Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ PROGRAMI
Eğitim Tarihi
-
Eğitim Süresi
70 Saat
Eğitim Günleri
Çarşamba
Pazar
Eğitim Saatleri
20:00 ~ 22:30
12:00 ~ 14:30
Eğitim Yeri
Online Eğitim
Eğitim Ücreti (TL)
9900
Eğitimin Amacı
  • Benliğiniz, kişiliğiniz ve köklerinize dair derin farkındalık geliştirmek, daha iyi bir yaşam yaratmak
  • Hayat planlaması yaparak yön vermek, geleceği sağlam bir vizyon temelinde inşa etmek, gelecek potansiyelleri bilmek
  • Kendimiz ve çevremizle ilişkilerimizi keşfetmek, onarmak ve iyileştirmek
  • Yaşamı sayısal çözümlemelere göre temellendirerek geleceğini en iyi şekilde inşa etmek ve hayatını bu yolda dönüştürebilmek
  • Sayısal analiz yapmayı öğrenerek kişileri çözümleyebilmek ve onlara kendi yaşam yollarında yardım edebilmek, danışmanlık etmek
Kimler Katılabilir

18 yaşını dolduran ve bu alana ilgi duyan herkes eğitime katılabilir.

 

Yeditepe Üniversitesi mezunları ve çalışanlarına, İSTEK Vakfı Okulları çalışanlarına %10 oranında indirim uygulanacaktır.

Son Başvuru Tarihi
Kontenjan
Min:15 - Max:50

Online interaktif dersler Çarşamba günleri 20.00 - 22.30, Pazar günleri 12.00 - 14.30 saatleri arasında gerçekleşecektir. 

Katılımcılar ile eğitim dokümanları ve videolar paylaşılacaktır. Çarşamba ve Pazar günleri canlı derslerde konu tekrarları, soru-cevap ve ödev çalışmaları yapılacaktır. Derslerin ardından kayıt linkleri süresiz olarak katılımcılar ile paylaşılacaktır. 

Eğitim Akışı:

1. Ders - 18 Ekim 2023 Çarşamba 
EVRENSEL ANLAMDA SAYILAR

-    Sayılar dünyasına giriş
-    Sayıların tarihçesi
-    Uygarlıklar ve sayılar (Sümerler, Babiller, Antik Mısır, Mayalar, İnka uygarlığı; Atlantis, Mu Uygarlığı)
-    Görünmeyen sayılar ve evrenin dili 
-    Keldani sayı sistemi
-    Kabala sayı sistemi 
-    Pisagor sayı sistemi
-    Sayılar, kişilik ve ruh 
-    Sayılar ile kişilik analizi 
-    İsim, göbek ismi, soy isim ve doğum tarihindeki sayısal kodlar
-    Sayıların dilini yorumlamak

Okumalar:
-    -Çığ, İ. M. (2019). Uygarlığın Kökeni Sumerliler I. İstanbul: Kaynak Yayınları.

-    -Fortune, D. (2021). Mistik Kabala (M. Sağlam, Çev.). İstanbul: Hermes Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 2006). 
-    
-    -Kramer, N. S. (2014). Tarih Sümer’de Başlar (H. Koyukan, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi 1999).

-    -Jung, G. C. (2016). İnsan ve Sembolleri (H. M. İlgün, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

-    -Geçtan, E. (2016). İnsan Olmak. İstanbul: Metis Yayınları.  

-    Horney, K. (2011). Nevrozlar ve İnsan Gelişimi: Kendini Gerçekleştirme Mücadelesi (E. Erbatur, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.

-    Jung. J. G. (2011). İnsan Ruhuna Yöneliş (E. Büyükinal, Çev.). İstanbul: Say Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 1933).


