Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

getat etik yaklaşım kursu
GETAT Klinik Uygulamaları Etik Yaklaşım Kursu
     25/01/2020
     1 Gün / 8 Saat
     Cumartesi
     09:00 - 19:00
     Yeditepe Üniversitesi
     200 TL
Eğitim Amacı
7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 10 uncu maddesine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fırkasının (ğ) bendine ve 508 inci maddesine dayanılarak iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarında insanlar üzerinde bilimsel araştırma yapılmasına ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair usul ve esaslara hakim kişiler yetiştirmektir.
Kimler Katılabilir
 • Tıp etiği veya tıbbi deontoloji alanında doktora yapmış veya tıpta uzmanlık eğitimi almış kişiler
 • Farmakoloji veya farmakognozi alanında doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini yapmış kişiler
 • Tercihen iyi klinik uygulamaları kurallarına göre düzenlenmiş uluslararası klinik araştırmalara araştırmacı olarak katılmış olan ve tercihen farklı uzmanlık dallarından seçilmiş uzman hekimler
 • Tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimler
 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarının birinde veya birkaçında yetkin olan kişiler
 • Biyoistatistik alanında veya halk sağlığı alanında doktora yapmış veya uzmanlığını almış kişiler
 • Hukuk fakültesi mezunu kişiler
 • Sağlık mensubu olmayan kişiler ( Öğretmen, işletme sahibi, yönetici vb.)
Kontenjan
Min: 20 Max: 80
Son Başvuru Tarihi
20/01/2020
Eğitim İçeriği

 

 • Katılımcılar yapılacak sınavdan 70 ve üzerinde bir not aldıklarında “BAŞARI” belgesi, diğer durumda “KATILIMCI” belgesi alacaklardır.
 • Başarı belgesi alan katılımcılar Sağlık Bakanlığı GETAT Klinik Araştırma Etik Kurullarına üye olabileceklerdir.
 • Katılımcılar GETAT klinik araştırmalarının etik, mevzuat, araştırma yöntemleri, güvenlilik bildirimleri, gönüllü oluru, araştırma protokolü gibi temel konuları hakkında bilgilendirilmiş olacaklardır.

 

KURS PROGRAMI

08.45 – 09.00 Açılış

09.00 – 09.15 Ön değerlendirme

Katılımcıların beklentilerinin değerlendirilmesi

09.15 – 09.30 Ön test

09.30 – 09.50 Etik Anlayışın Tarihsel Gelişimi, Araştırma Etiği ve Helsinki Deklarasyonu (Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK)

09.50 – 10.40 GETAT İyi klinik uygulamalar Kılavuzu (Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK)

10.40 – 11.00 Klinik Araştırmada Araştırmacının Sorumlulukları (Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK)

11.00 – 11.30 Ara

11.30 – 12.45 Atölye: Etik kurullarına yapılan başvuru örneklerini tartışma (Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK)

12.45 – 13.30 Öğle yemeği

13.30 – 14.00 Klinik Araştırma Mevzuatı (Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK)

14.00 – 14.20 Klinik Araştırmalarda Metodoloji (Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK)

14.20 – 14.40 Klinik Araştırmalarda Destekleyicinin Sorumlulukları (Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK)

14.40 – 15.00 Klinik araştırmalarda güvenlilik bildirimleri (Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK)

15.00 – 15.30 GETAT Klinik araştırma formları (Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK)

15.30 – 16.00 Ara

16.00 – 17.15 Atölye – grup çalışması

Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu (Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK)

17.15 – 17.50 Günü değerlendirme (Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK)

17.50-18.30 Son Test

18.30-19.00 Katılımcılarla eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi ve katılımcılardan geribildirim alınması

19.00 – 19.30 Belgelendirme (başarı belgesi ve katılım belgesi) töreni ve kapanış