. Şen B., Taşkın T., Bardakçı Altan H., Mat A., "Valeriana alliariifolia türünün biyolojik aktivite ve kimyasal içerik yönünden incelenmesi" (SÖZLÜ BİLDİRİ), XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (Bihat-2016), 31 Ağustos-05 Eylül 2016, Trabzon, Türkiye.
7.6.3. Bardakcı Altan H. "Scutellaria hastifolia L. Bitkisinden Elde Edilen Sekonder Metabolitler" (SÖZLÜ BİLDİRİ), 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (Bihat-2014), 28 Mayıs-1 Haziran 2014, Ürgüp, Türkiye.
7.6.4. Kırmızıbekmez H., Celep E., Bardakcı H., Yeşilada E. "Hypericum perforatum' da Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (HPTLC) ile hiperisin miktar tayini", 18.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (Bihat-2008), 16-18 Ekim 2008, Istanbul, Türkiye.
7.7. Diğer yayınlar
 
7.7.1. Hilal Bardakcı "Kırmızıbiber ve kapsaisinin "Capsicum annuum" - Fitomed-Yıl: 3, Sayı: 2010/15
7.7.2. Hilal Bardakcı "Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Etkili Fitoterapötikler" - Fitomed-Yıl: 2, Sayı: 2009/13
7.7.3. Hilal Bardakcı "Hemoroit Hastalığı ve Hemoroit Hastalığının Tedavisinde Bitkisel Çözümler" Yıl: 2, Sayı: 2009/11
7.7.1. Kitap
 
8.         Projeler
 
8.1. İki Scutellaria türünün biyoaktif sekonder metabolitlerinin araştırılması; Metabolitlerin potansiyel antioksidan aktiviteleri ve aldoz redüktaz inhibitör etkilerinin araştırılması, ADME parametrelerinin öngörülmesi ve optimizasyonu (TUBITAK SBAG-109S480 ve GSRT, 2011-2013) (Doktora Tezi)
8.2. Valeriana alliariifolia Türünün Biyolojik Aktivite ve Kimyasal İçerik Yönünden İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP-22430)
 
9.         İdari Görevler
 
9.1. Acıbadem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Fakülte Kurulu (2016-halen)
9.2. Acıbadem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu (2016-halen)
9.3. Acıbadem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Eğitim Komisyonu (2016-halen)
9.4. Acıbadem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonu (2016-halen)
9.5. Acıbadem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu (2016-halen)
9.6. Acıbadem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Kalite Komisyonu (2016-halen)
9.7. Acıbadem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Web Sorumlusu (2016-halen)
9.8. İstanbul Kemerburgaz (Altınbaş) Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonu (2014-2015)
9.9. İstanbul Kemerburgaz (Altınbaş) Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Komisyonu (2014-2015)                                      9.10. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonu (2008-2014)
10.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
10.1.Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği                                                                                         10.2. Phytochemical Society of Europe                                                                                                     10.3. GA (Society for Medicinal Plant and Natural Product Research)                                                 10.4. International Society of Ethnopharmacology                                                                               10.5. Yeditepe Üniversitesi Mezunlar Derneği                                                                                           10.6. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği (Kurucu Üye)
11.       Ödüller
11.1. Eczacılıkta Yeni İstihdam Alanları Yarışması, İstanbul Eczacı Odası, Mayıs-2018, İstanbul, Türkiye (Yarışma birincisi öğrenci Zehranur Irmak-Danışman Hilal Bardakcı)
11.2. Travel Grant (800 Euro)- 61thInternational Congr7ss and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 1-5 Eylül 2013, Munster, Almanya.
 
12.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Eczacılığa Giriş ve Terminoloji

2

-

50

 

 

 

 

İlkbahar

Eczacılıkta Bilgisayar Kullanımı

2

-

50

Farmasötik Botanik+Uygulama

3

3

8

2016-2017

Güz

Eczacılığa Giriş ve Terminoloji

2

-

8

İlkbahar

Eczacılıkta Bilgisayar Kullanımı

2

-

8

 
 
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
 
13. Hakemlikler
 
13.1. Food Chemistry, Hakemlik,  41 makale, 2014-halen
13.2. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 1 makale, 2016-halen
13.2. Pharmaceutical Biology, Hakemlik, 1 makale, 2014-halen
 
14. Katılımcı Olduğu Sertifika Programları:
14.1. International Workshop on Applications of NMR in Pharmaceuticals, Phytotherapeutics and Medicine, Bezmialem Üniversitesi, Istanbul, Türkiye, Kasım-2017.
14.2. Pharmaceutical Technologies: Skin Delivery and Solid Dosage Forms, Istanbul, Türkiye, 2015
14.3. Uygulamalı Biyoistatistik Eğitimi, Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, İstanbul, Türkiye, 2015
14.4. Biyolojik Aktivite Çalıştayı, Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği, Ankara, Türkiye, 2015
14.5. NMR Çalıştayı, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 2013
14.6. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Gazi Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye, 2009
14.7. Hayvan Deneyleri ve Klinik Denemeler için Örneklem Genişliğinin Önceden Belirlenmesi ve Güç Analizi, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye, 2008
15. İş Deneyimi
15.1. Acıbadem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik ve Farmakognozi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent (2016-halen)
15.2. İstanbul Kemerburgaz (Altınbaş) Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Departmanı, Yardımcı Doçent (2014-2015)
15.3.Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi (2008-2014)
15.4. Selanik Üniversitesi δ Atina Üniversitesi-Araştırmacı (26 Mayıs-2 Haziran 2013)
16. Düzenlediği organizasyonlar
16.1. Organizasyon komitesi: Nanobiotechnology Days 2015, 14-15 Mayıs 2015-Istanbul-Türkiye
 

Yaklaşan Eğitimler

The design workshop will focus on the project of public space as an opportunity to redefine the relationship between local communities and tourists, as a tool capable of activating economic processes within unproductive territories or residual areas.
Sem Yeditepe  02/06/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 19:00
Ozon Tedavisi Uygulamasını öğretmek ve Sağlık Bakanlığı onaylı uygulama sertifikası vermek.
Sem Yeditepe  01/04/2019
Sem Yeditepe  08:00 - 18:00
Kahvenin ekilmesinden başlayan ve fincana kadar olan tüm hikayesindeki değişkenleri ayrı ayrı inceleyip uzman bir barista olmak için tüm süreci uygulamaları olarak öğreneceğiz.
Sem Yeditepe  20/04/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 15:00
İşletme dışında farklı alanlardan lisans derecesine sahip mezun ve mezun adaylarının, sektörde yönetim kadrolarına daha hızlı erişebilmeleri için gerekli işletme nosyonunu sağlamaktır.
Sem Yeditepe  05/04/2019
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Yunan dili ve kültürünü tanıtmak.
Sem Yeditepe  10/06/2019
Sem Yeditepe  18:30 - 21:30
Temel yelken eğitimi alan katılımcılara ileri seviyede Yelken teknikleri öğretmek. Temel ve ileri yelken eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar arasından seçilen Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Yeditepe Üniversitesi yelken takımına hazırlanacaktır.
Sem Yeditepe  23/03/2019
Sem Yeditepe  09:00 - 12:00, 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00
Katılımcılara yelken sporunu tanıtmak ve öğretmek. Temel ve ileri yelken eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar arasından seçilen Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Yeditepe Üniversitesi yelken takımına hazırlanacaktır.
Sem Yeditepe  23/03/2019
Sem Yeditepe  09:00 - 12:00, 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00