2. Ders - 22 Ekim 2023 Pazar 

TEMEL SAYILAR 

-    Sayıların genel özellikleri, anlam ve etkileri
-    Pozitif ve negatif sayılar
-    Tek ve çift sayılar
-    Tek haneli sayılar   
-    Sayılar, semboller harfler ve yasalar
-    Aile, ilişkiler, sağlık ve meslek 

BİREYSEL ANLAMDA SAYILAR

-    Doğanızın omurgasını oluşturan sayılar
-    Temel Sayılar nedir?
-    6 temel sayı ile Numerolojiye giriş
-    0 Rakamı
-    Bir rakamı
-    Sembol / 1. çakra
-    Harfler A J S Ş
-    6 Temel rakam dahilinde 1’in anlatımı;
-    Kalp arzu rakamı
-    İfade rakamı
-    Kişilik rakamı
-    Karmik ders rakamı
-    Yaşam yolu rakamı
-    Doğum gün rakamı

Okumalar:

-    -McLaren, K. (2013). Aura ve Çakra Kullanma Kılavuzu (İ. Van den Born, Çev.). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.

-    -Osho. (2016). Çakra Kitabı. İstanbul: Butik Yayınevi. 

-    -Krishnamurti, J. (2014). Yeni Bir Yaşam. İstanbul: Omega. (Orijinal çalışma basım tarihi 2010).


3. Ders - 25 Ekim 2023 Çarşamba

-    İki Rakamı
-    Sembol / 2. çakra 
-    Harfler B T K 
-    6 Temel rakam dahilinde 2’nin anlatımı;
-    Kalp arzu rakamı
-    İfade rakamı
-    Kişilik rakamı
-    Karmik ders rakamı
-    Yaşam yolu rakamı
-    Doğum gün rakamı


4. Ders - 29 Ekim 2023 Pazar

-    Üç rakamı
-    Sembol / 3. çakra 
-    Harfler C Ç L U Ü  
-    6 Temel rakam dahilinde 3’ün anlatımı;
-    Kalp arzu rakamı
-    İfade rakamı
-    Kişilik rakamı
-    Karmik ders rakamı
-    Yaşam yolu rakamı
-    Doğum gün rakamı

-    Dört Rakamı
-    Sembol / 4. çakra 
-    Harfler D M V  
-    6 Temel rakam dahilinde 4’ün anlatımı;
-    Kalp arzu rakamı
-    İfade rakamı
-    Kişilik rakamı
-    Karmik ders rakamı
-    Yaşam yolu rakamı
-    Doğum gün rakamı

Okumalar:
-Chia, M., Saxer, D. (2009). Duyguların Taosu. N. Yener, (Çev.). Kadim Çin Tıbbı ile Şifa içinde (s. 9-50). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.

-Chia, M., Saxer, D. (2009). Duygular-Ruhumuzdan Gelen Mesajlar.. N. Yener (Çev.), Kadim Çin Tıbbı ile Şifa içinde (s. 55-101). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.


5. Ders - 1 Kasım 2023 Çarşamba

-    Beş rakamı
-    Sembol / 5. çakra 
-    Harfler E N W  
-    6 Temel rakam dahilinde 5’in anlatımı;
-    Kalp arzu rakamı
-    İfade rakamı
-    Kişilik rakamı
-    Karmik ders rakamı
-    Yaşam yolu rakamı
-    Doğum gün rakamı

Okumalar:

-Chödren, P. (2019). Belirsiz ve Değişimle Birlikte Güzel bir Hayat (İ. U. Kelso, Çev.). İstanbul: Sinek Sekiz.


6. Ders - 5 Kasım 2023 Pazar 
-    Altı Rakamı
-    Sembol / 6. çakra 
-    Harfler F O Ö X  
-    6 Temel rakam dahilinde 6’nın anlatımı;
-    Kalp arzu rakamı
-    İfade rakamı
-    Kişilik rakamı
-    Karmik ders rakamı
-    Yaşam yolu rakamı
-    Doğum gün rakamı

-    Yedi rakamı
-    Sembol / 7. çakra 
-    Harfler G Ğ P Y 
-    6 Temel rakam dahilinde 7’nin anlatımı;
-    Kalp arzu rakamı
-    İfade rakamı
-    Kişilik rakamı
-    Karmik ders rakamı
-    Yaşam yolu rakamı
-    Doğum gün rakamı

Okumalar:

-Temizel, M. S. (2013). Dr. Bedri Ruhselman’dan Ruhlar Arasında. İstanbul: Arıtan Yayınevi. 

