Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık

Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık
Eğitim Tarihi
-
Eğitim Süresi
2 Gün / 12 Saat
Eğitim Günleri
Cumartesi
Pazar
Eğitim Saatleri
09:00 ~ 16:00
Eğitim Ücreti (TL)
300
Eğitimin Amacı

Uzlaştırma sınavına yönelik soru ve cevaplarla hazırlık.

Kimler Katılabilir

Uzlaştırmacı Temel Eğitimi tamamlayan ve Uzlaştırmacı sınavına girmek isteyen herkes katılabilir.

Uzlaştırmacı Temel Eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamlayan katılımcılar için indirimli ücret KDV dahil 250 TL'dir.

Son Başvuru Tarihi
Kontenjan
Minimum : 20 Maksimum : 40

Onarıcı Adalet

Uzlaştırmaya Egemen İlkeler

Soruşturma Aşamasında Uzlaştırma

Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırma

Uzlaştırmada Müzakere

Etik İlkeler

Uzlaştırmanın Hukuki ve Cezai Sonuçları

Uzlaştırmada İletişim

 

Eğitmen

Dr. Cengiz Apaydın

CUMHURİYET SAVCISI 

DR. CENGİZ APAYDIN

1968 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Polatlı’da tamamladı.1985–1989 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1989–1990 tarihleri arasında İstanbul Barosu ve İstanbul Adliyesi’nde avukatlık stajını tamamladı.1990–1992 tarihleri arasında İstanbul Adliyesi’nde hâkimlik stajını tamamladı. 1993 -1995 yıllarında Şırnak Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 1995 -1996 yıllarında Denizli-Serinhisar Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. 1996 -1997 yıllarında Ankara’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Askeri savcı olarak askerlik görevini yerine getirdi. 1997 -2000 yılları arasında Denizli-Serinhisar Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 2000–2003 tarihleri arasında Giresun-Piraziz Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 2003 tarihinde İstanbul-Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına atandı. 2005–2006 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde 9 ay İngilizce hazırlık eğitimini ileri düzeyde bitirdi. 2003- 2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında doktora yaptı. 2016 yılının Nisan ayında doçentlik başvurusu yaptı ancak emsali görülmemiş bir süreç devam etmektedir.

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI

1- “Ceza Hukuku ve Adli Tıp Açısından Kusur Yeteneği”,

2- “ Ceza Hukukunda Doğrudan Kast, Olası Kast, Basit Taksir ve Bilinçli  

     Taksir Kavramları",

3- “Taksirle Yaralama, Taksirle Ölüm ve Olası Kastla İnsan Öldürme

 Suçları”,

4- “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları ve Trafik Ceza Hukuku”,

5-“ Çocuklar İçin Ceza Hukuku Bilinci”,

6- “ Meşru Savunma” ,

7-“Bilişim Suçları ve Bilişim Ceza Hukuku”

 8-“Ceza Hukukunda Uzlaşma ve Uzlaştırmacılar İçin Ceza Hukuku”,

9-“Uzlaştırma ve Müzakere” ,

10-“Ceza Hukukunda Kusurluluk”,

11-“Hukuk ve Adalet Bilinci”,

12-“Sahte Kredi Kartı Oluşturmak ve Kullanmak Suçları".

13. “Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast ve Bilinçli Taksir” .

14- “ Sorular ve Cevaplarla Arabuluculuk”.

 

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ HAKEMLİ MAKALELERİ

1 –Bilişim Sistemindeki Verileri Yok Etme, Bozma Erişilmez Kılma, Değiştirme, Hukuka Aykırı Olarak Veri Yerleştirme veya Gönderme Suçu ile Bu Suretle Hukuka Aykırı Yarar Elde Etme Suçunun Değerlendirilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi ( Hakemli ) 2015 tarihli. 

2-Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme ve Bozma Suçları”, Ceza Hukuku Dergisi ( Hakemli ) 2015 tarihli.

3 –Ulaşıma Müdahale Ederek ve Araç Kullanmak Suretiyle Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları”,  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi ( Hakemli ) 2015 tarihli.

4– “Bilişim Sistemine Girme Suçu”,  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi ( Hakemli ) 2016 tarihli.

5 –Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi ile ya da Başka Bir Nedenle Emniyetli Bir Şekilde Araç Sevk ve İdare Edemeyecek Halde Olunmasına Rağmen Araç Kullanma Suçu”, Terazi Hukuk Dergisi ( Hakemli ) 2015 tarihli.

