Mikro MBA

Mikro MBA
Eğitim Tarihi
Eğitim Süresi
84 Saat
Eğitim Günleri
Hafta sonu
Eğitim Saatleri
10:00 ~ 17:00
Eğitim Yeri
Online Eğitim
Eğitim Ücreti (TL)
6844
Eğitimin Amacı

Mini MBA programımız ile işletmelerin temel yönetimin alanları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen profesyoneller ve yöneticilere, işletmelerinin alt yapılarını güçlendirebilecekleri yönetsel beceri ve liderlik alanında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 

 

Kimler Katılabilir

Yönetim profesyoneli olmak isteyen herkes katılabilir. 

Programa katılım sağlama şartı lisans mezunu olmaktır. 

İSTEK Vakfı Okulları öğrencilerine ve çalışanlarına, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine, çalışanlarına ve mezunlarına, İSTEKKART sahiplerine %10 indirim yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi
Kontenjan
Min:8 Max:20

Modern Yönetim Perspektifleri 

İşletmelerde temel fonksiyonlar

İletişim ve karar verme süreçleri

İç ve dış çevre analizi

Sürdürülebilir rekabet avantajı

 

Temel İş Hukuku ve Borçlar Hukuku 

Sözleşme kavramı ve hukuki niteliği

İşletme hukuku ve rekabet hukuku

Fesih işlemleri

Yöneticinin hukuki konumu

İşyeri, işveren, işçi, işyeri güvencesi kavramları

Dikey anlaşmalar

Pay devralmalar ve paydaşlar, birleşmeler


Makro Ekonomik Kavramlar ve Etkileri 

Makro Ekonominin temel kavramları

Piyasalar

Döviz kurları ve enflasyon

Ödemeler dengesi

İşsizlik

Kamu bütçesi ve dengesi

Dünyadaki ekonomik gelişmeler ve güncel Türkiye ekonomisi

 

Temel Muhasebe Yönetimi, Finansal Yönetim ve Maliyet Muhasebesi 

Finansal tablolar ve finansal analiz

Finansal planlama, kontrol ve büyüme

Fon sağlanması ve finansman kaynakları

Proforma gelir tablosu

Kar dağıtım kanalları


Proje Yönetimi ve Süreç Yönetimi

Proje yönetimi ve metodolojisi

Proje, portföy ve operasyon arasındaki ilişki

Proje başarı faktörleri

Proje yönetiminde yönetilecek kısıtlar

Proje yönetimi süreç grupları ve yaşam döngüsü

 

İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş Analizi 

İnsan kaynakları yönetim fonksiyonları

Stratejik insan kaynakları yönetimi

İş analizi ve görev tanımları

Performans Değerleme ve Ücret

Yetenek, kariyer yönetimi ve geliştirme

Yetenek yönetiminin önemi ve etkileri

Koçluk-mentörlük

Kariyer yönetimi ve bireysel gelişim planlama

 

Liderlik Becerileri Geliştirme ve Girişimcilik 

Girişimci nedir?

Girişim değerleme, yatırım ve yatırımcı ilişkileri

Kurumsal girişimcilik yaklaşımı

Liderlik yaklaşımları

Örgüt olmak ve örgüt kültürü

Örgütsel davranış

Girişim Fikri Modelleme

İş Modeli Kanvası

Satın Alma süreci Modelleme

Girişim Değerleme, Yatırım ve Yatırımcı İlişkileri

Ürünleştirme ve Ürün Yönetimi

 

Pazarlama Yönetimi 

Pazarlama fonksiyonları

Pazarlamayı etkileyen faktörler

Pazar fırsatları analizi

Pazar hedefin belirlenmesi

Tüketici pazarlarında ve endüstriyel pazarlarda marka

Tüketici davranışı ve pazar bölümlendirme ilişkisi

Nihai tüketici davranışı ölçme ve sayısal analiz yöntemleri


Marka Yönetimi 

Marka ve marka yönetimi

Ürün nedir?

Marka kavramı, ürün ve marka arasındaki fark

Marka-pazarlama ilişkileri

Ürün markası-Kurumsal marka ayrımı

Endüstriyel pazarda ve tüketici pazarında marka

Marka kişiliği

Marka değeri-Marka denkliği

 

Stratejik Yönetim 

Stratejik Yönetim Süreçleri

Stratejik alternatif analizi ve geliştirme

Stratejik liderlik

Değişimi yönetebilmek

Strateji Uygulanması ve İş Modeli Geliştirme