-Osho. (2013). Olgunluk- Kendin Olma Sorumluluğu (S. Mıhladız, Çev.). İstanbul: Ganj Yayınları.

-Seneca, A. L. (2014), Annem Helvia’ya Teselli. (R. Kayapınar, A. Sönmez Çev.). İstanbul: Hel Yayıncılık.


7. Ders - 8 Kasım 2023 Çarşamba 

-    Sekiz rakamı
-    Sembol / 8. çakra 
-    Harfler H Q Z   
-    6 Temel rakam dahilinde 8’in anlatımı;
-    Kalp arzu rakamı
-    İfade rakamı
-    Kişilik rakamı
-    Karmik ders rakamı
-    Yaşam yolu rakamı
-    Doğum gün rakamı

8. Ders - 12 Kasım 2023 Pazar 
-    Dokuz rakamı
-    Sembol / 9. çakra 
-    Harfler I İ R  
-    6 temel rakam dahilinde 9’un anlatımı;
-    Kalp arzu rakamı
-    İfade rakamı
-    Kişilik rakamı
-    Karmik ders rakamı
-    Yaşam yolu rakamı
-    Doğum gün rakamı

-    Üstat rakamlar
-    Semboller / 11 & 19 & 22 & 33 üstatlar 
-    6 temel rakam dahilinde üstatların anlatımı;
-    Kalp arzu rakamı
-    İfade rakamı
-    Kişilik rakamı
-    Karmik ders rakamı
-    Yaşam yolu rakamı
-    Doğum gün rakamı

Okumalar:

-Candan, E. (2007). Ölümden Sonra Neler Oluyor? İstanbul: Sınır Ötesi Yayınları.

-Mevlânâ. (2015). Mesnevi (V. Çelebi, Çev.). İstanbul: Doğan Kitap.

-Fromm, E. (1990). Umut Devrimi (Ş. Yeğin, Çev.). İstanbul: Payel.

-Hesse, H. (2020). Siddhartha  (K. Şipal, Çev.). İstanbul: Can Yayınları.

9. Ders - 15 Kasım 2023 Çarşamba

-    Omurga oluşturma, raporlama ve yorumlamaya geçiş 
-    Numeroloji örnek raporlar oluşturma
-    Numeroloji analizine geçiş
-    Sayıların yoğunlaşması
-    PIN KOD Piramidi
-    Hanelerin anlamları
-    Sayı uyumlulukları
-    Sayı grupları

10. Ders - 19 Kasım 2023 Pazar
-    Soru - Cevap 
-    Uygulamalara geçiş (Bir sonraki Hafta)
-    Sertifika teslim


*Uygulama derslerinin günleri sizlerin uygunluğuna ve isteklerine göre planlanacaktır, tarih olarak esnektir.

 

Eğitimi başarıyla tamamlayan ve devam zorunluluğunu sağlayan katılımcılara program sonunda Yeditepe Üniversitesi Sertifikası verilecektir.

EĞİTMEN

Melis Aygen
MELİS AYGEN

EĞİTİM

2021-ICF

Temel Koçluk ve Yaşam Koçluğu Eğitimi

2020-Theta Healing

Temel DNAI

İleri Seviye II

Derin Kazma III

 2019-Numeroloji Eğitimi

Temel ve İleri Seviye

2017-CRAFT

Tiyatro Oyunculuğu Eğitimi

2016-TÜMAY ÖZOKUR

1/2/3. Kur Sertifikalı Profesyonel ve Sektörel Oyunculuk & Mesleki Eğitim

2016- AKADEMİ 35,5

Sertifikalı Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi

2001- İSTANBUL ÇUKUROVA HOLDİNG

Yönetici Adayı Yüksek Lisans Programı

1998-2001 AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS

Uluslararası İletişim & Görsel İletişim Çift Branş Mezunu

GPA (Ortalama): (3,50-4,00)

Onur Listesi Sertifikası

1991-1997 BALMUMCU ATANUR OĞUZ LİSESİ

Orta Okul ve Lise Eğitimi