6 –Olası Kast ile İnsan Öldürme Suçu”, Suç ve Ceza Hukuku Dergisi ( Hakemli ) 2011 tarihli.

7  –Taksirle Öldürme Suçu”, Suç ve Ceza Hukuku Dergisi ( Hakemli ) 2011 tarihli.

8 –Taksirle Yaralama Suçu”,  Ankara Barosu Hakemli Dergisi ( Hakemli ) 2011 tarihli.

9 –Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma Suçu”, Legal Hukuk Dergisi (Hakemli ) 2015 tarihli.

10 – “Ceza Hukukunda Taksir”, Legal Hukuk Dergisi ( Hakemli ) 2011 tarihli.

 

HAKEMLİ OLMAYAN MAKALELERİ

1-“Kusurluluk”, Terazi Hukuk Dergisi 2016 Nisan tarihli.

2- “Kastın Çeşitleri”, Terazi Hukuk Dergisi 2016 Eylül tarihli.

3-“ Taksirli Suçlarda Kusurun Belirlenmesi ve Güven İlkesi”  Terazi Hukuk Dergisi 2016 Aralık tarihli.

4- “Kötü Muameleye (Şiddete) Maruz Kalan Kadın Reaksiyonunun Meşru Savunma Hukukundaki Yansımaları”, Terazi Hukuk Dergisi 2017 Ocak tarihli.

5- “Başkalarına Ait Sahte Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartını Üretmek, Satmak, Devretmek, Satın Almak veya Kabul Etmek”, Terazi Hukuk Dergisi 2017 Mart tarihli.

6- "Üçüncü Kişi Lehine Meşru Savunma”, Terazi Hukuk Dergisi 2017 Haziran tarihli.

7- “Ceza Hukukunda Hukuki Hata”, Terazi Hukuk Dergisi 2017 Eylül tarihli.

8- “Ceza Hukukunda Fili Hata”, Terazi Hukuk Dergisi 2017 Kasım tarihli.

9- “Ceza Yargılamasında Uzlaştırma”, Terazi Hukuk Dergisi 2018 Mart tarihli.

10- “Sahte Oluşturulan veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Banka veya Kredi Kartını Kullanmak Suretiyle Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlama”, Terazi Hukuk Dergisi 2018 Haziran tarihli.

 11- “Mukayeseli Hukukta Meşru Savunma”,  Terazi Hukuk Dergisi 2018 Eylül tarihli.

12-  “Zorunluluk Halinin Hukuki Niteliği”, Terazi Hukuk Dergisi 2019 Haziran tarihli.

13- “İnsansız Hava Sistemlerinin ve Araçlarının Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları Açısından Ceza Hukukundaki Yansımaları”, Terazi Hukuk Dergisi 2019 Aralık tarihli.

14-  “Cumhuriyet Savcısının Kolluğu Yönlendirmedeki Rolü”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi  2015 Ocak tarihli.

15-  “Bilişim Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme

Suçlarının Benzer Suçlarla İlgisi”,  İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi  2017 Ocak tarihli.

16- “Olası Kast ve Bilinçli Taksir”,  İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi  2018 Ocak tarihli.

17-Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve İçtima Sorunu Üzerine Notlar”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi  2018 Haziran  tarihli.

18- “Adalet Duygusu ve Toplumsal Yaşam” , İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi  2019 Ocak  tarihli.

19- “Çocuklar İçin Bakım ve Eğitim Hakkı”,  İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi  2019 Eylül  tarihli.

20- “Cumhuriyet Savcılığının Ceza Muhakemesi Açısından Önemi”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi 2020 Ocak   tarihli.

21- " Ceza Hukuku Sisteminde Savcı ve Kolluk Arasındaki İlişki", Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular, editör Prof. Dr. Nur Centel, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul Nisan 2015.

Hukuk sitelerinde ceza hukuku ve onarıcı adalet alanında sayısız makaleler yazdı. Suç Genel Teorisi, Kast ve Taksir,  Taksirle Öldürme, Taksirle Yaralama ve Olası Kastla İnsan Öldürme Suçları, Bilişim Ceza Hukuku,  Meşru Savunma Hukuku, Trafik Ceza Hukuku, Tıp Ceza Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, Yapay Zeka,  Polis Ceza Hukuku, Uzlaşma Hukuku, Önleyici Ceza Hukuk, Onarıcı Adalet ve Arabuluculuk alanlarında sayısız makaleler yazıp,  yüzlerce konferans ve seminer vermiştir.  Hem teorik hem de pratik çalışmaları olan yazar “Suçüstü ve Müracaat Cumhuriyet Savcılığı”, “Asliye Ceza Mahkemesi Duruşma Cumhuriyet Savcılığı”, “Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Cumhuriyet Savcılığı”, “Genel Soruşturma Cumhuriyet Savcılığı”, “Uzlaşma Bürosu Cumhuriyet Savcılığı”, “Bilişim Bürosu Cumhuriyet Savcılığı”  ve “ Çocuk Bürosu Cumhuriyet Savcılığı” yapmıştır. Yazar halen İstanbul Anadolu Adliyesi’nde Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmaktadır. 2019 yılında Türkiye’deki en iyi uzlaştırma Cumhuriyet savcısı ödülü aldı. Hem hukukta hem de cezada onarıcı adalet kurumlarının gelişmesine gönül vermiş ve Türkiye’de önleyici ceza hukuk çalışmalarını başlatmış bir hukukçudur

Av. Özlem Öğütcü

EĞİTİM

Silifke Anadolu Lisesi 1993 - 1998

Devrek Anadolu Lisesi 1998 - 2000

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000 – 2006

Fifa Cies Sports Management Bahçeşehir Üniversitesi 2006-2007

stanbul  Barosunda  Uzlaştırmacı  Eğitimi   2016

İstanbul  Anadolu  Cumhuriyet  Başsavcılığında  Uzlaştırmacı Eğitimleri 2016-2017

Sakarya Üniversitesinde Uzlaştırmacı Eğitimcileri Eğitimi  2017                                                         

DENEYİM                   

2017 yılında İstanbul Anadolu Cumhuriyet  Başsavcılığında 100 adetten fazla uzlaşma dosyasında uzlaştırmacı olarak görev yaptım.

ÖĞÜTCÜ& KAYA AVUKATLIK BÜROSU

Avukat - Uzlaştırmacı

Avukatlık ve Danışmanlık (2008-devam ediyor)

EYİLİK HUKUK BÜROSU

Yönetici Avukat

İş hukuku, İdare Hukuku  ve  Ceza Hukuku Davaları (2007-2008)

AYAB HUKUK BÜROSU

Avukat

Gayrimenkul Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, İcra Hukuku Ve Ceza Hukuku Davaları ( 2006-2007)

MNM HUKUK BÜROSU

Staj

2005 - 2006

FAALİYET ALANLARI

Uzlaştırmacılık, Ceza Hukuku Bilinci Eğitmenliği,  CMK Müdafiliği,  Mağdur Vekilliği, Fikri Sınai Ceza ve Ekonomik Temelli suçlar Ceza Hukuk,  İş Hukuku, İdare Hukuku  ve  Sözleşmeler Hukuku

ARAŞTIRMALAR

AİHM Kararları Işığında İşkence Yasağı

İstanbul Barosu SEM

Bahçeşehir Üniversitesi Fifa Cies Sports Management Programı CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi ve TFF Kararları ve Talimatları Işığında  Sponsorluk, Televizyon Telif Hakları ve Yayın Hakları  (Mezuniyet tezi)

AYAB Hukuk Bürosu - Ceza Hukuku İç Eğitim Programı ( Eğitimci)

SERTİFİKA ve SEMİNERLER

Dil Eğitimi (İngilizce)

University At Urbana Sampaıgn (ABD)

 

Sanık Müdafiiliği ve Mağdur, Şikayetçi, Katılan Vekilliği

İstanbul Barosu CMK Uygulama Araştırma ve Eğitim Merkezi - Sertifika 

 

Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi - Sertifika

 

Çocuk Hukuku

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi - Sertifika

 

İlaç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Sorunlar

Yetitepe Üniversitesi - Sertifika

BECERİLER

İngilizce (High – Intermediate)

MS Word, Excel, PowerPoint

UYAP Döküman Editörü

YAYINLARI                 " UZLAŞTIRMA REHPERİ",  isimli  eserim Yeditepe  Üniversitesi 

                                        Yayıncılık tarafından   2018 yılında basılmıştır..